Mere end 15 procent ønsker at gå ned i arbejdstid

Del artiklen:
En femtedel med videregående uddannelser ønsker en kortere ugentlig arbejdstid, viser tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse.
En femtedel med videregående uddannelser ønsker en kortere ugentlig arbejdstid, viser tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse. - Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mens politikere og erhvervsliv vil have medarbejdere til at arbejde mere, er det et stort ønske hos hver sjette at arbejde mindre, viser undersøgelse fra Danmarks Statistik.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Især forældre i børnefamilier, der arbejder på fuld tid, ønsker at gå ned i timer. Samtidig vil flere med videregående uddannelser arbejde mindre, skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse. 
I alt ønsker op 382.000 beskæftigede på danske arbejdspladser at arbejde mindre, end de gør. Det viser nye tal fra Danmarks Statistiks interviewundersøgelse Arbejdskraftundersøgelsen

Knap en fjerdedel af dem, der vil gå ned i tid, er mellem 35 og 44 år. Hver femte i den aldersgruppe vil gerne ned i tid. 

“Lysten til at gå ned i tid tager et nøk opad, når folk runder de 35 år, hvilket er en alder, hvor mange stifter – eller har stiftet – familie og har små børn,” forklarer fuldmægtig i Danmarks Statistik Martin Faris Sawaed Nielsen. Gennemsnitsalderen for fødende kvinder og fædre til nyfødte er henholdsvis 31 og 33 år.

“Der er også mange i aldersgrupperne 45-54 år og 55-64 år, som ønsker at gå ned i tid. Herefter falder andelen kraftigt, når folk har rundet de 65 år, hvor arbejdsmæssige og familiemæssige forpligtelser typisk er mindre.”

I Arbejdskraftundersøgelsen har Danmarks Statistik spurgt både deltidsbeskæftigede og fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, selvstændige og medarbejdende ægtefæller, om de ønsker at arbejde mindre. Af de op mod 400.000, der gerne vil arbejde mindre, er ni ud af ti fuldtidsansat, mens godt ti procent er deltidsansat. 

Andel af beskæftigede som ønsker at arbejde færre timer, 2019.

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel på baggrund af AKU-undersøgelsen

Flest beskæftigede med videregående uddannelser vil ned i tid
21 procent af de beskæftigede med lange videregående uddannelser ønsker at gå ned i tid. Det er i alt 75.000 personer.

Også blandt folk med korte eller mellemlange videregående uddannelser er der et stort ønske om mindre ugentlig arbejdstid. Her vil 20 procent, eller knap 116.000 af de beskæftigede, gerne arbejde færre ugentlige timer.

“For de med videregående uddannelser gælder det over en bred kam, at i omegnen af hver femte beskæftigede ønsker at gå ned i tid,” siger fuldmægtig i Danmarks Statistik Martin Faris Sawaed Nielsen i pressemeddelelsen.

Andel af beskæftigede, som ønsker at arbejde færre timer, uddannelsesniveau. 2019

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel på baggrund af AKU-undersøgelsen

Flest er på deltid for at kunne uddanne sig og arbejde på samme tid

25 pct. af de beskæftigede danskere arbejder allerede på deltid. En trediedel af dem er på deltid for at kunne uddanne sig, samtidig med at de arbejder.

Godt en femtedel siger i undersøgelsen, at de arbejder på deltid af personlige eller familiemæssige grunde. Herefter følger personer, som svarer, at de er på deltid af andre personlige eller familiemæssige grunde.

Årsager til deltidsbeskæftigelse, 2019

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel på baggrund af AKU-undersøgelsen

Fakta:

  • I absolutte tal er der tale om cirka af 382.000 beskæftigede personer, som ønsker at arbejde færre timer.
  • 89 procent af dem, der ønsker færre timer, arbejder på heltid, mens allerede deltidsbeskæftigede udgør 11 procent af dem, der ønsker færre timer.
  • Omtrent 190.000 beskæftigede ønsker på den anden side at arbejde flere timer. Dette svarer til syv procent af alle beskæftigede.

Kilde: Danmarks Statistik, Arbejdskraftsundersøgelsen