Kontanthjælpsloftet centralt i ydelseskommissionens kommissorium

Del artiklen:
(Arkiv) Juleuddeling til familier. Kontanthjælpsloftet er centralt i kommissoriet for ydelseskommissionen, der forventes at komme med forslag til nyt kontanthjælpssystem i midten af maj.
(Arkiv) Juleuddeling til familier. Kontanthjælpsloftet er centralt i kommissoriet for ydelseskommissionen, der forventes at komme med forslag til nyt kontanthjælpssystem i midten af maj. - Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Inden for kort tid forventes ydelseskommissionen at komme med anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. Kontanthjælpsloftets betydningen for børnefamilier er centralt i kommissoriet.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Regeringen nedsatte i december 2019 en ydelseskommission, der skal komme med anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. Det var der brug for, fordi det nuværende system ‘er kommet i ubalance,’ skrev regeringen i kommissoriet for ydelseskommissionen.

Som et centralt eksempel på ubalancen nævnte regeringen kontanthjælpsloftet.

“Kontanthjælpsloftet rammer bl.a. nogle børnefamilier hårdt: Uanset børns baggrund og deres forældres situation bør et fremtidigt kontanthjælpssystem understøtte, at alle børn i Danmark vokser op under rimelige forhold og med mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet,” hedder det i kommissoriets første del.

I kommissoriet lægges der også senere vægt på balancen mellem kontanthjælpsniveauet og børnefamiliernes vilkår. Regeringen skriver, at “der kan opstå nye ubalancer, hvis fx kontanthjælpsloftet afskaffes, uden at der sættes noget andet i dets sted.”

Men samtidig skal det for kontanthjælpsmodtagere “kunne betale sig at arbejde eller tage en uddannelse.” Det betyder, at kontanthjælpen sammen med andre ydelser ikke må være større end den løn, man kan tjene ved på en mindsteløn, eller den samlede uddannelsesstøtte, man kan få.

Ydelseskommissionen må ikke foreslå løsninger, der samlet gør kontanthjælpssystemet dyrere.

Læs også:
Forsker forventer ingen klare svar fra ydelseskommissionen

Ydelseskommissionens tjekliste

Her er listen over de ting, som ydelseskommissionen skal tage hensyn til i sine forslag, der skal omfatte ‘forsørgelsesydelser, enkeltydelser og løbende tillægsydelser, som personer i kontanthjælpssystemet kan modtage, herunder boligsikring, særlig støtte, børnetilskud mv. ‘

 • Sikre, at ret og pligt er det bærende princip i kontanthjælpssystemet. Alle borgere, herunder gruppen af ikke-vestlige indvandrere, skal deltage i det
  arbejdende fællesskab i videst muligt omfang.
 • Sikre, at borgere og familier i kontanthjælpssystemet, der ikke har andre forsørgelsesmuligheder, har en nogenlunde ens levestandard.
 • Tage højde for, at børn i Danmark skal vokse op med mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet.
 • Sikre balance mellem en rimelig levestandard, samtidig med at ydelsesmodtagere skal have en tilstrækkelig tilskyndelse til at arbejde eller uddanne sig, herunder i integrationsgrunduddannelse (IGU) for nytilkomne.
 • Sikre, at der er en tilskyndelse til at forsikre sig gennem en A-kasse. 
 • Finde en erstatning for kontanthjælpsloftet, der sikrer, at det ikke er muligt at modtage offentlige ydelser i ubegrænset omfang.
 • Gøre sig overvejelser om et balanceret optjeningsprincip for nytilkomne på linje med integrationsydelsen, så nytilkomne først skal bidrage i en periode, før de kan få fuld gavn af de danske overførselsindkomster. Et optjeningsprincip skal sikre, at ydelsesniveauet ikke bliver en selvstændig tiltrækningsfaktor, tilskynde til selvforsørgelse, men samtidig understøtte rimelige levevilkår.
 • Sikre et mere enkelt, gennemskueligt og sammenhængende ydelsessystem. Gennemsigtige regler understøtter borgernes retsstilling og forståelse af
  rettigheder og pligter.
 • Undersøge betydningen af personlig gæld for ydelsesmodtageres levestandard og overveje initiativer, som kan understøtte, at personlig gæld ikke modvirker tilskyndelsen til at arbejde eller tage uddannelse.
 • Sikre, at et nyt ydelsessystem er sammentænkt med en pligt til at bidrage 37 timer svarende til en almindelig arbejdsuge for nytilkomne og andre udlændinge med et integrationsbehov.
 • Sikre et hensigtsmæssigt samspil med andre overførselsindkomster. 
Læs også:
Peter Hummelgaard vil ikke love forlig om nyt kontanthjælpssystem

Ydelseskommissionen fremlægger sine anbefalinger i slutningen af maj, oplyser Beskæftigelsesministeriet på sin hjemmeside. (Tilføjet 5. maj kl. 11:20)

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Beskæftigelse i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her