KL vil afskaffe den formelle struktur omkring rehabiliteringsteams

Del artiklen:
(Arkiv)
(Arkiv) "Der er et meget stort potentiale for at forenkle reglerne og så at sige ”nedlægge” den formelle konstruktion omkring rehabiliteringsteamene," siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg. - Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

KL’s Thomas Kastrup-Larsen giver kritikerne af rehabiliteringsteams ret: ‘Hele konstruktionen omkring rehabiliteringsteams er alt for svær at navigere i for de mest udsatte borgere,’ siger han til NB-Beskæftigelse.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Kommunernes Landsforening er enig med kritikerne af den måde, rehabiliteringsteamene foregår og ønsker derfor at ‘nedlægge’ den formelle konstruktion omkring rehabiliteringsteamene, lyder det fra Thomas Kastrup-Larsen (S), formand for KL’s arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg.  ”Lovgivningen omkring rehabiliteringsteamene er alt for omfattende og firkantet og fører til unødvendigt ressourceforbrug. Derfor mener vi, at der er et meget stort potentiale for at forenkle reglerne og så at sige ”nedlægge” den formelle konstruktion omkring rehabiliteringsteamene,” siger han i en skriftlig kommentar til NB-Beskæftigelse.

“Men hele ideen om, at de fagpersoner, der har en aktie i borgerens sag og liv, sætter sig sammen og laver den bedst mulige plan for – og med – borgeren, er jo god nok. Især i meget komplekse sager, hvor borgerens liv påvirkes af mange faktorer. Det kan fx være behov for støtte til børn i hjemmet eller psykiatrisk behandling i regionen ved siden af en beskæftigelsesrettet indsats, hvor der er behov for, at alle relevante fagpersoner i fællesskab – sammen med borgeren – vurderer den samlede indsats i et setup som rehabiliteringsteamet.” ”Derfor peger vi på behovet for en markant forenkling af kravene til rehabiliteringsteamene. Det skal fx være mere fleksibelt, hvad der skal indhentes forud for mødet i rehabiliteringsteamet,  og hvem der skal deltage på møderne,” lyder det fra formanden for KL’s arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg Thomas Kastrup-Larsen.

En del af KL-forslag om stor reform
Kommunernes Landsforening har lagt op til en stor reform af beskæftigelsesområdet i forbindelse med den besparelse på 1,1 milliarder kroner, som jobcentrene skal bidrage med til den såkaldte Arne-Pension. Det ene af fem forslag er en ‘markant forenkling af krav til rehabiliteringsteamet – både vedr. hvor mange, der skal deltage på møderne, krav til hvilke sager der skal behandles af teamet samt større fleksibilitet i krav til anvendelse af lægeattester.’

I NB-Beskæftigelse har Holstebro Kommune og en ekspert i beskæftigelse slået til lyd for, at rehabiliteringsteamene helt skal nedlægges. De er for dyre, og de kan direkte stå i vejen for, at sygemeldte og udsatte borgere kommer tættere på arbejdsmarkedet, lyder kritikken. 

“Rehabiliteringsteamene (er) desværre langt hen ad vejen blevet et tungt og bureaukratisk ekstra led i borgernes afklaringsforløb. Man kunne derfor overveje helt at afskaffe rehabiliteringsteams og i stedet lade de koordinerende sagsbehandlere etablere løst koblede samarbejder med og omkring de enkelte borgere,” foreslog uddannelseskoordinator på for diplom- og akademiuddannelsen i beskæftigelse hos VIA University College i Aarhus, Edda Luth, i NB-Beskæftigelse for nylig.

Til det siger Thomas-Kastrup Larsen:

”Det er (…) meget relevante betragtninger, Edda Luth kommer med. Der er noget, der tyder på, at hele konstruktionen omkring rehabiliteringsteams og ressourceforløb mv. er alt for bureaukratisk og svær at navigere i for de mest udsatte borgere. Hendes pointe med, at der er brug for forenklinger og mere tillid til de professionelle frontmedarbejdere, er en af de helt centrale begrundelser for, at KL ihærdigt taler for en nærhedsreform på beskæftigelsesområdet.”

”En nærhedsreform skal netop sikre bedre og mere fleksible rammer for medarbejdernes faglighed, så de sammen med den enkelte borger kan finde de rigtige løsninger og iværksætte relevante indsatser,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Behov for at se på jobafklaring

Også Holstebro Kommunes arbejdsmarkedsudvalg har foreslået en nedlæggelse af rehabiliteringsteamene. I april sendte udvalget et brev til Folketingets beskæftigelsesordførere, hvor de pegede de på en lang række regelforenklinger, der kan bidrage til besparelsen på 1,1 milliarder kroner.

Ifølge Holstebros beregning koster det kommunerne samlet op til 420 millioner kroner om året at afholde møder i rehabiliteringsteamene, blandt andet fordi meget dyre regionale læger skal deltage i møderne.

“Rehabiliteringsteams er et dyrt og ressourcekrævende organ, og det er vores erfaring, at det ikke er på et møde mellem borger og flere mennesker, som borger aldrig før har mødt, at der sker en udvikling eller kommer ideer frem, som kan flytte borger nærmere arbejdsmarkedet. Mange borgere synes endvidere, at det er meget ubehageligt at skulle til møde i rehabiliteringsteamet,” skrev arbejdsmarkedsudvalget til Folketingets politikere.

En andet forslag fra Holstebro er helt at afskaffe jobafklaring for sygemeldte. 

“Når borgeren bliver hængende for længe i systemet og skal igennem flere jobafklaringer og lange ventetider – for eksempel på lægeerklæringer – så er det vores erfaring, at borgerne får sværere ved genfinde fodfæste på arbejdsmarkedet,” sagde formanden for arbejdsmarkedsudvalget Lars Stampe til NB-Beskæftigelse i begyndelsen af februar.

Også her er KL enig.

”KL er helt på linje med Holstebro ift., at det hverken er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at jobafklaringsforløb skal behandles af rehabiliteringsteamet. Og vi er også enige i, at der er behov for at se på hele konstruktionen omkring sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Derfor ser vi frem til den bebudede kritiske gennemgang af sygedagpengereformen,” siger Thomas-Kastrup Larsen.

Rehabiliteringsteamene blev skabt sammen med førtidspensions- og fleksjobreformen i 2012 for at sikre en tværfaglig vurdering af syge og ledige, inden de blev sendt videre til jobafklaring for sygemeldte eller ressourceforløb for ledige, – eller direkte blev indstillet til fleksjob eller førtidspension.

Læs de tidligere artikler om rehabiliteringsteams her:

Læs også:
Kommune: Afskaf rehabiliteringsteams og jobafklaring for sygemeldte

 

Læs også:
Ekspert: Nedlæg rehabiliteringsteams og samarbejd mere fleksibelt om socialt udsatte

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Beskæftigelse i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her