Lettere at få fleksjobbere i arbejde uden indledende praktik

Del artiklen:
Det er en fordel, at jobcentret i Tønder ikke bruger virksomhedspraktik som indgang til ansættelser i fleksjob under corona, siger Kirsten Paysen Johansson, der er områdeleder i jobcentret i kommunen.
Det er en fordel, at jobcentret i Tønder ikke bruger virksomhedspraktik som indgang til ansættelser i fleksjob under corona, siger Kirsten Paysen Johansson, der er områdeleder i jobcentret i kommunen.

Flere kommuner springer i stigende grad virksomhedspraktikken over, når de etablerer fleksjob. Coronakrisen har gjort det nemmere, fordi flere virksomheder har efterspurgt flere fleksjobbere under krisen.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Kommuner, der sender fleksjobbere i arbejde uden en indledende praktik, har lettere ved at få fleksjobbere i arbejde under coronakrisen. Det fortæller ledere i jobcentrene til NB-Beskæftigelse.

I sidste uge efterlyste Nyborg Kommune her på NB-Beskæftigelse, at praktikken skal kunne bruges under coronakrisen for at få fleksjobbere i arbejde. Men flere kommuner siger til NB-Beskæftigelse, at det ikke er nødvendigt med praktik først. De har i længere tid satset på at få ledige i fleksjob uden en indledende virksomhedspraktik.

I Tønder Kommune ansættes omkring syv ud af ti uden forudgående virksomhedspraktik i fleksjob i en virksomhed. Også i Ringkøbing-Skjern og Mariagerfjord kommuner ansættes de fleste fleksjobbere uden praktik. I Sorø og Furesø bruges virksomhedspraktikken fortsat mest som indgang til et fleksjob – dog med den tilføjelse, at Furesø Kommune har lavet en helt særlig pulje til at ansætte fleksjobbere i kommunen.

Vi starter i Tønder.

“Vi bruger ikke praktik ret meget. Vi starter med oftest med at få dem ansat,” fortæller Kirsten Paysen Johansson, der er områdeleder for arbejdsmarkedsområdet, og dermed har det daglige driftsansvar for jobcentret i Tønder Kommune.

Hun vurderer, at syv ud af ti fleksjobbere går direkte i job, mens tre starter med en praktik.

“Der kan være to indgangsvikler til et fleksjob. Hvis borgeren er afklaret i virksomheden, som har været med til at fastlægge timetal og har brug for fleksjobberen bagefter, så bliver medarbejderen ansat i samme hug.”

“Den anden indgangsvinkel er en virksomhed, der ikke kender borgeren. Der bruger vi heller ikke praktik, men laver et udviklingsfleksjob,” siger Kirsten Paysen Johansson.

I et udviklingsfleksjob ansættes borgeren på et aftalt timetal, og samtidig er det aftalen, at der skal være progression i timerne, som en virksomhedskonsulent fra jobcentret følger op på i samarbejde med borgeren og virksomheden.

“Vi ser ofte, at når man først er faldet rigtig godt til, så er der grundlag for at gå op i timer, indtil man lander på det rigtige, Det afhænger af, hvad borgerne kan, og hvad arbejdsgiver har af opgave,” fortæller Kirsten Paysen Johansson.

Fleksjob i fuld fart

I sidste uge efterlyste beskæftigelseschefen i Nyborg Kommune, at beskæftigelsesministeren skal give mulighed for at gå i gang med virksomhedspraktikker, netop af hensyn til fleksjobbere. I Nyborg er virksomhedspraktik en fast indgang til fleksjob, og derfor er det næsten umuligt at lave nye fleksjob, når suspensionen af beskæftigelsesindsatsen lukker for nye virksomhedspraktikker.

Læs også:
Svært at få fleksjobbere i job uden virksomhedspraktik

Det kom der nogle reaktioner på fra sagsbehandlere og ledere i jobcentre, da vi lagde artiklen på LinkedIn. Blandt andet skrev Marc Lykke, afdelingsleder på Jobcentret i Ringkøbing-Skjern, i en kommentar:

“Hos os etablerer vi heldigvis stadig fleksjob i fuld fart, for vi har nogle kreative konsulenter (to navne fra opslaget er udeladt, red.), som i samarbejde med kandidater og virksomheder finder fleksible løsninger indenfor de nuværende rammer.”

“Det indebærer ansættelse i fleksjob fra dag 1 og en tæt opfølgning i løbet af de første måneder, så vi sikrer, at jobbet matcher skånehensyn, og at vi får fastsat en realistisk effektivitet i ansættelsen”

“Måske er det også sådan, fremtiden ser ud?” spurgte Marc Lykke i sin kommentar.

Han uddybede skriftligt til NB-Beskæftigelse, at det ikke er alle fleksjob, der starter direkte.

“Fleksjobbere kan naturligvis (som alle andre) gå i job uden praktik, men man bruger af og til en kort praktik for at sikre en realistisk vurdering af effektiviteten i opgaveløsningen, og at skånehensynene kan tilgodeses i jobbet. Restriktionerne muliggør i øjeblikket ikke nye praktikker, hvorfor ansættelsen nu sker med det samme, og så følger vi op på effektivitet og skånehensyn efter lidt tid.”

Artiklen fortsætter under tabellen.

