Nu kommer indsatsen mod cabotagekørsel

Del artiklen:
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Udenlandske chauffører på cabotagekørsel i Danmark skal fremover have dansk løn. Finanslovsforliget gennemfører aftale fra april mellem DA og FH.

Af Uffe Gardel, [email protected]

Lovbestemt mindsteløn bliver fremtiden for udenlandske vognmænd, som kører cabotagekørsel i Danmark. Partierne bag finanslovsforliget har aftalt, at man vil lovgive for at sikre danske lønvilkår i de udenlandske lastbiler.

Det skal ved lov fastsættes, hvad aflønningen skal være, og der skal “etableres et effektivt kontrol- og håndhævelses-regime” til at håndhæve loven, fremgår det af forligsteksten.

Cabotagekørsel er kørsel mellem dansk afsender og modtager, som udføres af en udenlandsk lastbil, der er kommet til Danmark med varer. Ifølge EU-lovgivning har udenlandske lastbiler ret til at udføre tre cabotagekørsler inden for syv dage i tilknytning til en transport ind i et EU-land.

Cabotagekørslen har længe været et irritationsmoment for den danske fagbevægelse, som måtte se sig underbudt af billigere udenlandsk arbejdskraft. Hvor danske vognmænd er omfattet af godskørselsloven, der kræver overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, så har cabotagekørsel været uden sådan en bestemmelse.

DA’s og FH’s forslag

I april i år gik DA og FH ud med en fælles anbefaling af, at politikerne regulerede området og sikrede cabaotage-chauffører “en timesats, der udgøres af transportoverenskomsternes grundløn, chaufførtillæg tillagt værdien af særlig opsparing og fridagsopsparing.” DA og FH var åbne over for, om reguleringen skulle ske i en lov eller en bekendtgørelse, men det bliver tilsyneladende lovformen, man vælger fra politisk side.

Finanslovsforslaget afsætter samtidig fem millioner kroner til næste år og ti millioner kroner i hvert af årene 2021, 2022 og 2023 til en styrket kontrolindsats med lastbiler med mere, herunder med cabotagekørsel.

Rent praktisk foreslog DA og FH i april, at de udenlandske vognmænd skulle have pligt til at anmelde sig til et dansk register og ved registreringen indestå for, at de betalte den lovbestemte timesats.

Den selvstændige brancheorganisation ITD advarede ved den lejlighed om, at forslaget ville medføre “et administrativt monster af dimensioner, som for det første vil medføre store administrative omkostninger og bøvl for virksomhederne. Dernæst vil det kræve enorme ressourcer hos myndighederne, som skal indhente lønsedler og anden dokumentation hos de udenlandske virksomheder for at kunne håndhæve og kontrollere effektivt,” som Jørn-Henrik Carstens, chef for ITD’s politiske afdeling, udtrykte det.

Den anden brancheorganisation, DTL – Danske Vognmænd, som er medlem af Dansk Erhverv, er derimod godt tilfreds i dag.

“At sikre dansk løn til de udenlandske chauffører betyder, at en ladeport, der alt for længe har stået på vid gab, bliver lukket for de speditører og vognmænd, der hidtil har spekuleret i at underbyde det danske marked,” siger Erik Østergaard, administrerende direktør i DTL.