Kommunernes it-fællesskab afviser at udskyde udrulning af nyt system

Del artiklen:
Kommunernes IT-fællesskab KOMBIT fastholder på trods af kritik, at udrulning af IT-system for kontanthjælpsydelser fortsætter som planlagt. HK støtter kravet om at sætte udrulningen i ro. Tv. er det næstformand i HK Kommunal, Mads Samsing. Th. er det pressechef i KOMBIT, Henrik Kirkeskov.
Kommunernes IT-fællesskab KOMBIT fastholder på trods af kritik, at udrulning af IT-system for kontanthjælpsydelser fortsætter som planlagt. HK støtter kravet om at sætte udrulningen i ro. Tv. er det næstformand i HK Kommunal, Mads Samsing. Th. er det pressechef i KOMBIT, Henrik Kirkeskov.

‘Vi fastholder tidsplanen, der løbende er blevet tilpasset ud fra kommunernes egne ønsker,’ siger KOMBITs pressechef. HK støtter Esbjerg Kommunes forslag om at stoppe udrulningen.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Kommunernes IT-fællesskab, KOMBIT, afviser at udsætte udrulningen af ‘Kommunernes Ydelsessystem (KY).

Det sker på baggrund af et brev fra Esbjerg Kommune, der på grund af mange problemer med det nye system har foreslået at stoppe udrulningen, indtil alle problemer er løst. 

“Vi fastholder tidsplanen, der løbende er blevet tilpasset ud fra kommunernes egne ønsker. Vi fortsætter med at rulle kommunerne på i bølger,” siger pressechef i KOMBIT Henrik Kirkeskov i et skriftligt svar til NB-Beskæftigelse. 

HK støtter kravet om en pause i udrulningen og holder fredag møde med KL om problemerne. 

“Der er jo fejludbetalinger, og der er udbetalingsbreve, der er mangelfulde, forkerte eller ikke kommer frem. Når borgerne trods alt får deres ydelser, er det jo fordi, medarbejderne sidder og laver en masse work-around ting,” siger næstformand i HK Kommunal, der organiserer de fleste medarbejdere i jobcentrene. 

Work-around betyder, at jobcentrene laver deres egne løsninger på de problemer, de støder ind i med det nye ydelsessystem KY. Det er netop et af de problemer, som Esbjerg Kommune har rejst. 

Til det siger Henrik Kirkeskov fra KOMBIT:

“Den ca. 30-årige gamle KMD Aktiv løsning er blevet brugt med stor forskellighed i kommunerne, og havde i øvrigt talrige og mangeårige indarbejdede ‘work-arounds’. Desuden er selve sagsbehandlingen løst meget forskelligt i kommunerne. Da KMD Aktiv skulle konkurrenceudsættes, blev det derfor politisk besluttet, at kommunerne skulle have én løsning, som skulle bruges ens i alle 98 kommuner.”

“Det er derfor vigtigt at huske på, at KY-løsningen er udviklet i netop den kontekst – herunder i meget tæt samarbejde med kommunale sagsbehandlere, som har været med hele vejen.Derfor ser vi, i forbindelse med ibrugtagningen af KY, store variationer i kommunernes lokale implementeringsudfordringer – f.eks. er der andre kommuner, som ikke oplever de udfordringer, som Esbjerg gør.”

“Men vi er, og har været, i tæt dialog med Esbjerg Kommune om de udfordringer, de oplever, og KOMBIT har fuldt fokus på at understøtte kommunen,” skriver Henrik Kirkeskov.

Det svar er HK dog ikke tilfreds med.

KOMBIT: Ikke et fejlfrit system

“Vi støtter, at de stopper udrulningen nu. Det lyder som det rigtige. Der er fejl i systemet, og der er moduler, der ikke er færdigudviklede. Sæt udrulningen på pause, indtil det er på plads,” siger Mads Samsing fra HK Kommunal. 

“Det er i forvejen svært på ydelsesområdet, hvor det tager tid at få medarbejderne lært op i systemet, og det er et af de områder, hvor vi har nogle udfordringer med rekruttering. Det er vigtigt for borgerne, at vi passer på medarbejderne. Derfor er det rigtigt at sætte udrulningen i bero.”

Både i Esbjerg og i Randers melder jobcentrene om medarbejdere, der bliver syge af stress på grund af udrulningen af KY. 

HK ønsker derfor også at sikre, at den effektivisering, jobcentrene skal opnå ved at bruge det nye system, ikke indkasseres, før systemet kører helt som det skal. 

“Det er enormt vigtigt, at den 25 procents effektivisering, KY skal give, ikke bliver høstet ind, før det her har fungeret upåklageligt i mindst seks måneder.”

Hos KOMBIT vedgår pressechef Henrik Kirkeskov, at det ikke er et fejlfrit system, der bliver rullet ud. 

“Helt generelt skal man huske på, at kontanthjælpsområdet er et meget komplekst lovområde, hvilket gør systemunderstøttelsen yders kompleks. Det har aldrig været forventningen, at ibrugtage et så stort og komplekst system uden en længere periode med fejlretninger, som naturligvis vil være mere udtalt hos pilotkommuner og de første kommuner, der går på løsningen. Fejlretninger er netop et af formålene med, at benytte pilotkommuner,” skriver han. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Beskæftigelse i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her