Kommuner føler sig uretfærdigt hængt ud i nyhedsmedie

Del artiklen:
(Arkiv) Ikast-Brande og Vejen kommuner føler sig uretfærdigt hængt ud for at have vejledt ledige for dårligt om, at virksomhedspraktik under coronakrisen er frivillig.
(Arkiv) Ikast-Brande og Vejen kommuner føler sig uretfærdigt hængt ud for at have vejledt ledige for dårligt om, at virksomhedspraktik under coronakrisen er frivillig. - Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I en kommentar i A4nu.dk stod der, at otte kommuner ikke havde fortalt de ledige, at det er frivilligt, om de vil fortsætte virksomhedspraktik under coronakrisen. To af kommunerne er vrede over omtalen, som de siger, er forkert. Chefredaktøren på mediet tager kritikken til sig.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Beskæftigelseschefer i Vejen og Ikast-Brande kommuner er fortørnede over, at A4nu.dk lader en kommentator skrive, at kommunerne har vejledt ledige forkert om virksomhedspraktik, uden at der bliver fremlagt dokumentation, eller at kommunerne bliver kontaktet for at kunne svare på kritikken, som de mener er forkert.

Chrefredaktøren for A4nu, Nicolai Kampmann, siger til NB-Beskæftigelse, at han er enig i kritikken.

“Det er mit ansvar, at det, læserne møder, er korrekt deklareret. I denne blog sker der en rolleforskydning, hvor forfatteren først fremlægger holdninger og så går over til noget mere journalistisk. Hvis det er journalistik, skal der være belæg for det, man skriver,” siger Nicolai Kampmann.

Vi vender tilbage til chefredaktørens overvejelser til sidst i artiklen, men her først sagens substans.

Von hörensagen

Virksomhedspraktik er frivillig under coronakrisen, og de to kommuner beskyldes på baggrund af anonyme oplysninger på tredjehånd, at de har undladt at fortælle de ledige, at de selv kan bestemme, om de ville fortsætte i praktik eller stoppe under coronakrisen.

“Det er vanskeligt at kommentere von hörensagen,” skriver Henrik B. Larsen, arbejdsmarkedsdirektør i Vejen Kommune, i en mail til NB-Beskæftigelse.

I kommentaren refererer forfatteren en socialaktivist for at have hørt fra ledige, at de ikke mundtligt fik at vide, at det var frivilligt at fortsætte i praktik. Det er det, Henrik B. Larsen kalder ‘von hörensagen.’

“A4 kunne som minimum have henvendt sig til os for at høre, om vi kan be- eller afkræfte, om det, der angiveligt er mundtligt overleveret til hende, er Vejen Kommunes politik. Svaret er enkelt: Det er det ikke,” skriver Henrik B. Larsen.

“Vi har fra dag 1 formidlet reglerne om, hvordan jobcentrene og borgerne skal forholde sig til den midlertidige suspension af beskæftigelsesindsatsen i lyset af coronavirus – og at disse regler selvsagt skal efterleves.”

“Når det er sagt, så er der mulighed for at fortsætte et allerede igangsat virksomhedsrettet tilbud, hvis borgeren og virksomheden er enige om det. Det støtter vi naturligvis op om – alt andet ville være mærkeligt.”

Også Ikast-Brande følger reglerne, lyder det fra arbejdsmarkedschef Charlotte Gye Sørensen. Mere om det senere.

Mangel på vejledning er brud på forvaltningsloven

I en kommentar 25. marts skrev forfatter og cand.mag. Lisbeth Riisager Henriksen, at en række kommuner ikke havde gjort ledige opmærksomme på, at det under coronakrisen er frivilligt, om de vil fortsætte i en virksomhedspraktik, der allerede var etableret.

Det vil i givet fald stride mod vejledningspligten i forvaltningslovens paragraf 7, der ifølge professor i socialret ved Aalborg Universitet, John Klausen, ikke er sat ud af kraft med de midlertidige lovændringer, Folketinget har vedtaget.

I kommentaren fremlagde forfatteren dokumentation for, at Københavns og Hvidovre kommuner ikke har oplyst de ledige om, at virksomhedspraktikken er frivillig. Kommentaren har dog ikke belæg for, at alle otte kommuner har eller har haft samme praksis.

Om fire kommuner skriver forfatteren, at socialaktivisten har fortalt, “at hun selv har fået oplysninger om flere jobcentres sagsbehandlere og jobkonsulenter, der mundtligt gav borgerne samme besked som skrevet i brevene fra Hvidovre og København. Det drejer sig blandt andet om borgere i Vejen, Aarhus, Hjørring og Ikast-Brande Kommuner.”

