STAR: Jobcentre får retningslinjer om corona

Del artiklen:
(Arkiv) STAR skriver til jobcentre og a-kasser at møder med ledige efter en konkret vurdering kan afholdes på telefon eller digitalt.
(Arkiv) STAR skriver til jobcentre og a-kasser at møder med ledige efter en konkret vurdering kan afholdes på telefon eller digitalt. - Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Beskæftigelsesministeriet gør det muligt for jobcentre at omlægge personligt møde til telefonsamtale for særligt udsatte ledige.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) sendte onsdag eftermiddag retningslinjer til landets jobcentre og a-kasser, der skal begrænse smittefaren fra coronavirussen.

Helt centralt er en mulighed for at omlægge møder til telefonsamtaler, selvom de ifølge lovgivningen skal ske ved personligt fremmøde.

I et notat skriver Beskæftigelsesministeriet, at det har besluttet,  “at gældende regler om
beskæftigelsesindsatsen og ydelser på Beskæftigelsesministeriets område indtil videre i nødvendigt omfang skal fortolkes, så det i mindst muligt omfang får ydelsesmæssige konsekvenser for ledige eller syge borgere.”

Det betyder, at alle aftaler om møder på jobcentret efter en konkret vurdering kan tages over telefonen.

“Det gælder såvel jobsamtaler efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, opfølgningssamtaler efter sygedagpengelovgivningen og lovpligtige CV- og rådighedssamtaler i a-kasserne,” står der i notatet.

Borgere, der er i isolation, fordi de er syge, eller er i karantæne, fordi de har været sammen med andre syge, skal registreres som sygemeldte.

Hjemkomst fra risikoområder

Hvis forsikrede dagpengemodtagere er blevet opfordret til at blive hjemme i en periode på grund af en rejse til et risikoområde, bevarer de retten til dagpenge, selvom de udebliver fra “henvist arbejde, samtaler med arbejdsgivere om henvist arbejde, samtaler hos a-kassen eller jobcenteret og aktive tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).”

Sygedagpengemodtagere, der er i isolation, karantæne eller anbefalet at blive hjemme, fritages for at komme til samtale og at deltage i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v.  Møder kan holdes telefonisk, digitalt eller udskydes.

Borgere på de mange kontanthjælpsydelser, der er omfattet af karantæne eller er blevet anbefalet af myndighederne at blive hjemme, fritages for rådighedsforpligtelsen og bevarer deres ydelser. De er fritaget for samtaler og tilbud om aktivering.

Fakta: Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB-loven)

 I forhold til beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) gælder: 

• En person, der fx efter en rejse i risikoområdet følger sundhedsmyndighedernes anbefaling og bliver hjemme i en periode, er fritaget for pligten til at deltage i samtaler eller deltage i tilbud efter LAB. 

• Borgere, der er i tilbud om ansættelse med løntilskud (inklusiv personer ansat som isbrydere), eller som er ansat i jobrotation hos en arbejdsgiver, skal følge retningslinjerne for ordinært ansatte. Det kunne fx være et tilfælde, hvor arbejdsgiver af forsigtighedshensyn vælger at hjemsende dele af medarbejderne, herunder den løntilskudsansatte, for at forebygge en smitterisiko. 

• Kommunen skal planlægge herefter i forhold til indkaldelse til og fastsættelse af frister for selvbooking af samtaler og afgivelse af tilbud i den periode, hvor den enkelte følger en anbefaling om at blive hjemme. 

• Perioden, hvor personen følger en anbefaling om at blive hjemme, vil ikke forlænge den første 6 måneders periode, inden for hvilken jobcentret skal afholde et bestemt antal samtaler. 

• Den periode, inden for hvilken 6 ugers jobrettet uddannelse skal være afholdt, forlænges ikke pga. en periode, hvor en person følger en anbefaling om at blive hjemme. 

• Perioden, hvor en person følger en anbefaling om at blive hjemme, forlænger ikke perioden for et afgivet tilbud. Det betyder bl.a., at en virksomhedspraktikperiode ikke kan forlænges med en periode, hvor personen følger en anbefaling om at blive hjemme. 

• Arbejdsgivere, der har personer i tilbud med ansættelse om løntilskud (inklusiv personer ansat som isbrydere), ansat som jobrotationsvikarer eller voksenlærlinge efter voksenlærlingeordningen i LAB, kan fortsat modtage tilskud under en periode, hvor personen følger en anbefaling om at blive hjemme, såfremt de udbetaler løn for denne periode.