KL: Jobcentermåling skal fjernes eller laves om

Del artiklen:
(Arkiv) KL vil have beskæftigelsesministeren til at fjerne en jobcentermåling, skriver formanden for KL's arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg, Thomas Kastrup-Larsen.
(Arkiv) KL vil have beskæftigelsesministeren til at fjerne en jobcentermåling, skriver formanden for KL's arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg, Thomas Kastrup-Larsen. - Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

En ny rangordning af kommuner gør det vigtigere at holde samtaler end at få folk i job, fremgår det af en kritik af ny STAR måling i et brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

En ny måling af jobcentrene rangerer kommunerne så skævt i forhold til resultaterne af beskæftigelsesindsatsen, at den enten skal laves om, eller helt skal fjernes.

Det foreslår KL i et brev, som blev sendt til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) onsdag. Afsenderen er Thomas Kastrup-Larsen, der er formand for KL’s arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg.

Han skriver til ministeren, at han er bekymret over, at målingen opgøres på en måde, så resultater får mindre betydning end proceskrav, der i jobcentermålingen kaldes fokusmål.

Beskæftigelsesministeren fastsatte i december to fokusmål, som er mindstemål for, hvad kommunerne skal leve op til. Mindst 80 procent af de ledige med mindst 12 måneders anciennitet skal inden for de seneste 12 måneder har haft fire samtaler i jobcentret og ét aktiveringstilbud eller seks ugers arbejde.

Resultater gøres op hvert halve år i Beskæftigelsesministeriets benchmark. Det er et overblik over, om kommunerne har flere eller færre end det forventede antal på dagpenge, sygedagpenge og kontanthælpsydelser. Det forventede antal opgøres gennem komplicerede beregninger af kommunernes rammevilkår. Den kommune, der har færrest på overførselsindkomster, rangeres som nummer ét. Det var i sidste benchmark Nyborg Kommune.

Kommuner risikerer at komme under skærpet tilsyn, hvis de et år efter udsendelse af jobcentermålingen hverken opfylder resultatmål eller fokusmål.

Læs også:
Nyborg Kommune var nummer ét i benchmark, men er nu nummer 43 i ny rangordning med fokusmål

I brevet til ministeren påpeger Thomas Kastrup-Larsen, at STAR’s model “indebærer, at kommuner med gode resultater rangeres under kommuner med mindre gode resultater, såfremt de ikke opfylder de nyopsatte fokusmål om antallet af samtaler og aktive tilbud.”

“Den nye rangering af kommunerne skaber (…) et paradoks, hvor fx Nyborg Kommune den ene dag roses for at have de bedste resultater og dermed være en kommune, andre kan lære af, jf. Beskæftigelsesministeriet benchmark, for nu at være rangeret af STAR i den næstnederste kategori som ”Opmærksomhedskommune”.”

“Det sker ikke, fordi Nyborgs resultater nu er blevet dårlige – de er fortsat rangeret som den kommune med de bedste resultater målt på indsatsen i forhold til deres rammevilkår – men fordi man ligger i underkanten af målopfyldelsen i forhold til de nye fokusmål,” hedder det i brevet.

Kommuner rangeres i fire grupper

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der har udarbejdet modellen på baggrund af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, der trådte i kraft 1. januar. Her får kommunerne større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen, men samtidig skal beskæftigelsesministeren fastlægge nogle mindstekrav, som kommunerne skal overholde. Gør de ikke det, risikerer de at komme under skærpet tilsyn og i værste fald under administration.

Læs også:
Fakta: Her er de kommuner, der risikerer skærpet tilsyn

I den første jobcentermåling, som STAR offentliggjorde i sidste uge, rangeres kommunerne i fire kategorier i forhold til risikoen for at blive sat under skærpet tilsyn:

1. Inspirationskommune (opfylder både resultat- og fokusmål)
2. Ikke aktuel i risiko (opfylder ikke resultatmål, men begge fokusmål)
3. Opmærksomhedskommune (opfylder resultatmål, men ikke begge fokusmål)
4. I risiko for skærpet tilsyn (opfylder hverken resultatmål eller de to fokusmål)

I kategori 2 og 3 kan man se, at fokusmålene vejer tungere end resultatmålene. Kommuner, der opfylder fokusmål, men ikke resultatmål, rangeres i kategori 2, mens kommuner, der opfylder resultatmål, men ikke fokusmål, rangeres i gruppe 3.

Den går ikke, mener KL. Thomas Kastrup-Larsen skriver til beskæftigelsesministeren:

”Jeg ser desværre en risiko for, at den tilgang, der nu er valgt i udmøntningen af det skærpede tilsyn, kan komme til at spænde ben for den ønskede forandring på beskæftigelsesområdet, og dermed også de politiske ambitioner bag aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats. En risiko for, at det – igen – bliver proces over resultater, og at der derfor bliver regler og tjeklister og ikke borgerne, der kommer i centrum.”

“Jeg vil derfor opfordre til, at det overvejes enten at fjerne rangeringen af kommunerne helt eller justere modellen, således at de gode resultater altid rangeres over overholdelse af fokusmålene.”

Læs også:
Kommunerne skifter rangorden i to forskellige opgørelser