Ekspert: Forsigtighedsprincip for ledige i risikogrupper ikke godt nok

Del artiklen:
(Arkiv) Professor i socialret ved Aalborg Universitet John Klausen er bekymret for retssikkerheden for ledige, der har risiko for alvorlig sygdom ved corona.
(Arkiv) Professor i socialret ved Aalborg Universitet John Klausen er bekymret for retssikkerheden for ledige, der har risiko for alvorlig sygdom ved corona.

Ifølge STAR skal kommuner og a-kasser følge et forsigtighedsprincip over for ledige i risikogrupperne, der nu igen skal stå til rådighed. Det giver bekymring for retssikkerheden, siger professor i socialret John Klausen til NB-Beskæftigelse.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

I sidste uge kom bekendtgørelsen, der åbner jobcentrene i Jylland og på Fyn, men ikke på Sjælland og i Hovedstadsregionen. Hensynet er smittetrykket. Regeringen ønsker at beskytte især de borgere, der risikerer alvorlige sygdomsforløb med Covid-19 og udviser derfor forsigtighed ved åbning af samfundet. 

Det kan derfor undre, at ledige i risikogruppen ikke er omtalt i selve bekendtgørelsen. Mens forældre, der har børnepasningsproblemer under coronakrisen, er undtaget for at stå til rådighed ved fysisk fremmøde, skal man til et følgebrev til jobcentre og a-kasser for at finde de hensyn, der skal tages til ledige, der kan blive alvorligt syge, hvis de får Covid-19.

I følgebrevet understreger kontorchef i STAR Christian Solgaard, at der skal udvises et forsigtighedsprincip i forhold til risikogruppen blandt de ledige, der som alle andre igen skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Men et forsigtighedsprincip er ikke nok til at sikre de lediges retssikkerhed, lyder det fra professor i socialret ved Aalborg Universitet, John Klausen.

Han kalder det “stærkt bekymrende for borgernes retssikkerhed,” at jobcentre og a-kasser skal vurdere, om ledige i risikogruppen skal stå til rådighed.

Kontanthjælpsområdet dækket ind, hvis kommunerne følger loven

I og for sig er der ikke nogen grund til at skrive risikogrupperne i kontanthjælpssystemet ind i en bekendtgørelse. De har nemlig allerede ifølge loven ret til at sige nej til tilbud og beskæftigelse, hvis det bringer deres helbred i fare, forklarer John Klausen i en skriftlig kommentar.

“Det følger allerede af den almindelige lovgivning, at personer, der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, ikke er forpligtet til at udnytte deres arbejdsmuligheder eller tage imod et tilbud, hvis der er en rimelig grund. Rimelig grunde er bl.a. ”sygdom eller der er risiko for, at helbredet forringes”.  Det vil sige, at det, der eksempelvis berettiger til sygedagpenge for personer i beskæftigelse, normalt altid vil være en rimelig grund.”

“I forhold til lov om aktiv socialpolitik burde der derfor ikke være et problem, hvis kommunen vejleder korrekt og foretager en korrekt konkret vurdering,” skriver John Klausen.

Problemet er blot, at kommunerne ofte ikke følger loven, når de sanktionerer borgere for ikke at opfylde deres forpligtelser.

Over 40 procent af de sager, hvor borgeren klager over en sanktion, blev i 2019 omgjort af Ankestyrelsen. Det vil sige, at over 40 procent af afgørelserne var direkte forkerte eller behæftet med så væsentlige fejl, at de var ugyldige.

Lønmodtagere får sygedagpenge

20. maj vedtog Folketinget, at lønmodtagere kan få sygedagpenge, hvis de eller deres pårørende risikerer et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med Covid-19. Loven løber til 1. september og gælder kun for borgere i job. 

For forsikrede ledige er det derimod op til de enkelte a-kassers håndtering af et forsigtighedsprincip. 

Professor i socialret, John Klausen, skriver: 

“Ifølge bekendtgørelsen om delvis genåbning kan et medlem af en a-kasse få dagpenge, uanset at pågældende ikke kan overtage arbejde eller deltage i samtaler, aktiviteter eller tilbud med fysisk fremmøde, hvis det skyldes, at medlemmet ikke har pasningsmulighed for et eller flere børn. Bekendtgørelsen indeholder derimod ikke særlige regler om borgere i særlig risiko. Det bliver dermed op til a-kasserne at skulle administrere ud fra en henstilling fra STAR om et forsigtighedsprincip. Dette er stærkt bekymrende i forhold til borgerens retssikkerhed.”

Sådan skal jobcentre og a-kasser tage hensyn til risikogruppen

I følgeskrivelsen til jobcentre og a-kasser skriver STAR blandt andet:

“Hvis en borger er i risikogruppen, skal dette indgå i vurderingen af, hvilke job og tilbud som jobcenteret kan give borgeren, og hvilke job borgeren skal søge hhv. tilbud, som borgeren skal stå til rådighed for.”

“Tilsvarende gælder det, at a-kasserne ved henvisning til job og udarbejdelse af ”Krav til jobsøgning” skal tage hensyn til bl.a. borgerens helbredsmæssige forhold, herunder øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19.” STAR skriver videre, at det betyder, at “der ikke må ske henvisning til job eller et tilbud med fysisk fremmøde, hvis der er tvivl om, arbejdsgiveren kan og vil overholde de retningslinjer der gælder ved beskæftigelse af personer i risikogrupperne. Der henvises i øvrigt til sundhedsstyrelsens retningslinjer herom.”

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Beskæftigelse i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her