Bekendtgørelse: Digitale virksomhedsforløb til ledige kan gå i gang

Del artiklen:
(Arkiv) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er klar med en lov om yderligere åbning af beskæftigelsesindsatsen, så snart Beskæftigelsesrådet - et trepartsråd under STAR - har lyn-behandlet et udkast til bekendtgørelse. Det forventes at ske onsdag.
(Arkiv) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er klar med en lov om yderligere åbning af beskæftigelsesindsatsen, så snart Beskæftigelsesrådet - et trepartsråd under STAR - har lyn-behandlet et udkast til bekendtgørelse. Det forventes at ske onsdag. - Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Jobcentrene forbliver lukket, og fysisk fremmøde til nye virksomhedspraktikker og løntilskud er ikke en mulighed. Sygemeldte skal fortsat undtages for beskæftigelsesindsats.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) lægger i et udkast til en bekendtgørelse om yderligere åbning af beskæftigelsesindsatsen op til, at ledige kan komme i virksomhedspraktik eller løntilskud, der foregår digitalt. Hvordan det skal omsættes til praksis, står der ikke noget om.

Bekendtgørelsen er nu i lyn-høring hos Beskæftigelsesrådet, der forventes at behandle den onsdag. Læs mere om Beskæftigelsesrådet i bunden af artiklen.

Ifølge forslaget til bekendtgørelse skal sygemeldte fortsat være undtaget for beskæftigelsesindsatser, og deres sag skal ikke behandles af rehabiliteringsteams for nuværende. De er dog ligesom andre grupper forpligtet til at deltage i digitale samtaler.

Samlet set skal den næste delvise åbning af beskæftigelsesindsatsen foregå digitalt med den undtagelse – der også fremgik af en tidligere bekendtgørelse – at arbejdsløse kan deltage i opkvalificerende kurser med fysisk fremmøde, hvis der er et konkret job for enden af forløbet.

Ifølge udkastet skal der stadig være lukket i jobcentrene, og ministeren opfordrer a-kasserne til at gøre det samme. Hvornår de åbner, bliver en del af den samlede åbningsstrategi, som statsministeren står for, oplyste Peter Hummelgaard (S) på et møde med beskæftigelsesordførerne i sidste uge.

Nye beskæftigelsestilbud skal være digitale

Virksomhedspraktikker, løntilskud og skånejob, der er blevet afbrudt på grund af coronakrisen, kan genoptages digitalt. Også nye tilbud kan sættes i gang, hvis de altså ikke indebærer fysisk fremmøde. Kun de forløb, der ikke blev afbrudt, da Danmark lukkede ned midt i marts, kan fortsætte med fysisk fremmøde. Det er dog stadigvæk muligt for ledige at stoppe i disse forløb.

Vejledning, opkvalificering og seks ugers jobrettet uddannelse – med et konkret job i sigte – kan både foregå digitalt og fysisk. Fysisk fremmøde kræver dog forudgående og tydelig godkendelse af borgeren.

Der lægges i bekendtgørelsen op til, at ved fysisk fremmøde skal de kompetencer, den ledige får på kurset, være en forudsætning for et specifikt job. Det sidste er en præcisering i forhold til den tidligere bekendtgørelse.

Endelig kan førtidspensionister bevilges løntilskudsjob med fysisk fremmøde på virksomheden. Man må formode, at det sker, fordi førtidspensionister deltager frivilligt i beskæftigelsesindsatsen.

Ret og pligt

I den kommende fase ophæves suspensionen af rådighedsforpligtelserne. Arbejdsløse skal nu igen søge job, og de har pligt til at deltage i digitale eller telefoniske samtaler og tilbud, der er relevante for dem.

STAR understreger, at tilbud skal være relevante.

“Det betyder, at der ikke skal iværksættes digitale tilbud, hvis der ikke er et relevant forløb for borgeren,” står der i bekendtgørelsen.

Hvis tekniske problemer forhindrer de ledige i at deltage digitalt, er de undtaget for at stå til rådighed.

Rådighedsforpligtelsen betyder også, at personer på jobafklaring efter sygdom og ledige i ressourceforløb skal deltage i digitale tilbud og samtaler. Kommunen skal igen udarbejde rehabiliteringsplaner med borgere digitalt eller på telefon.

