Nordjylland: Frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet skal med i nærhedsreform

Del artiklen:
Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen kræver tillid til kommunerne, lyder det fra borgmestrene i Jammerbugt og Hjørring kommuner, Mogens Gade (V) og Arne Boelt (S).
Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen kræver tillid til kommunerne, lyder det fra borgmestrene i Jammerbugt og Hjørring kommuner, Mogens Gade (V) og Arne Boelt (S). - Foto: Jammerbugt Kommune og Henning Bagger, Ritzau/Scanpix

‘Vi kan faktisk lykkes med en god kommunal beskæftigelsesindsats uden de mange statslige proceskrav,’ siger borgmester efter evaluering af forsøg med færre proceskrav.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

11 nordjyske kommuner opfordrer regeringen til at begynde med beskæftigelsesområdet, når der skal laves nærhedsreform.

Regeringen har lavet aftaler med syv kommuner om frikommuneforsøg på folkeskole-, dagtilbud- og ældreområdet. De nordjyske kommuner tilbyder nu regeringen en stribe forslag, der i de sidste fire år er afprøvet på beskæftigelsesområdet.

Frikommuneforsøgene har løbet over fire år, hvor kommunerne har kunnet fritages fra forskellige dele af beskæftigelseslovgivningen.

Forsøgene går blandt andet ud på at rekvirere færre lægeattester, end loven foreskriver, når borgere på sygedagpenge eller kontanthjælpsydelser skal overgå til jobafklaring og ressourceforløb. Det er holdt færre møder i rehabiliteringsteamene, og i stedet har jobcentrene og medarbejderne selv kunnet vurdere, hvornår den enkelte ledige eller syge har brug for samtaler. Begge dele er proceskrav, der er beskrevet i lovgivningen til mindste detalje, og som de nordjyske kommuner er fritaget for i forsøgsperioden.

“Det her handler faktisk rigtig meget om nærhed. Jo mere vi kan klare ude lokalt, jo bedre er det, og jo mindre indblanding, vi har fra statslige myndigheder, jo hurtigere kan vi få folk igennem systemet,” siger Arne Boelt (S), borgmester i Hjørring.

Hidtil har især de mange lægeattester været en stopklods i forløbene.

“I vores kommune har vi jo lægemangel, og det gør, at lægerne er nødt til at prioritere deres opgaver,” siger Mogens Gade (V), borgmester i Jammerbugt Kommune.

Fritagelse for krav om samtaler på bestemte tidspunkter i ledighedsforløbet er der også flere kommuner, der er med i. De bruger friheden til at holde flere samtaler med de ledige, der har brug for det, og færre med dem, der ikke har så meget brug for individuelle samtaler – for eksempel de forsikrede ledige.

Det er disse og flere gennemprøvede forslag, som de nordjyske kommuner nu foreslår regeringen at gøre til sine som en del af den kommende nærhedsreform.

Læs også:
Borgmester: Jobcentre kan ikke levere 1,1 milliarder til 'Arnes pension'

Ingen nærhedsreform uden tillid

Der er dog én vigtig forhindring for, at der overhovedet kan laves en nærhedsreform, lyder det fra de to borgmestre.

“Hvis man vil have en nærhedsreform, skal man også have tillid til dem, man har sat til at løse opgaven, og det største problem med det findes på beskæftigelsesområdet,” siger Mogens Gade.

Både han og Arne Boelt taler om ‘beton’, der skal brydes ned, især blandt folketingspolitikere. De to borgmestre har både holdt flere møder med Folketingets beskæftigelsesudvalg og med skiftende beskæftigelsesministre.

“Vi oplever manglende tillid i Folketinget til, at kommunerne kan håndtere det her, og det har vi svært ved, for vi synes jo, at kommunerne leverer det ene resultat efter det andet. Mange gange er vi stik-i-rend drenge i forhold til lovgivning og til borgere, som er kommet i klemme. Det gælder også mit eget parti,” siger Arne Boelt om Socialdemokratiet.

Mogens Gade er heller ikke ked af at kritisere sit eget parti, Venstre. Han siger om den nuværende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at han har fortsat tidligere beskæftigelsesministres kurs – herunder den forrige Venstre-minister Troels Lund Poulsens (V).

Med mistilliden rejser både ministre og folketing tvivl om, hvorvidt kommunerne kan løfte beskæftigelsesindsatsen, lyder det fra borgmestrene. 

