Samarbejde: I en af landets kommuner får lægehuse jævnligt besøg af jobcentret

Del artiklen:
Fastholdelseskonsulent Gitte Benedikte Holm besøger jævnligt lægehusene i Lejre Kommune. Samarbejdet giver mulighed for at opfange udsatte borgere og patienter, der er på vej mod en sygemelding.
Fastholdelseskonsulent Gitte Benedikte Holm besøger jævnligt lægehusene i Lejre Kommune. Samarbejdet giver mulighed for at opfange udsatte borgere og patienter, der er på vej mod en sygemelding.

Hvordan kan jobcentre og praktiserende læger arbejde tættere og bedre sammen om syge og udsatte borgere? Det har Lejre Kommune et bud på, fortæller fastholdelsesrådgiver Gitte Benedikte Holm.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Et opråb fra en praktiserende læge om det svære samarbejde med kommunerne om udsatte borgere fik NB-Beskæftigelse til at undersøge, hvorfor det står så galt til flere steder, og hvad der kan gøres ved det. På LinkedIn fortalte Gitte Benedikte Holm om Lejre Kommunes erfaringer med samarbejdet med de praktiserende læger. Vi ringede hende op og fik en nærmere forklaring.
 
Som fastholdelseskonsulent besøger Gitte Benedikte Holm et lægehus cirka hver sjette uge som et led i en opsporing af mennesker, der kan være på vej mod en sygemelding. På møderne med lægerne kan hun også høre om borgere, der ikke er i arbejde, og som kan have mange andre problemer.
 
“Det kan være en, der er ved at miste sin bolig. Så kan jeg aftale, at hvis borgeren giver samtykke, så kan jeg kontakte ham og for eksempel fortælle, hvordan han kommer på kommunens akutliste.”
 
“Hvis det er en borger, som ikke er meget for at komme på kommunen, kan lægerne tilbyde, at ‘så kan du komme herned og mødes med borgeren,’ og det vil vi selvfølgelig gerne. Hvis nogen kun har hørt dårligt om jobcentrene, og det kan give en større følelse af tryghed, så kan vi godt udvise den fleksibilitet at holde møde i lægehuset ved den første kontakt til en sårbar person,” siger Gitte Benedikte Holm.
 
Læger fortæller anonymt om patienter
 
Lejre har fire lægehuse med i alt omkring tyve læger. Det ene lægehus var med i det forebyggende arbejde, da Gitte Benedikte Holm blev ansat til at få samarbejdet i gang med de øvrige tre. Hun er fastholdelseskonsulent i Team Arbejdsfastholdelse i afdelingen for beskæftigelse og jobrehabilitering, der arbejder både med forebyggende arbejdsfastholdelse og med at hjælpe sygemeldte borgere tilbage å arbejdsmarkedet. 

Det tætte samarbejdet med lægerne hører mest til den forebyggende del.
 
“Lægerne har mulighed for at sige til os anonymt, at nu er der en, der for tredje gang har sagt, at det kniber med at passe arbejdet, og måske skal han have en samtale med os, inden han bliver syg eller risikerer at miste sit job,” fortæller hun.
 
Hvis de bliver enige om, at der skal ske mere, henvender lægen sig til patienten og foreslår en snak med jobcentret.
 
“Borgerne skal samtykke, og så kan jeg enten ringe op, eller de kan selv ringe mig op,” siger Gitte Benedikte Holm.
 
Fastholdelsesteamet arbejder også sammen med virksomhederne for at forhindre sygemeldinger.
 
“Vi er tidligt på banen og helst før en sygemelding. Ved en sygemelding kan der gå op til otte uger før første samtale med jobcentret. Nu kan vi ringe til borgeren med det samme. Og vi kan – hvis borgeren giver samtykke – også kontakte arbejdsgiveren med det samme, så vi kan aftale, om vi skal holde en rundbordssamtale for at drøfte muligheder for at tilpasse arbejdsopgaver til medarbejderens skånebehov, behov for hjælpemidler og andre muligheder for at sikre arbejdsfastholdelse.”
 
Gitte Benedikte Holm besøger lægehusene en halv time hver sjette uge. Så ved lægerne, at hun er der og kan komme med det, de vil tale med hende om.
 
“Nogle steder er det drop in. Andre steder er de allesammen til stede. Det er meget lægerne, der får lov til at bestemme, hvordan det skal forløbe.” 
 
“Typisk starter de med at sige, ‘vi har noget med til dig.’ Så fortæller de, og hvis det er noget, jeg skal handle på, ringer de til borgeren og aftaler, om jeg skal ringe til borgeren, eller ‘hvis du vil, kan du også selv ringe til Gitte.'”
 
Løft i lægeattester
 
“Der kan også være igangværende sager, hvor vi er i tvivl om, vi skal bede om en lægeattest. Vi ved, at vi har brug for en attest, men ved måske ikke, hvor længe det er siden, at lægen har set borgeren, og det kan have relevans for hvilken type attest, det er relevant, at vi anmoder om,” fortæller Gitte Benedikte Holm.

 
“Det forebyggende arbejde har givet et løft i, hvor anvendelige lægeattesterne er, fordi vi taler om, hvad vi i jobcentret har brug for og hvorfor. Vi skal jo tage stilling til, om patienten er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og kan tit være interesseret i, at lægen ikke kun skriver en diagnose men også hvilke symptomer, borgeren har. For betyder det så, at vi i jobcentret kan vurdere, om borgeren kan klare det arbejde, vedkommende er sygemeldt fra, eller om der for eksempel skal arbejdes for en omplacering af den sygemeldte på arbejdspladsen.”

Det er også en fordel for samarbejdet, at lægerne lærer at forstå de begreber, som jobcentret arbejder med. Gitte Benedikte Holm sætter blandt andet uddannelseslæger ind i sprogbrugen, så de ikke taler forbi hinanden. 

”Der er jo den store forskel, at lægerne i deres arbejde skal forholde sig til, om borgeren er syg, mens vi i jobcentret skal forholde os til, om borgeren er uarbejdsdygtig på grund af sin sygdom, eller om vedkommende godt kan arbejde, selvom vedkommende er syg.”

 “Vi har for eksempel mange mennesker sygemeldt med stress. For at vi kan få indtryk af, hvordan det giver sig udtryk ved lige netop den her borger, kan vi hjælpe dem til stille og roligt at komme på arbejde igen. Hos nogle kan der være hukommelsesbesvær og problemer med koncentrationen, og så kan arbejdspladsen måske finde opgaver, hvor der ikke er behov for så meget koncentration.”

Læs også:
Læge efterlyser samarbejde med jobcentre om udsatte borgere
Læs også:
Ekspert: Nedlæg rehabiliteringsteams og samarbejd mere fleksibelt om socialt udsatte

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Beskæftigelse i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her