Læs også:
Kommuner erkender at have vejledt utilstrækkeligt om virksomhedspraktik

NB-Beskæftigelse har kontaktet alle otte kommuner for at høre, om de har husket at fortælle ledige, at virksomhedspraktikken er frivillig. To af kommunerne reagerede helt uforstående.

Vejen og Ikast-Brande: Vi følger reglerne

Arbejdsmarkedschef i Ikast-Brande Kommune Charlotte Gye Sørensen skriver, at hun ikke forstår, “hvor den misforståede viden kommer fra i forhold til Ikast-Brande Kommune”

“Hos os har det i hele perioden været gældende, at fortsat virksomhedspraktik kun er muligt, hvis borger og virksomhed ønsker det.”

Charlotte Gye Sørensen har som dokumentation for, at vejledningen har været korrekt i den midtjyske kommune, videresendt en mail til NB-Beskæftigelse, som hun sendte ud til alle medarbejdere 12. marts. I mailen står der blandt andet:

“I forhold til tilbud, så lukkes alle tilbud herunder virksomhedsporten. Praktikmuligheden lukker også som udgangspunkt for alle borgerne, så det er kun de borgere, der har et stort ønske om at fortsætte i praktik, og hvor virksomhederne ønsker at tilbyde borgerne fortsat forløb, der kan opretholdes.”

Dialog om virksomhedspraktik

Vejen Kommune har ikke sendt mails ud til hverken borgere eller ansatte, fortæller arbejdsmarkedsdirektør Henrik B. Larsen.

I stedet er der fælles Skypemøder med medarbejderne, og de er i personlig kontakt med de ledige. Fra Vejen har vi som eksempel på kontakten med de ledige fået disse to anonymiserede uddrag fra journaler:

A)

Borger har samlever som er i højrisikogruppe, hvorfor hun er meget bekymret for at blive smittet eller bære smitte med hjem:
”Ut. har d.d. kontaktet J som oplyser, at hun fortsat møder ind til praktik ved X i [sted].J oplyser, at det er begrænset, hvor meget kontakt hun har til kunder og kollegaer, fordi hun mest er på lageret.J er anbefalet, at blive hjemme fra næste uge for at minimere smitterisiko, hvilket hun vil snakke med sin arbejdsgiver om i morgen.

B) Borger har meget svært ved selv at sige fra, hvorfor jobrådgiver meddeler arbejdsgiver følgende:”Hej X [arbejdsgiver)På grund af den omfattende lockdown grundet COVID-19 er jeg desværre nødsaget til at pause praktikforløbet for T i denne periode.Praktikforløbet pauses derfor, men genaktiveres når tilstandene normaliseres.Ring gerne ved spørgsmål eller andet.

Også Aarhus og Hjørring er nævnt som kommuner, der ikke har vejledt korrekt om virksomhedspraktik. Man kan læse om Hjørrings svar i en anden artikel på NB-Beskæftigelse.

Fra Aarhus lyder det i en mail fra beskæftigelseschef Vibeke Jensen:

“I Aarhus Kommune følger vi retningslinierne om frivillighed. Hvis der er eksempler på det modsatte, er det en fejl. Hvis den ledige har spørgsmål eller er usikker på reglerne, skal vedkommende kontakte sin jobkonsulent. Jobcenteret er åben for telefonisk kontakt.”

A4Nu opfordrer jobcentre til at kontakte mediet, hvis de finder fejl

Som nævnt i starten af artiklen er Nicolai Kampmann, chefredaktør på A4Nu, enig i kritikken. 

Han forklarer, at A4 historisk er et medie, hvor for eksempel ‘Jobcentres Ofre’ har kunnet komme til orde, og at det er vigtigt, at det fortsat kan ske.

Lisbeth Riisager Henriksen, der har skrevet den omtalte kommentar – eller blog – er meget optaget af, hvordan mennesker behandles i de offentlige systemer, og det skal der være plads til.

“Men A4 har ikke nogen ambition om at repræsentere en ensidig udlægning – heller ikke af, hvordan jobcentrene behandler ledige i virksomhedspraktik. En blog skal efter min bedste mening give bredere rammer for at udtrykke en holdning, men den kan også i nogle tilfælde gå over stregen. Jeg har som udgiver ansvar for det, vi lægger frem. Vi skal undgå uverificerede oplysninger og være klar til at korrigere, når vi får anledning til det,” siger Nicolai Kampmann.

Han vil nu tage sagen op med forfatteren til kommentaren og med de redigerende medarbejdere.

Samtidig opfordrer Nicolai Kampmann kommunerne til at kontakte A4nu, hvis de mener, der er skrevet noget forkert om dem.