Antal indlagte kan nærme sig 900 med foreslået genåbning

Del artiklen:
Indsatsgruppen, der beregner på genåbningsscenarier, vurderer, at der i midten af april vil komme 870 indlæggelser, hvis gruppens foreslåede indlæggelse gennemføres. (Arkivfoto)
Fotograf: ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Foreslået genåbning kan give 870 indlagte i midten af april. Det er på niveau med bølgen i december og januar.

Af Ritzau, [email protected]

Hvis regeringen følger anbefalinger fra en ekspertgruppe og genåbner butikker og lader afgangselever i nogle dele af landet komme i skole igen, vil det føre til en stigning i antallet af smittede og indlagte.

Cirka 870 personer vil i så fald være indlagt med coronavirus i midten af april, lyder vurderingen fra ekspertgruppen. Det er på niveau med, da anden bølge toppede i slutningen af december og frem til midten af januar.

Christian Wejse, der er overlæge og professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, påpeger, at det vil kunne aflæses i antallet af smittede og indlagte, hvis der genåbnes.

– Der er ingen tvivl om, at det har en pris at åbne. Vi vil se flere indlagte og flere døde, siger han.

I anden bølge toppede antallet af indlagte 4. januar med 964 indlagte. Og særligt regionerne i den østlige del af landet oplevede et stort pres.

I et bilag fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at hospitalerne periodevis nåede det, der kaldes det maksimale spidsbelastningsscenarie – i bilaget benævnt scenarie D.

I scenarie D vil der være aflysning af planlagte operationer og ambulante besøg, men det kan også medføre aflysning af hjerte- og kræftoperationer og have mulige konsekvenser for akutte operationer.

Der kan være tale om en ekstrem nødsituation med usikkerhed om patientsikkerheden og opretholdelsen af befolkningens helbredstilstand og med et ekstremt udtrættet personale, fremgår det af styrelsens bilag.

Netop erfaringerne fra de østdanske sygehuse gør, at Sundhedsstyrelsen vurderer, at “det vil være fagligt uhensigtsmæssigt set i forhold til befolkningens samlede helbredstilstand, hvis belastningen af indlagte patienter med positiv test for SARS-CoV-2 igen kommer på et tilsvarende niveau som under den lange spidsbelastning i anden bølge”.

I Region Hovedstaden har man plads til, hvis der sker en stor stigning i coronapatienter. Det siger Kristian Antonsen, vicedirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og leder for Region Hovedstadens taskforce, der koordinerer covid-patienter i isolation.

– Hvis det bliver nødvendigt, kan vi godt skalere op. Vi har vist, at vi kan klare op til 500 patienter, og vi har planer til at kunne åbne for op til 1000 patienter, siger han.

– Men det kommer med en pris, og den pris er der stadigvæk. Det vil påvirke vores operationsaktivitet og de planlagte kontroller og undersøgelser.

Selv anbefaler Sundhedsstyrelsen, at belastningen over længere tid ikke kommer over 3-400 indlagte med coronavirus, hvis der samtidig skal kunne være “en omtrentlig normal drift” i sundhedsvæsenet, hvor andre patienter end dem med covid-19 kan blive udredt og få behandling.

Kristian Antonsen mener dog, at en forsvarlig genåbning skal være mulig med den kapacitet, vi har til rådighed nu, så længe vi også tager et skridt tilbage, hvis vi mister kontrollen over epidemien.

– Jeg stoler på, at vi kan gøre det på en fornuftig måde, men hvis det viser sig, at det løber fra os igen, håber jeg, at vi er i stand til at bremse hurtigt op, siger han.

Hvis der atter vil være dage med over 800 indlagte, vil det ifølge Christian Wejse kræve, at andre afsnit på sygehusene bliver lukket. Der skal i stedet laves særlige covid-afsnit.

/ritzau/