“Der er noget beton nogle steder, hvor man har svært ved at sige, at det her er rigtig placeret. Hvis det ellers er rigtigt placeret, så synes jeg, beskæftigelsesområdet var et godt område, hvor man satte færre proceskrav op, og at man får mulighed for at bruge de ressourcer, der er til rådighed, der hvor de gør bedst gavn,” siger Mogens Gade.

God ekstern evaluering

Det er ellers gået godt med de frikommuneforsøg, der er blevet evalueret af konsulentvirksomheden Rambøll.

De færre lægeattester og rehabiliteringsmøder har fået borgerne hurtigere frem til jobafklaring og ressourceforløb. Samarbejdet mellem sagsbehandler og borger er blevet bedre, og både borgere, medarbejdere og læger er tilfredse, viser en evaluering fra konsulentvirksomheden Rambøll.

Ifølge evalueringen er det en også en succes, at der ikke har været et fald i beskæftigelseseffekten, fordi forsøgene har andre positive effekter. Processer er forenklet, der er kommet mere flow i sagerne, og der er sparet penge på mødeaktiviteter og lægeerklæringer. Kommunerne skriver, at der i fire forsøg med at droppe nogle af lægeattesterne er sparet 12,2 millioner kroner.

“Vi har jo vist, at borgerne er tilfredse med det, medarbejderne er tilfredse med det, og kommunekassen er tilfreds med det. Og hvis de tre ting er tilfredse, så tænker jeg da også at regering og folketing kunne være tilfreds,” siger Mogens Gade.

Så nemt tror dog hverken Mogens Gade eller Arne Boelt på, at det kommer til at gå.

Mistillid

“Jeg tror da, det bliver enormt svært. Hvis jeg skal oddse på det, så tror jeg ikke, jeg sætter ret mange penge på det,” siger Arne Boelt.

“Og vi står uforstående, for hvem kan gøre det her bedre? Vi bliver nødt til at have tillid til, at vores medarbejdere gør det, de har fået besked på. At de så har bygget et utrolig bureaukratisk system op, for at ingen må få lov til at få noget, de ikke skulle have, og alle skal være fuldstændig udredt ned i mindste detalje. Hold da op. Så er det altså, det giver store udfordringer,” siger han med henvisning til den lovgivning, der gennem årene er vedtaget i Folketinget.

En af grundene til mistilliden er de seneste års kritik af, at kommuner er for hårdhændede i jobafklaring af syge eller nedslidte og tænker mere på kommunens økonomi end på borgerne.

Begge borgmestre erkender, at det er sket, og at der skal rettes op på det, men det kan man ikke lave lovgivning efter, lyder det.

“Det er jo som i enhver anden sammenhæng, at der er nogle steder, hvor der er brodne kar – og det kan godt i nogle sammenhænge være Jammerbugt Kommune og i andre sammenhænge andre kommuner. Det bliver man nødt til at se henover,” siger Mogens Gade.

“Hvis man vil noget med en nærhedsreform, og man vil noget med det nære demokrati, og hvis man vil give noget til kommunerne, så tror jeg, man må sige, at der er nogen, der ikke lige placerer sig inden for skiven, men sådan er det alle steder i verden.”

I stedet for procesregler og detaljeret styring skal borgerne som hidtil bruge Ankestyrelsen til at klage til, hvis de er utilfredse med en afgørelse, mener han.

Hjørrings borgmester Arne Boelt er formand for KKR Nordjylland, som er KL’s Kommunekontaktråd for alle borgmestre i regionen. Mogens Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune, er næstformand.

De nordjyske frikommuneforsøg er en del af Social-  og Indenrigsministeriets Frikommuneforsøg II. Senest 31. december 2020 sendes evalueringsrapporten til Social og Indenrigsministeriet og offentliggøres på kommunernes hjemmeside. Regeringen forventes at komme med et udspil på baggrund af evalueringerne i april 2021. De nordjyske kommuner kan anvende lempelserne af lovgivningen i forsøgene indtil udgangen af 2021.

Læs mere om forsøgene her:

https://selvbetjening.nb-medier.dk/storage/media-library/2020/11/nordjylland-en-mere-fleksibel-beskaeftigelsesindsats-pixi-final-1605617669-dvpvy.pdf

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Beskæftigelse i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her