Masser af kontanthjælpsmodtagere søger ikke job

Del artiklen:

En stor del af de jobparate kontanthjælpsmodtagere står tre måneder i træk registreret med nul ansøgninger i deres joblog. DA kræver hårdere sanktioner.

Af Uffe Gardel, [email protected]

En betydelig del af de jobparate kontanthjælpsmodtagere søger i månedsvis ingen job.

Ni procent af dem, som var jobparate kontanthjælpsmodtagere i august, har hverken registreret jobsøgning i august, september eller oktober, og der er kommuner, hvor tallet er betydeligt højere.

I en halv snes kommuner er det mere end en femtedel af de jobparate, som ikke søgte stillinger i de tre måneder – med de største tal i Hørsholm (42 procent), Hillerød (29 procent) og Lejre (25 procent).

Forskellene mellem de enkelte kommuner er meget voldsomme. Der er således kommuner, hvor stort set ingen jobparate undlader at søge job tre måneder i træk. I Kerteminde og Billund er tallet simpelthen nul, men også de store bykommuner med København i spidsen har meget få nulansøgere.

Tallene tyder på, at sanktionssystemet ikke virker godt nok, mener chefkonsulent i DA, Maria Bille Høeg.

“De store forskelle måned efter måned viser, at sanktionerne ikke stærke er nok. Vi kan jo se, at folk gentagne gange ikke søger de job, de skal,” siger hun.

Gældende lovgivning siger, at jobparate kontanthjælpsmodtagere skal være aktivt jobsøgende på lige fod med forsikrede ledige; lovens formulering er, at den ledige “aktivt skal søge at udnytte sine arbejdsmuligheder”. Han skal desuden løbende registrere al jobsøgning i sin personlige joblog, både ansøgninger til bestemte stillinger og generel jobsøgning, kontakt til netværk og andet.

DA tvivler på effekt af stramning af sanktionssystemet

Folketinget ventes om kort tid at vedtage en stramning og forenkling af sanktionssystemet for kontanthjælpsmodtagere, men DA tvivler på, om det er tilstrækkeligt.

“Sanktionssystemet skal være klarere, mere gennemsigtigt og hårdere over for dem, som modtager kontanthjælp uden at leve op til et rådighedskrav,”, siger Maria Bille Høeg.

Den kommende reform vil indføre fire faste sanktionstrin fra 400 kroner og op til 700 kroner pr. gang, en kontanthjælpsmodtager for eksempel afslår et tilbud om job eller aktivering eller udebliver fra et møde.

“Men spørgsmålet er, om en sanktion på 400 kroner er nok? Og et andet spørgsmål er, om kommunerne rent faktisk bruger sanktionssysstemet?”

Den gældende lovgivning er lempelig i sin tilgang; man bliver ikke smidt ud af kontanthjælpssystemet for ikke at søge job i tre måneder. Loven siger, at hvis en kontanthjælpsmodtager ikke er aktivt jobsøgende, skal kommunen give en frist på op til tre måneder til at dokumentere sin aktive jobsøgning, og den skal sammen med modtageren lægge en plan for jobsøgningen fremover. Først når planen ikke bliver overholdt af borgeren inden fristens udløb, skal kommunen vurdere borgerens rådighed og er vurderingen, at borgeren ikke har været aktivt jobsøgende, og at der ikke er nogen rimelig grund til det, så skal kommunen tage kontanthjælpen fra borgeren.

Læs hele artiklen på NB-Beskæftigelse – abonnement kræves.

Læs også:
Masser af kontanthjælpsmodtagere søger ikke job