Kommune: Borgerinddragelse fører til beskæftigelse

Del artiklen:
Borgerinddragelse er et vigtigt element i Halsnæs Kommunes helhedsindsats for ledige med komplekse problemer, fortæller afdelingsleder Susanne Lefevre Rasmussen.
Borgerinddragelse er et vigtigt element i Halsnæs Kommunes helhedsindsats for ledige med komplekse problemer, fortæller afdelingsleder Susanne Lefevre Rasmussen.

Efter fire års helhedsindsats for ledige med komplekse problemer kan Halsnæs Kommune konstatere, at det virker, når borgerne inddrages deres egen sag. Det fremgår af ny VIVE-rapport.

Af Helle Schøler Kjær, helle@nb-medier.dk

Mandag blev Halsnæs Kommune fremhævet af VIVE i en rapport det gode eksempel på en borgerinddragende indsats, der er forankret i et jobcenter. 

En undersøgelse i 2019 viste, at 40 procent af de ledige,  der havde deltaget i forløbet havde fået ordinære timer, og kun få har efter et etårigt forløb fortsat brug for sociale ydelser – for eksempel en støtteperson efter Servicelovens paragraf 85.

Halsnæs kalder indsatsen ‘Sammen om ny velfærd’.  

Det fortæller afdelingsleder Susanne Lefevre Rasmussen. Hun er ikke i tvivl om, at selve det at inddrage den ledige i sin egen sag har været afgørende.

“Vi arbejder med en løsningsfokuseret tilgang, der har fokus på den positive psykologi, hvor vi tager udgangspunkt i borgerens kompetencer. Borgere har ofte været overraskede over, hvad de egentlig kunne. De har fra dag ét været med til at visualisere og få op på en tavle, hvad det er for aftaler, vi laver,” fortæller hun.

Susanne Lefevre Rasmussen kommer fra det sociale område og leder voksenteamet sammen med en kollega fra jobcentret, det vil sige borgere over 30 år. Der er oprettet to andre teams, der også arbejder helhedsorienteret; et ungeteam og et familieteam.

De helt centrale personer i arbejdet er tre borgerkonsulenter, der arbejder på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltninger som både sagsbehandlere og myndighedspersoner. Hver borgerkonsulent er ansvarlig for 15 ledige.

“Vi arbejder med seks principper, hvor de vigtigste er, at borgeren er i centrum; målet er en tilknytning til arbejdsmarkedet, og der skal være færrest mulige kontaktpersoner,” fortæller Susanne Lefevre Rasmussen, der understreger, at der aldrig har været en klage over omlægningen til, at denne gruppe borgere kun havde én sagsbehandler.   

Motivation
Målgruppen for indsatsen i voksenteamet er kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i mere end et år, og som får ydelser fra flere områder, for eksempel en støtteperson efter Servicelovens paragraf 85 og kontanthjælpsydelse.

Kun efter ét år på kontanthjælp? 

“Ja, eller 10,” siger Susanne Lefevre Rasmussen.

Indsatsen har været i gang i fire år, og i begyndelsen kunne alle i målgruppen være med. Men i de seneste år har motivation også været en betingelse.

“Der er borgere, som gerne vil, men som har et misbrug, de ikke ønsker at komme ud af, og det er en kæmpe barriere. Vi er jo en lille kommune, og kan vi overhovedet finde job til folk, der har brug for tre øl om morgenen? Det står virksomhederne af på.”

At stort set alle rykker sig, og at 40 procent kommer i ordinære timer, er et godt resultat for målgruppen, siger Susanne Lefevre Rasmussen.

“Det er ikke nødvendigvis 37 timer; vi har også brugt socialt frikort, og nogle har arbejde i nogle timer og supplerer med kontanthjælp.”
 
Langvarig strategi

Halsnæs Kommune begyndte tilbage i 2013 at kortlægge den måde, de aktiverede ledige, der fik ydelser fra flere forskellige dele af kommunen, først og fremmest sociale ydelser.

I 2016 fik ni nordsjællandske kommuner mulighed for at lave frikommuneforsøg med en helhedsorienteret indsats, og Halsnæs valgte på baggrund af flere års arbejde, at indsatsen skulle tage udgangspunkt i jobcentret. Fokus er beskæftigelse – og at løse de sociale problemer sideløbende.

Udfordringer

Arbejdet med en borgerinddragende helhedsindsats for borgere med komplekse problemer er fyldt med dilemmaer og udfordringer.

At borgerkonsulenten er myndighedsperson på tværs betyder også, at hun har pligt til at lave en underretning til familieteamet, hvis børnene ikke trives.

“Det er svært, men vi har også omvendt oplevet at man kan have dialogen. Det er som at gå på en knivsæg, men vi kan også nå at redde den ved for eksempel at sige, at det ikke er i orden, at et barn er vågen til klokken 23 om aftenen. Der er nogen, der har brug for en familievejleder; det prøver vi at hjælpe dem med ved at tale om, ‘hvad er det, der fungerer for dig. Du kan mange ting, men der er også nogle ting, der er svære’. Det er dilemmaet, at man også har den opgave,” siger Susannne Lefevre Rasmussen.

Til gengæld er der givet værre sanktioner til de ledige, der er en del af forløbet. Det skyldes den tætte kontakt med borgerkonsulenten, der også kan ringes op uden for arbejdstid efter aftale.

En fast del af arbejdet i ‘Sammen om ny velfærd’ er fra starten at involvere det netværk, de ledige i forløbet har. Det er ikke altid let. 

“Den her borgergruppe har ofte brændt sine broer; der kan være misbrug, de kan være blevet skilt og have mistet sit arbejde. Men vi har så accepteret det netværk, borgeren har valgt og ikke sagt, at den der er ikke god nok, for han drikker også. Han kan måske få borgeren afsted til et møde. Men vi har også haft borgere, der slet ikke har haft nogen i deres netværk.”

Halsnæs-indsatsen ‘Sammen om ny velfærd’ er blevet evalueret og fremhævet i flere VIVE-rapporter, i en Rambøll-rapport og i en KL-rapport om helhedsindsatser i kommunerne.
 
 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Beskæftigelse i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her