‘Vi lykkes, når de begynder at inddrage os i deres liv’

Del artiklen:

Podcasts: Ungeguiden i Silkeborg forsøger at inddrage unge med diagnoser så meget som muligt i en plan, der skal føre til uddannelse eller beskæftigelse. Men det er, når det omvendte sker, at noget lykkes, siger koordinerende sagsbehandler. Hør også, hvordan fokus på borgerinddragelse har betydning for ledelsesformen i Ungeguiden.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Som alle andre jobcentre kæmper også Silkeborg med at få beskæftigelsesindsatsen tilbage til normalen efter tre måneders suspension på grund af corona.

I ungeindsatsen skal sagsbehandlerne til at samle op på unge, de ikke har kunnet give den indsats, de normalt arbejder med.

Der har været kontakt med de fleste unge under lukningen, fortæller leder af Ungeguiden i Silkeborg, Pia Ulrich-Hansen. Hun er dog bekymret for de knap 400 aktivitetsparate unge. Nogle af dem har måske oplevet lukningen som, at de fik ro, skriver hun i en mail, men for langt de fleste har det været problematisk og “et kæmpe afsavn og en ensomhed, som vi ikke har kunnet afhjælpe.”

NB-Beskæftigelse har besøgt Ungeguiden for at høre, hvordan sagsbehandlerne inddrager de mest udsatte unge i deres egen sag, og hvornår de lykkes med indsatsen.

Lærer nyt om samtalen

“I forhold til, at vi arbejder i et jobcenter, så lykkes vi jo, når vi får nogle ud i arbejde i uddannelsessystemet, men jeg synes, vi lykkes på mange andre niveauer også,” siger koordinerende sagsbehandler Randi Kudsk Olsen.

“I forhold til den meget udsatte målgruppe, så synes jeg, at vi lykkes, når de begynder at inddrage os i deres liv. Vi snakker så meget om, at vi skal inddrage brugerne og borgerne og de unge, men jeg ser egentlig først, at det lykkes, når de inddrager os.”

Jobcentret i Silkeborg har siden 2017 arbejdet sammen med forskere ved Aalborg Universitet for at inddrage borgerne mere i deres egen sag.

Jesper Rømer, der også er koordinerende sagsbehandler i Ungeguiden, fortæller, at det især er samtalerne, der er rykket ved i samarbejdet med forskerne.

“Det der med at være opmærksom på, hvad det er, de unge siger, og så være i stand til at gribe det og følge det til dørs. Det er noget, der er nyt for mig og nyt for mit arbejde som sagsbehandler.”

Hør mere i podcasten med Randi Kudsk Olsen og Jesper Rømer.

Interviewet er optaget i december 2019 og redigeret i juni 2020.

Ledelse skal give plads til sagsbehandlerne

Ungeguiden i Silkeborg ligger i en bygning, der i sin tid var en del af papirfabrikken i byen. Her kan unge mellem 15 og 30 år få en kontaktperson, der kan hjælpe dem med en uddannelsesplan eller en plan for at komme i arbejde.

Der er omkring 700 unge, der får en beskæftigelsesrettet indsats. Af dem får godt 650 en ydelse, mens de sidste 50 er 15-17 år. Knap 400 af de unge er aktivitetsparate og altså ikke klar til at gå i gang med en uddannelse eller direkte i job.

Pia Ulrich-Hansen er funktionsleder i Ungeguiden, og hun siger om sin rolle i forhold til borgerinddragelse:

“Jeg er enormt bevidst om, hvad det er for et rum, jeg giver mine medarbejdere, og jeg er enormt bevidst om, hvad det er for et rum, jeg selv har til at bedrive ledelse i. Det betyder, at når vi arbejder med en tillidsdagsorden, så er det hundrede procents tillid til det rum, de skaber med de unge,” siger hun.

Lyt til interviewet med Pia Ulrich-Hansen, der også fortæller om det stigende antal unge med meget forskellig baggrund, der har brug for støtte.

Optagelsen er lavet i december 2019 og redigeret i juni 2020.

Samarbejdet med forskerne fra Aalborg Universitet foregik fra 2017 til udgangen af 2019 i det såkaldte LISES-projekt. Nu har forskerne fået finansieret et Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsats af fire kommuner, den A.P. Møllerske støttefond og en medfinansiering af Aalborg Universitet. Silkeborg er en af fire kommuner, der er partner i centret.

Silkeborg har også været med i et projekt sammen med Væksthusets Forskningscenter om projekt ‘Troen på borgerens jobchance’ og har arbejdet med undervisning af de unge om  ‘hjernesmarte metoder’ og visualiseringer under samtalerne.