HK Kommunal: Ledige i risikogrupper skal undtages for rådighedskrav

Del artiklen:
HK Kommunal vil undtage ledige, der er i risiko for alvorlig sygdom ved covid-19, for rådighedsreglerne, der ventes at træde i kraft igen om kort tid.
HK Kommunal vil undtage ledige, der er i risiko for alvorlig sygdom ved covid-19, for rådighedsreglerne, der ventes at træde i kraft igen om kort tid. - Foto: Lars Pryds

I et høringssvar til en bekendtgørelse, der ventes at træde i kraft i denne uge, foreslår HK Kommunal, at ledige “ikke skal have pligt til at påtage sig arbejde, hvor de udsættes for risiko.”

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Rådighedsforpligtelsen og en større del af beskæftigelsesindsatsen forventes at vende tilbage i løbet af ganske kort tid. Men arbejdsløse, der er i risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med covid-19 bør undtages, foreslår HK Kommunal i et høringssvar til bekendtgørelsen.

Læs også:
Bekendtgørelse: Digitale virksomhedsforløb til ledige kan gå i gang

HK Kommunal skriver: 

“Regeringen og Folketingets partier har indgået aftale om, at personer i den særlige ri-
sikogruppe for Covid-19 og deres pårørende under genåbningen af Danmark kan blive
væk fra arbejdet, hvis det er for risikofyldt.”

“HK Kommunal foreslår, at ledige i risikogruppen eller med pårørende i risikogruppen
skal undtages fra rådighedskravet ud fra de samme kriterier og således ikke får pligt til
at påtage sig arbejde, hvor de udsættes for risiko.”

I sidste uge indgik beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) en aftale med en række partier om, at ansatte i risikogrupper skal kunne sygemeldes fra arbejde. De kan enten beholde deres fulde løn, hvis de har ret til det; så får arbejdsgiveren sygedagpengerefusion fra dag ét. Eller de kan sygemelde sig hos kommunen og få sygedagpenge derfra. Loven gælder ansatte, der selv har en større risiko, og pårørende, der er i risikogruppen. 

Unge skal have mulighed for fysisk fremmøde til samtaler

HK Kommunal organiserer de fleste af medarbejderne på jobcentrene, og de er også bekymrede for de unge under 30.  

Mens bekendtgørelsen lægger op til, at der kun i særlige individuelle sager skal være mulighed for fysiske fremmøde til samtaler, opfordrer HK Kommunal til, at alle unge – både aktivitetsparate og jobparate – skal have mulighed for fysiske møder. 

“For rigtig mange borgere har den digitale kontakt været givtig. Ikke desto mindre kan
samtaler med fysisk fremmøde noget andet, og for nogle borgere også noget mere,
blandt andet i forhold til at opbygge og vedholde relationer, der er helt afgørende for,
at borgerne rykker sig. Det gælder ikke mindst i forhold til aktivitets- og uddannelses-
parate unge.”

“HK Kommunal støtter en digital genåbning af beskæftigelsesindsatsen, men foreslår,
at der gives ret, men ikke pligt til samtaler med fysisk fremmøde for aktivitetsparate og
uddannelsesparate unge. Samtaler med fysisk fremmøde skal selvfølgelig gennemfø-
res på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde i henhold til retningslinjer fra sundheds-
myndighederne,” skriver organisationen i høringssvaret.

___________________________________________________________________________

Tirsdag klokken 14 udløb muligheden for høringssvar til en bekendtgørelse fra STAR for en lang række organisationer, herunder HK Kommunal. 

Høringssvarene er ikke i skrivende stund tilgængelige på Høringsportalen, men NB-Beskæftigelse har modtaget svaret fra HK Kommunal. 

Onsdag skal Beskæftigelsesrådet behandle bekendtgørelsen, som ifølge Høringsportalen træder i kraft samme dag. 

Beskæftigelsesrådet (BER) er nedsat af STAR og rådgiver beskæftigelsesministeren om større beskæftigelsespolitiske udspil og ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen. Det er et fast treparts-råd, der består af 27 medlemmer, der repræsenterer arbejdsgiverorganisationer, hovedorganisationer, invalideorganisationer samt staten, regionerne og kommunerne. 

Formand for Beskæftigelsesrådet er den tidligere konservative minister, Lene Espersen.