Stort fald i tildelte seniorpensioner ved overgang til ny seniorpensionsenhed

Del artiklen:
(Arkiv) Seniorpensionen blev vedtaget under den tidligere Venstre regering i maj 2019 med støtte fra blandt andet Radikale og Dansk Folkeparti. Her er det tidligere formand for de Radikale, Morten Østergaard, Troels Lund Poulsen (V) og Kristian Thulesen Dahl (DF).
(Arkiv) Seniorpensionen blev vedtaget under den tidligere Venstre regering i maj 2019 med støtte fra blandt andet Radikale og Dansk Folkeparti. Her er det tidligere formand for de Radikale, Morten Østergaard, Troels Lund Poulsen (V) og Kristian Thulesen Dahl (DF). - Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Kommunerne har afgjort 80 procent af sagerne om seniorpension i 1. kvartal 2021, men langt færre har fået tilkendt pensionen på grund af overgangen til ny seniorpensionsenhed. Læs forklaringen her.

Af Helle Schøler Kjær, helle@nb-medier.dk

Tildelingerne af seniorpension faldt med næsten en tredjedel i 1. kvartal 2021, hvor 2.000 fik ja til en ansøgning. I 4. kvartal sidste år nåede kommunerne op på at tildele 2.800 borgere seniorpensioner, viser tal fra Jobindsats.dk.

Faldet sker efter en støt stigning i hele 2020, også under den første coronalukning. 

Kommunerne har afgjort 80 procent af sagerne, oplyser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). En ny seniorpensionsenhed under ATP har behandlet den sidste femtedel.  ATP-enheden overtog 1. januar afgørelser om tildeling af seniorpension fra kommunerne.

“At antallet af kommunale afgørelser er faldet skyldes, at der er lukket for kommunale ansøgninger fra 1. januar i år, derfor er det udelukkende sager, der er ansøgt til og med 31. december 2020, som bliver afgjort i kommunerne,” skriver STAR til NB-Beskæftigelse.

At antallet af afgørelser er så lavt i seniorpensionsenheden skyldes “indfasning af den nye sagsproces.”

Kommunerne har tre måneder til at oplyse en sag for ansøgere, der opfylder de to objektive kriterier om alder og beskæftigelse. Seniorpensionsenheden skal bruge kommunens oplysninger til at tage stilling til, om ansøgeren har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre om ugen – og dermed er berettiget til seniorpension.

“Det betyder også, at tilkendelsesandelen i Seniorpensionsenheden, som forventet, er forholdsvis lav i første kvartal, idet de kan træffe afgørelser om afslag uden oplysninger fra kommunerne, alene på baggrund af de objektive kriterier,” skriver STAR
 
Seniorpensionen afløste seniorførtidspensionen 1. januar 2020, og kommunerne kom efter en langsom start op i gear henover året. STAR forventer også, at seniorpensionsenheden over tid vil bevilge flere pensioner.   

Tilkendelsesprocenten falder

Tilkendelsesprocenten for seniorpension er i 1. kvartal 2021 faldet med syv procentpoint i forhold til det tidligere kvartal. Det skyldes, som STAR skriver, at seniorpensionsenheden hurtigere kan give afslag, hvis de objektive kriterier om alder og beskæftigelse ikke er opfyldt, mens det tager længere tid at behandle en sag, der giver et tilsagn.

Det skyldes også, at alle afslag tæller med i seniorenhedens statistik. Det gælder også afslag til ansøgere, der ikke opfylder de objektive alders- og beskæftigelseskrav.

Som vi tidligere har fortalt i NB-Beskæftigelse, opgjorde en række kommuner i 2020 tilkendelsesprocenten uden at tælle de ansøgere med, der ikke opfyldte de objektive kriterier om alder og beskæftigelse. Det gav nogle af kommunerne en tilkendelsesprocent på 100, mens andre kommuner lå betydeligt lavere, fordi de talte alle med. Denne usikkerhed i statistikken bliver nu fjernet.

Man kan få bevilget seniorpension, hvis man har seks år eller mindre til folkepensionen og sammenlagt have haft 20-25 års beskæftigelse, – og vurderes til at have en ugentlig arbejdsevne på 15 timer eller derunder.

Vi ville gerne have interviewet leder af seniorpensionsenheden, underdirektør i ATP Christine Schmitz, om de nye tal. Hun afviser dog at kommentere i dag. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Beskæftigelse i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her