Kommune: Statistik over bevilgede seniorpensioner er misvisende

Del artiklen:
(Arkiv) Kommuner registrerer ansøgere til seniorpension forskelligt. Det giver en alt for stor forskel på, hvor mange afslag, der er givet, forklarer arbejdsmarkedschef Torben Christiansen fra Assens Kommune.
(Arkiv) Kommuner registrerer ansøgere til seniorpension forskelligt. Det giver en alt for stor forskel på, hvor mange afslag, der er givet, forklarer arbejdsmarkedschef Torben Christiansen fra Assens Kommune.

Kommunerne opgør afgørelser om seniorpension forskelligt. Flere kommuner med lav andel tilkendelser ville ligge i toppen, hvis de undlod at tælle ansøgere med, der ikke lever op til de formelle krav. Det gælder blandt andet Assens.

Af Helle Schøler Kjær, helle@nb-medier.dk

Skal man registrere alle, der gerne vil have en seniorpension som ansøgere? Eller skal man først sortere dem fra, der ikke lever op til de formelle krav – og derefter registrere resten som ansøgere? 

Det er blevet et stort spørgsmål for Assens Kommune, efter at Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort en statistik om kommunernes tildelingsprocenter på området. 

Statistikken fra Beskæftigelsesministeriet viser, at Assens Kommune kun har tildelt seniorpension til godt halvdelen af ansøgerne, nemlig 53 procent, mens langt størstedelen af de øvrige kommuner har givet seniorpension til over 90 procent af ansøgerne.

Læs også:
Næsten alle kommuner giver seniorpension til ni ud af ti ansøgere

Det er forskelle i måden at registrere på, der gør udslaget, mener arbejdsmarkedschef Torben Christiansen, der ikke kan kende tallene fra Assens i sammenligningen med de andre kommuner.

“Når man registrerer på den måde, vi har gjort, får vi registret mange flere afslag end de kommuner, der ikke registrerer ansøgere, der ikke lever op til de objektive krav,” siger han.

“Assens har en tilkendelsesprocent på 95,5, når man ikke indregner sager, hvor de to objektive kriterier ikke er opfyldt.”

Torben Christiansen forklarer, at alle registreres som ansøgere, hvis de henvender sig til kommunen med et ønske om seniorpension. Også selvom de ikke opfylder de objektive krav om, at der skal være højst seks år til folkepensionen, og at de skal have arbejdet i 20-25 år.

Tilbage står, at en ansøger også skal have en restarbejdsevne på under 15 timer. Det bliver undersøgt på baggrund af lægelige oplysninger.

Assens Kommune har haft en dialog med STAR, som over for kommunen har giver udtryk for at de registrerer korrekt.

Sorø og Høje-Taastrup kommuner gør som Assens

Også Sorø og Høje-Taastrup ligger lavt i statistikken. Sorø med 77 procents tilkendelser og Høje-Taastrup med 70 procent. Begge kommuner registrerer også ansøgere, der ikke lever op til de objektive kriterier.

“Det er samme situation hos os i Sorø. Vi registrerer alle ansøgere, og behandler sagerne, da alle borgere jo har et retskrav på at få behandlet deres ansøgninger,” skriver Kenneth Damsgaard Hyde i en mail. 

Hvis afslag på objektive kriterier trækkes fra, har 85 procent af ansøgerne til seniorpension i Sorø fået ja.

Høje-Taastrup har samme problematik. Kommunen havde på opgørelsestidspunktet behandlet ti sager. Syv fik tilkendt seniorpension, mens tre fik afslag. 

“Alle afslag er givet på baggrund af manglende opfyldelse af de formelle krav, f.eks. tilknytning til arbejdsmarkedet m.m.,” skriver jobcenterchef Michael Wittendorff i en mail. 

Det betyder, at tilkendelsesprocenten havde været 100, hvis de ansøgere, der ikke opfylder de objektive kriterier, var trukket fra først.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Beskæftigelse i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her