Hummelgaard suspenderer delvist den aktive beskæftigelsesindsats

Del artiklen:
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard suspenderer delvist den aktive beskæftigelsesindsats suspenderes delvist fra 20. december til 31. januar.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard suspenderer delvist den aktive beskæftigelsesindsats suspenderes delvist fra 20. december til 31. januar. - Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

På grund af smittestigningen skal jobcentre stoppe alle nyttejob og undlade at sætte nye virksomhedspraktikker og løntilskud i gang. Det fremgår af brev fra STAR til kommuner, jobcentre og a-kasser.

Af Helle Schøler Kjær, helle@nb-medier.dk

Beskæftigelsesindsatsen suspenderes delvist fra 20. december til 31. januar på grund af smittestigningen i hele landet, skriver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i et brev til kommuner, jobcentre og a-kasser.

Det betyder, at virksomhedspraktik og løntilskudsjob kun gennemføres, hvis den ledige er indforstået med det. Nyttejob lukkes helt ned. Også kommunens egne aktiviteter med for eksempel vejledning og opkvalificering lukkes, med mindre de kan gennemføres digitalt. Det samme gælder forløb hos en ekstern aktør.

Opkvalificering med fysisk fremmøde kan dog fortsætte, hvis der er en arbejdsgivererklæring om, at der vil være ordinært job til den ledige efter kurset.

Det vil fortsat være muligt at føre samtaler med de ledige digitalt eller telefonisk. Ifølge en tidligere udmelding kan der kun undtagelsestilfælde holdes fysiske samtaler, “hvor dette vurderes påkrævet af særlige hensyn, fx hensyn til borgerens sociale/psykiske ve og vel.”

Fakta: Her er de nye retningslinjer

“Det vil blive fastsat i bekendtgørelsen, at der ikke vil kunne iværksættes nye tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob, mens allerede igangværende tilbud alene vil kunne videreføres, hvis borgeren er enig heri. Det forudsættes, at tilbuddene er i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Der vil ikke kunne sanktioneres på grund af en borgers afvisning af at videreføre et virksomhedsrettet tilbud.” 

“Tilbud om nytteindsats lukkes helt ned, dvs. disse tilbud vil hverken kunne igangsættes eller videreføres.” 

“Jobcentrenes/kommunernes egne tilbud om vejledning og opkvalificering, fx særligt tilrettelagte forløb/øvrig vejledning og opkvalificering, oprettes og videreføres ikke, med mindre indholdet kan tilrettelægges, så det kan foregå digitalt.” 

“Forløb hos private udbydere, som tilbyder øvrig vejledning og opkvalificeringsforløb videreføres eller oprettes ikke, med mindre indholdet kan tilrettelægges, så det kan foregå digitalt. Er der kurser, der er åbne for fysisk fremmøde, vil det dog være muligt at give et sådant kursus, hvis der er en arbejdsgivererklæring om, at den ledige ansættes ordinært efter opkvalificeringen.”