Mentorforløb kan igen bevilges og starte op igen på de områder, hvor det ikke er sket under den delvise lukning. Mange kommuner har i hele forløbet holdt kontakten til særligt udsatte – herunder unge med mentor.

Når loven træder i kraft, har personer, der udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, og som hører under beskæftigelsesindsatsen, “igen ret til mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og for en periode på mindst 6 måneder i alt.” Forløbet skal foregå digitalt eller ved fysiske møder, hvis det er nødvendigt “fx af borgerens sociale/psykiske ve og vel samt i situationer, hvor forløbet er på virksomheder, hvor produktionen eller driften opretholdes, hvis borger og virksomhed er enige herom.”

Fra 15. august skal ledige selv booke samtaler.

Sygedagpenge

Kommunerne skal igen følge op på sygedagpenge, digitalt eller telefonisk, som de sygemeldte er forpligtet til at deltage i, men de skal ikke deltage i virksomhedsforløb eller andre beskæftigelsesindsatser.

STAR skriver, at sygemeldte skal støttes i at vende gradvist tilbage til til arbejdspladsen, men der dispenseres samtidig for regler om indsats og behandling i rehabiliteringsteam ved diffus, uafklaret sygdom og eller udfordringer ud over sygdommen (der er tale om syge i ‘kategori 3’ – læs mere om kategorierne på Cabis hjemmeside.)

“Det betyder, at sager ikke skal behandles i rehabiliteringsteamet, og at der ikke skal gives en tværfaglig indsats efter indstilling fra rehabiliteringsteamet,” skriver STAR i et følgebrev, der skal sendes til jobcentre og a-kasser sammen med bekendtgørelsen.

Ved en konkret og individuel vurdering kan kommunerne dog give en indsats, der også kan være virksomhedsrettet, og frikommuneforsøg (i Nordjylland, red.) kan fortsætte, hvis de sker digitalt og efter retningslinjerne i bekendtgørelsen.

Krav til de ledige betyder krav til kommunerne

Kravene til de ledige betyder at kommunerne har pligt til gennemføre et mindstemål af lovpligtige CV- og rådighedssamtaler. STAR opfordrer kommuner og a-kasser til at holde CV-møder med nyledige først og derefter holde rådighedssamtalerne.

Styrelsen skriver, at samtaler med “fuldt ledige” har prioritet over a-kassemedlemmer, der “er hjemsendt efter regler i en overenskomst eller er omfattet af en arbejdsfordeling.”

For dagpengemodtagerne er 1. marts til 1. juli en ‘død periode’, der ikke tæller ned i den samlede dagpengeperiode. Perioden vil også tælle som ‘død’ i kravene til samtaler.

Kommunernes vejledningspligt genindføres for de grupper, der har pligt til at stå til rådighed for den digitale beskæftigelsesindsats, skriver STAR. Den skal gives både mundtligt og skriftlige. 

A-kasseforsøg og skærpet tilsyn

Til sidst i brevet til jobcentre og a-kasser skriver STAR:

“STAR er opmærksom på, at den midlertidige suspendering af den aktive indsats har indflydelse på kommuner og a-kassers resultater og indsats og derfor også vil få betydning for den statslige opfølgning på kommunernes indsats. STAR vil snarest det er muligt informere nærmere om konsekvenserne af suspensionsperioden for a-kasseforsøget og det skærpede tilsyn mv. “

Tilføjet den 18.5. kl 13:25: Sidste sætning i første afsnit.

____________________________________________________________________________

FAKTA:

Beskæftigelsesrådet (BER) er nedsat af STAR.  BER rådgiver beskæftigelsesministeren om større beskæftigelsespolitiske udspil og ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen. 

Det er et fast treparts-råd, der består af 27 medlemmer, der repræsenterer arbejdsgiverorganisationer, hovedorganisationer, invalideorganisationer samt staten, regionerne og kommunerne. 

Formand for Beskæftigelsesrådet er den tidligere konservative minister, Lene Espersen.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Beskæftigelse i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her