Budget 2020: Hjørringmodellen på skrump

Del artiklen:
(Arkiv) Hjørringmodellen er beskåret kraftigt. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet til det halve, og der er skåret ned på aktiviteter og personale.
(Arkiv) Hjørringmodellen er beskåret kraftigt. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet til det halve, og der er skåret ned på aktiviteter og personale. - Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Succes med ordningen har ført til nedlæggelse af 22 færre stillinger og en besparelse på 20 millioner kroner. Men Hjørringmodellen fortsætter, bedyrer byrådet.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Hjørring Kommune har på fem år mere end halveret antallet af kontanthjælpsmodtagere. Det er det synlige bevis på, at Hjørringmodellen virker, forklarer Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektør Leif Johannes Jensen (se tabel i bunden af artiklen). 

Derfor var det blevet tid til at omlægge fra udviklingsprojekt til driftsmodel og til at skære ned på både personale og tilbud til det aktuelle behov. 22 stillinger er blevet nedlagt. De fordeler sig med 13 sagsbehandlere og konsulenter, en psykolog, en sygeplejerske og syv mentorer. En del af stillingerne var ubesatte, så i alt 14 blev fyret.

“Der, hvor det er mest markant, er på mentorområdet. Mentorforløbene blev for lange; de blev til en permanent krykstok, hvor forholdet til mentor udviklede sig til en meget langvarig relation. Der har vi omlagt indsatsen med henblik på at mentorforløbet skal understøtte konkrete udviklingsmål og egenmestring,” siger Leif Johannes Jensen.

Kommunen har også nedlagt et Norgesprojekt, hvor der siden 2012 er blevet arbejdet med formidling af job i Norge for især pædagoger. Der er også nedlagt en stilling som fritidsjobkonsulent, der alene havde til opgave at skaffe fritidsjob til udsatte unge. Opgaven med fritidsjobformidling er nu lagt under alle virksomhedskonsulenters arbejdsområde og retter sig nu mod flere virksomheder. Og endelig har kommunen igangsat en tilpasning af en storstilet brobygningsindsats til uddannelse for unge, som et lokalt erhvervsuddannelsescenter stod for. 
“Halvdelen i aktiviteten blev ikke fastholdt i uddannelse. Det var for stort et spring for dem, og derfor faldt de ud. Derfor arbejder vi nu mere virksomhedsrettet med den unge målgruppe indenfor rammerne af vores nye Ungegaranti, hvor lokale virksomheder indgår som garanti for at skaffe dem en plads,” forklarer Leif Johannes Jensen.

Der blev plads til nogle af de overflødige medarbejdere fra Hjørringmodellen i kommunens nye ungeindsats. Af de 20 millioner kroner, som kommunen har sparet på Hjørringmodellen, er de 15 nu investeret i Ungegarantien.

Læs også:
Hjørring vil lave Ungegaranti for job og uddannelse

Tillidsvalgte: Det blev gjort ordentligt

Både i HK Kommunal og blandt socialrådgiverne er tilfredse med den måde, afskedigelserne er sket på i Hjørring.

“Hjørringmodellen er en succes, der har overgået sig selv, og derfor kan man nu undvære nogle af de medarbejdere, man havde oprustet med ved starten,” siger Trine Quist, der er regionsformand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord.

“Der har været spillet med åbne kort fra starten, da Hjørringmodellen gik i gang” siger fællestillidsrepræsentant for HK-overenkomsten i Hjørring Kommune, Christina Kaas Larsen, der fortsætter:

“Det var os, der blev hårdest ramt. Vi havde knap så mange ledige stillinger, og nogle af dem havde ikke en reel kontorbaggrund, hvilket gjorde det svære at omplacere dem.”

Processen blev kørt med medarbejderinddragelse.

“Ledelsen ønskede at lave en ordentlig proces, og jeg var løbende i dialog med arbejdsmarkedschef Michael Duus Nielsen, så det forløb så ordentligt som muligt for de medarbejdere, der ville blive ramt,” siger Christina Kaas Larsen.

Hjørring-modellen består

På trods af besparelser på 20 millioner kroner om året, kører Hjørringmodellen videre, skriver byrådet i kommunens budget for 2020.

“Det er vurderingen og forudsætningen, at disse udgiftsreduktioner kan gennemføres uden at gå på kompromis med arbejdet efter Hjørringmodellen og uden at sætte de positive resultater fra de senest 5 års arbejde med investeringsstrategien over styr, ” står der i budgettet.

Det betyder “at der er behov for den rette balance mellem sagsbehandlere og antallet af sager, samt balance mellem målgruppens størrelse og udfordringer på den ene side, og indsatskapaciteten på den anden.”

Sagsbehandlere for de aktivitetsparate borgere har typisk haft 25-30 sager at tage sig af. Det tal kommer til at bestå, bekræfter Økonomi og Arbejdsmarkedsdirektør Leif Johannes Jensen.

“Hvis gennemsnittet for den gruppe er nede på de samme forudsætninger som tidligere, så gælder det stadig. Men det er klart, at en sagsbehandler med forsikrede ledige kan tage sig af mange flere.”

Også andre centrale dele af Hjørring-modellen består. Forløbene skal fortsat være individuelle. Medarbejderne skal fortsat trænes i empowerment-metoden, der skal hjælpe de mest udsatte kontanthjælpsmodtagere med selv at formulere, hvad de vil i fremtiden og tage skridt til, at det sker. Samtidig arbejdes der tværfagligt med denne gruppe.

Ingen garanti for fremtiden

Byrådet understreger, at det nuværende budget til Hjørring-modellen er blevet til på baggrund af  “de nuværende målgruppers størrelse og udfordringsbilleder”, men der er i budgettet ikke nogen garanti for, at der vil blive afsat flere sagsbehandlere, hvis konjunkturerne vender, og flere arbejdsløse. I stedet formulerer byrådet sig sådan her:

“Det bemærkes i den henseende, at kommunerne gennem den årligt forhandlede budgetgaranti tildeles et beløb til beskæftigelsesindsatsen, som svarer til kommunernes forventede forbrug. Dette for overordnet at skabe balance mellem kommunernes udgifter og indtægter på beskæftigelses- og forsørgelsesområdet,” skriver altså Hjørring Byråd i budgettet for 2020.   

Tabellen viser, at Hjørring mellem 2015 og 2019 havde det største fald i andelen af kontanthjælpsmodtagere i sammenligning med de kommuner, der har samme rammevilkår for kontanthjælp. 

Denne tabel viser, at også i andel af arbejdsstyrken og befolkningen er andelen af kontanthjælpsmodtagere faldet mest i Hjørring Kommune.