Store forskelle i udviklingen for budgetter på beskæftigelsesområdet 2020-2021

Del artiklen:

Op- og nedgang i smittetallene for covid-19 gør det nødvendigt løbende at holde øje med udviklingen. Se udviklingen i budgettet for beskæftigelsesindsatsen fra 2020 til 2021 i din kommune.

Af Arne Ullum, [email protected]
og Helle Schøler Kjær, [email protected]

Det er ikke nemt at lægge budgetter, der holder hele vejen, i en tid med op- og nedgang i smittetrykket i covid-19. Det fortæller en kommune, NB-Beskæftigelse har talt med.

På kortet nedenfor kan man se, at mens nogle kommuner budgetterer med en betydelig stigning i udgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats i 2021, budgetterer andre kommuner et tilsvarende fald i udgifterne. Det samme gælder udgifterne til blandt andet drift og rådgivning, som indgår i serviceudgifterne. De kan ses i det andet kort.

Der er kommuner, der stikker ud med små eller store tal. Vi har spurgt tre kommuner om årsagen til det.

For eksempel er det bemærkelsesværdigt, at Tårnby med en fordobling af arbejdsløsheden kun har en stigning på fire procent. Glostrup har til gengæld en budgetstigning på hele 64 procent.

Det andet kort viser udviklingen i driftsudgifter fra 2020 til 2021. Her har Holbæk Kommune en stigning i driftsudgifterne på 25,8 procent.

Tårnby: Budgettet skal opdateres

Budgettet for beskæftigelsesindsatsen i Tårnby i 2021 viser en stigning på fire procent fra budgettet for 2020, som blev lagt længe før coronakrisen – og altså længe før, det kunne forudses, at der ville komme en fordobling af ledigheden med den lange nedlukningen af Københavns Lufthavn.

“Vi havde fire forskellige scenarier i april, og ingen vidste, om lufthavnen startede igen til sommerferien eller i 2023,” siger Thomas Fich, der er budgetleder i Tårnby Kommune. 

Budgettet bliver vedtaget i juni, men det er først efter sommerferien, at ledigheden for alvor stiger.

“Vi ser især en stigning i august og oktober, november og december. Fra august til oktober er der en stigning på cirka 25 procent og i oktober, november og december stiger ledigheden med 15 procent om måneden,” fortæller Thomas Fich.

Budgettet er lagt dels på baggrund af, hvad hver person kostede i aktivering i 2019, og antallet er ganget op med en forventning til udviklingen i ledigheden i 2021. 

“Vi har en forventning om en stigning i ledigheden fra 2019 til 2020 på cirka 40 procent. Det, vi kan se nu, er, at det niveau næsten er fordoblet. Det håber vi på bliver mindre i 2021.”

Det betyder dog ikke, at aktiveringsbehovet er fordoblet, da det under coronakrisen mest er ledige, der kommer direkte fra job. En del af dem er i den første ledighedsperiode også samlet op af en beskæftigelsesindsats fra varslingspuljen, som Tårnby har fået en del penge fra.

“Men i forhold til forventninger i budgettet er vi lidt bagud på point,” erkender Thomas Fich.

Flytning mellem konti

Glostrup Kommune slår ud med en stigning i de budgetterede udgifter til beskæftigelsesindsatsen på 64 procent. Det skyldes, at kommunen i første omgang konterede en investeringspulje til dækning af de stigende ydelser til mange flere ledige under beskæftigelsesindsatsen, fortæller jobcenterchef Nicolaj Drøschler. 

Det er nu ændret, så puljen ligger under ydelser, som ikke er taget med i denne beregning. Puljen er på 34 millioner kroner og forventes især at blive brugt på sygedagpenge og på dagpenge til forsikrede ledige.

Også i Holbæk Kommune er der sket konteringsændringer i beskæftigelsesbudgettet. Det slår igennem på serviceudgifter og er blandt andet lønudgifter til mentorer, jobformidlere og virksomhedskonsulenter. Kommunen har dog også haft en udvidelse af medarbejderstaben, som man kan læse mere om efter det første kort.

Plus minus ti procent
På det første Danmarkskort ses udviklingen i udgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats. Her ligger langt de fleste kommuner i et spænd med en nedgang i budgetteringen på omkring ti procent og en tilskrivning på tilsvarende ti procent.

Ni flere medarbejdere på jobcenter i Holbæk under coronakrisen

Holbæk Kommune forventer en stigning på serviceudgifter på 25,8 procent. Det skyldes dels nogle omkonteringer, men også at kommunen har ansat flere medarbejdere til at håndtere stigningen i ledigheden, fortæller arbejdsmarkedschef Ina Stevenius Ringsdal.

“I store runde tal kan vi ansætte for 4,5 millioner mere på grund af ledighedsudviklingen,” siger hun. 
 
Holbæk ansatte i midten af 2020 for 2,5 millioner flere medarbejdere. Den bevilling er flyttet med over og lagt sammen med en ny bevilling på to millioner. Det svarer til omkring ni medarbejdere. 

Derudover har kommunen også rent teknisk flyttet nogle medarbejdere fra beskæftigelsesindsatsen til driften.

I alt er der budgetteret med 13,5 millioner mere i 2021 end i 2020 på serviceudgifter. Heraf udgør udgifterne til det øgede antal medarbejdere en tredjedel, som ifølge Ina Stevenius Ringsdal er den reelle budgetstigning. 
 
“Hvis vi skal helt ind til kernen, har vi en stigning i budgettet på 4,5 millioner kroner,” siger hun.


Sådan har vi gjort:

Alle data er budgettal (netto driftsudgifter før statsrefusion) fra Statistikbanken hhv. BUDK32 og BUDK 100.Følgende konti er medtager efter inspiration fra KL’s opgørelse:5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats5.68.98 Beskæftigelsesordninger6.45.53 JobcentreSubtotal5.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. gpr. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 018, 019, 091, 098, 103)I 2021 er fratrukket udgifter til:5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. grp 10-122020 budgetterne om omregnet til 2021-PL med satsen fra økonomiaftalen på 1,5 procent.Væksten i de samlede udgifter omfatter ændringen i ovenstående budgetter.Væksten i servicerammebelagte omfatter kun udviklingen i konto 6.45.53, idet de øvrige konti er del af overførsler.
 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Beskæftigelse i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her