Flest langtidsledige blandt de 30-39 årige

Del artiklen:
(Arkiv) Så glade er de studerende, men mange af dem får svart ved at få job efter uddannelse. De 25-39 årige har også den højeste langtidsledighed og størst risiko for at ryge ud af dagpengesystemet.
(Arkiv) Så glade er de studerende, men mange af dem får svart ved at få job efter uddannelse. De 25-39 årige har også den højeste langtidsledighed og størst risiko for at ryge ud af dagpengesystemet. - Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Andelen af langtidsledige falder støt – også blandt de 25-39 årige, der står dårligt i flere ledighedsstatistikker.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Den største andel langtidsledige findes i aldersgrupperne 25-29 år og 30-39 år, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Mens andelen af ledige, der har været uden arbejde i et år, er højst blandt de 25-29 årige, er der betydeligt flere af de 30-39 årige, der har stået uden job i over et år og derfor karakteriseres som langtidsledige.

Gruppen af 30-34 årige har også størst risiko for at falde ud af dagpengesystemet. I en tabel nederst på siden ses det, at i denne aldersgruppe faldt hver sjette – eller 16 procent – ud af dagpengesystemet i 2018.

Anders Bruun Jonassen forsker i beskæftigelse ved Rockwool Fonden. Han har ikke undersøgt, hvorfor de ledige i 30’erne er særligt udsatte, men siger:

“Vi ved jo, at beskæftigelsen for de yngste er faldet, men også at dette hænger sammen med en markant stigning i SU-modtagere. Det tyder på, at de unge vælger uddannelse. For den ældre gruppe er uddannelse måske ikke så relevant.”

Samtidig har mange nyuddannede akademikere svært ved at finde job.

Tallene i de første to tabeller sammenligner langtidsledigheden i oktober måned. I de yderste to kolonner kan man se faldet i hver aldersgruppe fra hhv. 2018-19 og 2014-19. I den trediesidste kolonne ses, hvor stor en procent af de ledige i de enkelte aldersgrupper, der var langtidsledige i august 2019.

I tabellen ovenfor kan man se, at de 25-29 havde den største andel langtidsledige i august 2019, nemlig 0,9 procent. De 30-39 årige følger lige efter med 0,8 procent.

I tabellen nedenfor kan man se, at de 30-39 årige udgør godt 4.500 ledige i august 2019, mens de 25-29 årige er betydeligt færre, nemlig godt 2.600 personer.

De 30-34 årige har også størst risiko for at falde ud af dagpengesystemet. I den seneste opgørelse for et år fra 2018, mistede hver sjette – 16 procent – i denne aldersgruppe dagpengene, ved dagpengeperiodens afslutning. De 25-29 årige følger lige efter med 14 procent.