Arbejdsevne på under 18 timer om ugen skal udløse seniorpension

Del artiklen:
(Arkiv) Maj 2019: Den tidligere VLAK.regering indgår aftale om seniorpension kort før folketingsvalget. Her fremlægger tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) aftalen, flankeret af Morten Østergaard (RV) og Kristian Thulesen Dahl (DF).
(Arkiv) Maj 2019: Den tidligere VLAK.regering indgår aftale om seniorpension kort før folketingsvalget. Her fremlægger tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) aftalen, flankeret af Morten Østergaard (RV) og Kristian Thulesen Dahl (DF).

Først fra 2024 bliver seniorpensionen forbedret, fremgår det af aftalen om tidlig pension, som faldt på plads i nat.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Med en arbejdsevne på under 18 timer om ugen i det fag, man kommer fra, kan man ældre med mindre end seks år til folkepension fra 2024 få adgang til seniorpension.

Det fremgår af aftalen om tidlig pension, som regeringen, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten indgik i nat. Dermed bliver seniorpension i højere grad det ben i aftalen, som sikrer, at den samlede aftale også målrettes nedslidte og ikke alene de mennesker, der har været længst på arbejdsmarkedet.

Fra 1. januar overtager en uafhængig myndighed under ATP bevillingen af seniorpension fra kommunerne. Man skal have haft 20-24 års fuldtidsbeskæftigelse på mellem 20 og 24 år for at komme i betragtning.

At aftalen træder i kraft i 2024 betyder, at det bliver efter et valg, og at det kan afhænge af, om det samme flertal er intakt. Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Radikale Venstre lavede oprindeligt aftalen om seniorpension under den forrige regering, og det er en kendt sag, at især De Radikale er påpasselige med at gøre arbejdsudbuddet mindre. Det skønnes i aftalen, at udvidelsen af seniorpensionen vil betyde, at der vil være 1.000 færre fuldtidsbeskæftigede.

FAKTA: Fra forlig om tidlig pension

Forbedring af seniorpensionsordningen 

Aftalepartierne er enige om at styrke seniorpensionsordningen. 

Aftalepartierne ønsker at prioritere 450 mio. kr. årligt fra 2024 til forbedringer af ordningen, ved at lempe kravet til en persons arbejdsevne i seniorpensionsordningen fra 15 timer til 18 timer. 

Ændringen kræver opbakning fra forligskredsen bag seniorpensionsaftalen ellers er aftalepartierne enige om at opsige seniorpensionsforliget inden et folketingsvalg, og ændringen kan først træde i kraft efter næste folketingsvalg. 

Seniorpension er en visiteret helbredsbetinget tilbagetrækningsordning for seniorer med en arbejdsmarkedstilknytning svarende til 20-25 års fuldtidsbeskæftigelse. Seniorpension kan tilkendes i op til 6 år før folkepensionsalderen og forudsætter, at arbejdsevnen i forhold til seneste job er på 15 timer eller mindre. 

Udviklingen i antallet af tilkendelser af seniorpension, som trådte i kraft 1. januar 2020, viser, at ordningen er kommet godt fra start, og at implementeringen forløber planmæssigt. Med henblik på, at flere nedslidte kan blive visiteret til ordningen, er aftalepartierne enige om at lempe betingelsen for nedsat arbejdsevne, så der kan tilkendes seniorpension til personer, der har en arbejdsevne i forhold til seneste job på 18 timer eller mindre. Der ændres ikke i øvrigt på ordningen. 

Lempelsen træder i kraft fra 1. januar 2024. Det vurderes, at en udvidelse af arbejdsevnekravet fra 15 til 18 timer vil betyde en årlig merudgift på ca. 450 mio. kr. efter skat, tilbageløb og adfærd. En lempelse af arbejdsevnekravet skønnes særligt at betyde, at flere med en delvis tilknytning til arbejdsmarkedet kan være i målgruppen for seniorpension. Der er i udgiftsskønnet forudsat en reduktion i den strukturelle beskæftigelse på ca. 1.000 fuldtidspersoner.”

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Beskæftigelse i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her