Kommune: Udrulning af nyt it-system for kontanthjælpsydelser skal stoppes

Del artiklen:
"Vi ser i øjeblikket et stigende antal sygemeldinger, henvendelser om det psykiske arbejdsmiljø og desværre også opsigelser, med baggrund i tunge og omfattende arbejdsgange i KY," skriver Esbjergs kommunaldirektør Rikke Vestergaard om et nyt IT-system for kontanthjælpsydelser.

Ydelser til borgere bliver forsinket, og medarbejdere går ned med stress. Derfor er det ikke forsvarligt at fortsætte implementeringen nu, lyder budskabet fra Esbjerg Kommune til kommunernes it-fællesskab KOMBIT.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Et nyt it-system, ‘Kommunernes Ydelsessystem’ (KY), er under udrulning i landets kommuner.

Det giver mange problemer og i et brev til en af leverandørerne, KOMBIT, opfordrer kommunaldirektør i Esbjerg Rikke Vestergaard nu til at sætte implementeringen af systemet i bero, indtil problemerne er løst.

Det skriver HK.

I brevet til KOMBITs ledelse skriver Rikke Vestergaard direkte, at “vi ikke finder det driftsmæssigt forsvarligt at rulle flere kommuner på KY pt.”

“Esbjerg Kommunes oplevelse er, at KY langt fra er færdigudviklet. Der mangler helt konkrete og vigtige funktioner, som understøtter vigtige processer fra modtagelse af ansøgninger til udbetaling af penge til borgerne,” skriver kommunaldirektøren.

Fem ugers ventetid

Randers Kommune er også med i den første udrulning af KY. Kommunen har nu ventetider på behandling af ansøgninger på op til fem uger på grund af det større arbejdspres med implementeringen af systemet, fortæller tillidsrepræsentant Margit Simonsen til HK. Tidligere tog sagsbehandlingen fem dage,

Der er også problemer med standardbreve, der indeholder gamle lovhenvisninger, som medarbejderne skal rette. Og en del borgere fik ved udbetaling af ydelser i december og januar ikke fratrukket deres personfradrag. så de fik derfor kun et beløb, der dækkede de faste udgifter. 
Esbjergs kommunaldirektør nævner i sit brev til KOMBIT, at det i det nye ‘Kommunernes Ydelsessystem’ ikke er muligt at udbetale ydelser til borgere uden fast adresse.

En funktion, der skal forebygge fejl, tager alt for mange begivenheder med. En ydelse kan blive sat i bero, hvis der på cpr-nummeret kommer nye oplysninger om personen. Men i KY stopper udbetalingen også ved oplysninger, der ikke har konsekvenser for ydelsen.

 “Udfordringen er, (…), at hovedparten af de hændelser, der modtages, reelt ikke har betydning for borgerens ret til ydelse. Et hyppigt forekommende eksempel er, hvis en hel familie flytter fra en bolig til en anden i Esbjerg Kommune. Forsørgerydelsen stoppes og afventer sagsbehandler,” skriver kommunaldirektør Rikke Vestergaard i brevet til KOMBIT.

Sagsbehandlere går ned med stress

Der er ikke tale om enkeltstående problemer. Borgere og virksomheder får forkerte udbetalinger, eller de ved ikke, hvad de har fået udbetalt, fordi der står det forkerte på udbetalingsmeddelelserne. Det betyder mere arbejde til sagsbehandlerne, der ikke har nogen mulighed for at gøre deres arbejde ordentligt. 

Rikke Vestergaard skriver til KOMBIT, at de mange fejl i systemet “påvirker medarbejdernes faglige stolthed i negativ retning.”

“Overgangen fra KMD Aktiv til KY har medført et betydeligt arbejdspres for sagsbehandlerne. Vi ser i øjeblikket et stigende antal sygemeldinger, henvendelser om det psykiske arbejdsmiljø og desværre også opsigelser med baggrund i tunge og omfattende arbejdsgange i KY.”

Også i Randers melder tillidsrepræsentanten om et hårdt arbejdspres. 

“Gode kollegaer rejser, nogle er sygemeldt med stress, andre bliver hjemsendt for at undgå sygemeldinger. Ledelsen bakker os op og har indtil videre ansat syv vikarer for at hjælpe Ydelseskontoret gennem denne store opgave. Men selv med syv vikarer må vi desværre konstatere, at vi fortsat ikke når i mål med opgaverne,” siger Margit Simonsen til HK. 

KOMBIT har udviklet ‘Kommunernes Ydelsessystem’ i samarbejde med Netcompany.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Beskæftigelse i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her