Kontanthjælpsmodtagere visiteres til ydelser via telefon

Del artiklen:
Langt de fleste samtaler med nytilmeldte kontanthjælpsmodtagere foregår på telefon i Favrskov Kommune, fortæller afdelingsleder David Mortensen.
Langt de fleste samtaler med nytilmeldte kontanthjælpsmodtagere foregår på telefon i Favrskov Kommune, fortæller afdelingsleder David Mortensen. - Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

I Favrskov Kommune får alle, der har brug for kontanthjælpsydelser, nu tilbud om en visitationssamtale over telefonen. I andre kommuner er der større usikkerhed over for at droppe de første fysiske møder med de udsatte borgere.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Siden midten af december har jobcentrene haft mulighed for telefonisk eller digitalt at visitere nytilmeldte ledige i kontanthjælpssystemet, hvor de indplaceres som enten aktivitetsparate eller jobparate. Den mulighed bruger blandt andet Favrskov Kommune.

“Når de møder op her på jobcentret, spørger vi dem, om de vil have en fysisk samtale, eller om de vil ringes op,” fortæller David Mortensen, afdelingsleder i ydelsescentret i Favrskov Kommune.

Da de fleste af medarbejderne arbejder hjemme, kan et fysisk møde ofte først arrangeres dagen efter en henvendelse, mens en telefonsamtale kan foregå samme dag.

Indtil videre går det godt, lyder det fra David Mortensen.

“Det er mit indtryk, at folk er rigtig glade for den her mulighed, men vi skal løbende evaluere, om vi skal gøre noget anderledes.”

Psykisk syge

Flere medarbejdere på jobcentre rundt om i landet er bekymrede over at skulle visitere kontanthjælpsmodtagere uden fysiske møder. En medarbejder skriver i en besked til NB-Beskæftigelse på LinkedIn, at telefonsamtaler fungerer fint med borgere, som jobcentret kender i forvejen:

“Det er dog meget svært at vurdere, om en kontanthjælpsansøger er aktivitetsparat eller jobparat gennem telefonen. Mange af de borgere, jeg arbejder med, har psykiske sygdomme. Nogle af dem er velbehandlede og kan sagtens være jobparate, hvorimod andre er meget langt fra arbejdsmarkedet. Når borgeren møder op i vores henvendelse, kan vi aflæse mimik og kropssprog – det er svært i telefonen.”

Den bekymring deler David Mortensen ikke. Det er hans indtryk, at telefonsamtaler i mange tilfælde godt kan fungere og dermed lever op til samme standard som de fysiske samtaler.

“Der kan godt være nogle af dem på kanten af arbejdsmarkedet, der siger, de er bedre, end de er, og det skal vi være særligt opmærksom på i det videre kontaktforløb, så borgerne får den rigtige indsat og bliver mødt med rette krav.”

De telefoniske visitationer har været i gang i Favrskov siden nytår, så det er et meget lille antal ledige, der har haft muligheden for at vælge den telefoniske visitering. David Mortensen vurderer forsigtigt, at under en fjerdedel vil foretrække fysiske samtaler.

Skanderborg: Individuel vurdering

I Ungeenheden i Skanderborg Kommune foregår visitationssamtalerne også telefonisk. Her vurderer både medarbejder og den unge, om det er nødvendigt med et fysisk møde, skriver faglig koordinator i Ungeenheden, Sarah Roliggaard, i en mail: 

“Vi holder visitationssamtaler telefonisk for at mindske smitterisikoen, så vidt det er muligt. Telefonisk er udgangspunktet, dog foretager vi altid en individuel konkret vurdering i hver enkelt sag, og såfremt det vurderes nødvendigt med personligt fremmøde, så får vi dette planlagt. Det betyder også, at såfremt den unge ønsker, at det skal være personligt, så finder vi en løsning herpå.”

I Favrskov understreger afdelingsleder David Mortensen, at det altid er muligt for nytilmeldte at få en fysisk samtale.

“På den ene side prøver vi at undgå alt for mange kontaktpunkter i kommunen, så vi kan bidrage til at smittetrykket falder. På den anden side skal vi have fat i dem, der har allermest brug for hjælp. Dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Blandt dem er der jo også nogle i særligt sårbare grupper for eksempel med lungesygdomme.”

Ufrivillige eksperimenter

Beskæftigelsesministeriet har, siden coronakrisen ramte i marts, givet jobcentrene mulighed for at gennemføre alle samtaler telefonisk eller digitalt. Der er dog først under den nuværende smittestigning givet mulighed for at visitere nytilmeldte i kontanthjælpssystemet på samme måde. Nu er det op til kommunerne at finde en balance.

“Corona har jo været en periode med en række ufrivillige eksperimenter,” siger afdelingsleder i Favrskov, David Mortensen.

“Vi har jo i beskæftigelsessystemet været rigtig glade for, at vi kunne have telefoniske jobsamtaler, og det kunne også godt være, at det her kunne give god mening. Selvom erfaringsgrundlaget er for lille endnu (med telefoniske visitationssamtaler, red.), synes jeg, det er en god mulighed, at man kan gøre begge dele. ”

Fakta

Godt en tredjedel af de nytilmeldte kontanthjælpsmodtagere i Favrskov bliver visiteret som aktivitetsparate. For unge under 30, der skal have uddannelseshjælp, bliver hver femte visiteret som aktivitetsparat. Over et år fra oktober 2019 til udgangen af september 2020 blev 147 tilmeldt som nye kontanthjælpsmodtagere, mens 32 nytilmeldte unge under 30 år fik uddannelseshjælp.

I Skanderborg blev over halvdelen af de nytilmeldte kontanthjælpsmodtagere i samme periode visiteret som aktivitetsparate. Det var 66 ud af 115 nytilmeldte. For de unge var tallet lavere. Her blev ti ud af 36 vurderet til at være aktivitetsparate.

Kilde: Jobindsats.dk.

Læs også:
En tredjedel af nytilmeldte på kontanthjælp visiteres som aktivitetsparate

NB: Jobcentermedarbejderen, der citeres i artiklen, har ønsket at være anonym. NB-Beskæftigelse kender personens identitet.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Beskæftigelse i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her