Minister til kommune: Jeres plan er ulovlig

Del artiklen:
Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Haderslevs indsatsplan for førtidspension og kontanthjælp er ‘i strid med loven’, siger beskæftigelsesministeren i skarpt brev. Borgmester lover at overholde loven.

Af Uffe Gardel, [email protected]

I et usædvanligt skarpt formuleret brev forklarer beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) Haderslev Kommune, at den har forladt lovens grund med sin nye praksis for førtidspension, kontanthjælp og andre sociale ydelser.

Den praksisændring, kommunens Beskæftigelses- og Integrationsudvalg vedtog i august, er på to punkter klart ulovlig, og på to punkter formentlig ulovlig, fremgår det af ministerbrevet. Ja, og så er der et punkt, hvor kommunen får besked på bare at blande sig udenom.

Beskæftigelsesministeren bad i slutningen af oktober kommunen om en redegørelse, og den fik han for to uger siden i form af et kort brev, hvori kommunen svarer, at den overholder loven. Ministeren har nu svaret, at det har han svært ved at se, at kommunen gør, og han beder derfor kommunen om en ny redegørelse – med svarfrist 9. december.

“Jeg vil derfor bede jer om et svar på, hvordan Haderslev Kommune på baggrund af ovenstående vil sikre, at indsatsen i kommunen er i overensstemmelse med lovgivningens krav”, skriver han.

Kommunens brev og ministerens svar kan læses her, og kommunens oprindelige vedtagelse findes her (se mødereferatet af 15.8), men vi gennemgår ministerens fem kritikpunkter nedenfor.

Obligatorisk virksomhedsforløb – ulovligt

Kommunen har besluttet, at tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob og førtidspension fremover vil kræve, at borgeren har været igennem et seks måneders grundig arbejdsprøvning i en virksomhed.

“Det vil være i strid med loven”, skriver ministeren direkte. Han bemærker, at kommunen i sin redegørelse forklarer, at virksomhedsforløbet kun er et tilbud, ikke et krav. Nu beder ministeren kommunen om at fjerne “(d)enne uklarhed”, altså på jævnt dansk; annullere beslutningen fra august og holde loven.

Afvisning af nye sager – måske ulovligt

Kommunen vedtog i august, at Jobcentret “i højere grad (skal) anvende en fortolkning af lovgivningen til at afvise sager, end tilfældet er i dag.” Sagerne kan for eksempel være nyansøgninger om kontanthjælp.

Nu skriver kommunen jo udtrykkeligt, at den vil fortolke lovgivningen til på forhånd at afvise en ansøgning, men ministeren minder alligevel om, at hvis folk har ret til kontanthjælp, så skal de have kontanthjælp. “Det må der ikke være tvivl om”, skriver han.

Skærpet sanktionspolitik – måske ulovlig

Kommunen har vedtaget, at der fremover skal “sanktioneres konsekvent overfor borgere der er tæt på arbejdsmarkedet”, fordi man har bemærket, at kommunen hidtil har været “lempelig” i sin sanktionspolitik end andre kommuner.

Ministeren indskærper, at sanktioner skal følge loven og reglerne, altså nærmest samme svar som  ovenfor. Enten skal en borger have en sanktion, eller også skal han ikke.

Som vi tidligere har beskrevet i NB-Beskæftigelse, er der meget store forskelle fra kommune til kommune på hvor mange kontanthjælpsmodtagere, der får sanktioner – og Haderslev kommune har ret i, at den hidtil har ligget i den milde ende.

Læs også:
Voldsomme forskelle i behandling af ledige

Krav om skærpet sanktionspolitik i a-kasserne – ikke kommunens sag

Kommunen har vedtaget “at opfordre a-kasserne til i højere grad til i højere grad at sanktionere deres medlemmer”, fordi “der er stor forskel på sanktioneringsgraden mellem fagforeningerne.”

Her svarer beskæftigelsesministeren reelt, at kommunen skal blande sig udenom; det er a-kasserne, som vurderer, om deres medlemmer har overtrådt reglerne, og ikke kommunen.

Kommunen har helt ret i, at der er stor forskel på sanktionsgraden mellem de enkelte A-kasser; se artiklen fra NB-Beskæftigelse, som vi linker til ovenfor.

Kvoter for revalidering – ulovligt

Endelig har kommunen besluttet, at der fremover højst må bevilges revalidering til to personer pr. måned.

Og det er ulovligt, skriver ministeren: “Jeg vil gerne indskærpe, at der altid skal tilkendes
revalidering til borgere, der opfylder betingelserne for at få revalidering.” det vil sige samme type svar som ovenfor: Har borgeren ret til revalidering, så skal borgeren også have revalidering; man må ikke indføre kvoteordninger eller andre former for kvalificeret benspænd for ting, folk har retskrav på.

Peter Hummegaard pålægger kommunen at tage hans brev “til efterretning” og sende ham en ny redegørelse senest 9. december. Og så siger han i øvrigt ja tak til kommunens invitation til at komme på besøg.