Flere tiltag skal få udenlandsk arbejdskraft til Danmark

Del artiklen:
- Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Positivliste for faglærte, udvidelse af etableringskortordningen, ny opholdsordning og en Brexit-brandingkampagne skal gøre det lettere at få udenlandsk arbejdskraft til landet.

Af Uffe Gardel, [email protected]

Et centralt stridspunkt før og under finanslovsforhandlingerne var De Radikales krav om at udvide arbejdsstyrken med udlændinge. Resultatet er blevet en hel vifte af tiltag i finanslovsforliget, som skal gøre det lettere at hente udenlandsk arbejdskraft til landet.
 
 Ny positivliste for faglærte
 
Først og fremmest vil forligspartierne opstille en ekstra positivliste for faglært arbejdskraft ved siden af den eksisterende liste, der omfatter stillinger på ledelses- og specialistniveau.
 
Positivlisterne omfatter områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, og udlændinge, som får et job omfattet af listerne, vil kunne få dansk opholds- og arbejdstilladelse.

Ligesom med den eksisterende liste vil det være et krav, at jobbet er på sædvanlige danske løn- og ansættelsesvilkår. Dertil kommer et krav om, at arbejdsgiveren deltager i uddannelse af lærlinge og elever.

Det understreges flere gange i forligsteksten, at den nye liste vil blive udformet og indført i et samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Listen skal fungere fra 1. juli 2020 og ordningen evalueres hvert femte år.

Udvidelse af etableringskortordningen

Fremover vil målgruppen for denne ordning blive udvidet, så også bachelorer og professionsbachelorer kan bruge den; ikke kun kandidater og PhD’er. Ordningen er målrettet udlændinge fra ikke-EU-lande, som har taget eksamen i Danmark; de får ret til ophold to år i Danmark uden offentlige ydelser efter endt uddannelse.

De to år vil desuden kunne forlænges med et år for personer, som er ansat i en stilling, der er relevant i forhold til den afsluttede uddannelse. 

Ordningen har hidtil været vellykket. En evaluering i marts i år viste, at ordningen især er blevet anvendt af kandidater fra Kina, USA og Indien, og at deltagerne i takt med, at deres etableringskort udløber, skifter til andre ordninger med et andet opholdsgrundlag, hvilket netop var en del af formålet med etableringskort-ordningen.

Lettere adgang til ophold

Udlændinge i arbejde vil fremover kunne blive i Danmark i kraft af en ny ordning. Den nye form for opholdsgrundlag betyder, at hvis man som udlænding er i beskæftigelse, og har været det i mindst to år, vil man kunne blive i landet sammen med sin familie, så længe man er i det pågældende job eller i et andet job i samme branche.

Skifter man job, skal det nye job dog have mindst lige så gode løn- og ansættelsesvilkår som det oprindelige job. 

Ordningen gælder uanset oprindelig opholdsstatus. Forligsteksten nævner udtrykkeligt, at den kan anvendes af flygtninge og familiesammenførte, der har fået inddraget eller nægtet forlænget deres oprindelige opholdsgrundlag

Træt af UK? Kom til Danmark!

Forligspartierne vil gennemføre kampagner, der kan brande Danmark som arbejdsland for europæisk arbejdskraft. Den skal rettes mod europæere, der oplever usikkerhed om deres arbejdssituation i Storbritannien på grund af Brexit. Kampagnerne målrettes arbejdskraft på minimum faglært niveau inden for områder med mangel på arbejdskraft.