Flere fleksjob under nedlukning

Ringkøbing-Skjern har under suspensionen af store dele af beskæftigelsesindsatsen fået etableret 29 nye fleksjob i januar; det er flere end i november og december, hvor jobcentret fik hhv. 20 og 22 i fleksjob. 

Fagchef for beskæftigelse i Ringkøbing-Skjern Kim Ulv Helleland Christensen uddyber:

“Vi har kørt lidt for meget på automatpilot i forhold til praktikforløb, så vi forsøger nu med en anderledes praksis og kan se, at praktikforløb ikke er nødvendigt. Der er jo en del, der har arbejdserfaring, så hvorfor skal de i praktikforløb,” spørger Kim Ulv Helleland Christensen. 

“I de senere år har hele det fokus, der har været på løntimer (fra politisk hold og STAR, red.) også spillet ind i dialogen med arbejdsgiverne, og de står jo i en mangelsituation, når der ikke er lukket på grund af corona.”  

Sorø: Praktik et superværktøj

I Sorø holder arbejdsmarkedschef Kenneth Damsgaard Hyde fast i virksomhedspraktikken som indgang til fleksjob. Han ærgrer sig over, at det ikke er en mulighed under den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen, hvor nye praktikker ikke må sættes i gang.

“Det er et handicap, at vi ikke kan bruge praktik nu. Det er meget udbredt til mere udsatte borgergrupper, også dem der skal i fleksjob. Vi skal være sikre på, at det rigtige match er der. Det kan man først få tunet, når man står rigtigt på banen. Og en del virksomheder vil gerne have et kort praktikforløb, inden der etableres det endelige job. Det giver jo en bagdel nu.”

Fordelen ved et praktikforløb er, at det er uforpligtende, forklarer Kenneth Damsgaard Hyde. Som ansat er en prøveperiode mere alvorlig.

“Det er min erfaring, at det er et superværktøj at have praktikmuligheden til de mest udsatte grupper. Fleksjob er jo noget særligt. Mange har en aftale om job, og ofte indgår der praktik i forbindelse med etableringen,” siger arbejdsmarkedschefen i Sorø. 

I Tønder er jobcentret ikke tilhængere af praktik, hvis en arbejdsgiver og en medarbejder er enig om at etablere et job, lyder det fra områdeleder Kirsten Paysen Johansson.

“Skånehensyn og timetal ligger lidt fast, allerede når man har fået bevilget fleksjob, og så sker der en fintuning på arbejdspladsen. Det kan ligeså vel ske under ansættelse som under praktik. Vi vil hellere tage den, når vi er landet derude.”

Mariagerfjord får også de fleste i fleksjob uden praktik først. Her afviser fagchef for arbejdsmarked og uddannelse Simon Elkjær Mæng, at det er nødvendigt med praktik for at afklare skånehensyn og matchet med virksomheden.

“Vi kender kompetencer og skånehensyn hos borgerne rigtig godt, og vi kender også virksomhederne rigtig godt. Derfor kan vi oftest lave et godt match med det samme. Bruger vi en praktik er de meget korte, og kun hvis vi er i tvivl om matchet.”

Bud efter fleksjobbere under corona

Flere kommuner har under coronakrisen oplevet, at der er bud efter fleksjobberne. 

“Flere af de stillinger, der er kommet, er fra brancher i stigning. Mange er tidsbegrænset, og mange ikke fuldtidsstillinger. Virksomheder efterspørger folk til rengøring, detailhandel og transport til internethandel. Det følger faktisk meget fint de brancher med vækst under covid-19,” fortæller Simon Elkjær Mæng fra Mariagerfjord Kommune. 

Kommunen kan dog godt mærke en nedgang i fleksjob. 

“Vi har haft få i de sidste tre måneder, men vi har stort set ligeså mange kontakter med virksomhederne. De holder vejret. Det samme oplevede vi i sidste ombæring. Fra august til oktober gik det rigtig stærkt, og vi forventer også, at virksomhederne går hurtigt i gang, når det her er ovre.”

Også i Tønder mærker jobcentret, at nedlukningen i vinter er hårdere end i foråret, fordi flere butikker og restauranter er lukket. Det er dog en stor fordel, at jobcentret ikke bruger praktik som indgang til fleksjob, da der under begge nedlukninger har været forbud mod at etablere nye virksomhedspraktikker. 

“Grunden til, at det gik godt i foråret, var, at der var rigtig stort behov for at ansætte nogle til lettere rengøring og i supermarkeder. Den type job passer rigtig godt til fleksjob,” siger områdeleder Kirsten Paysen Johansson.

 

Læs om Furesø Kommunes fleksjobpulje til at ansætte fleksjobbere i en særskilt artikel her

Læs også:
Furesø: Det betaler sig at ansætte fleksjobbere i kommunale job

Se også udviklingen i fleksjob i kommunerne i corona-året 2020

Læs også:
Corona: Fald i arbejde til fleksjobbere på seks procent

 

Rettelse 29. januar: I tabellen om de seks nævnte kommuners stigning i antal fleksjobbere fra august til oktober er overskriften ændret, så der nu ikke står, at alle kommuner havde en ‘stor stigning’, men alene en stigning. Det fremgår af tallene, at der er betydelig forskel mellem kommunerne. /hsk

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Beskæftigelse i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her