Bundsgaard: Det er stadig os som skal sende folk videre til ny pensionsmyndighed

Del artiklen:
K's formand, Jacob Bundsgaard (S). Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
K's formand, Jacob Bundsgaard (S). Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

KL-formand kalder det ”tragikomisk” med et nyt system til seniorpension. DF-ordfører fastholder, at en uafhængig myndighed i fremtiden skal visitere til ordningen.

Af Uffe Gardel, [email protected]

De sidste par år har kommunerne behandlet omkring 100 sager om seniorførtidspension i kvartalet, men i 2. kvartal i år var antallet af sager og tildelinger pludselig fordoblet.

”Noget tyder på, at kommunerne er vågnet op efter kritikken og gerne vil vise sig fra den gode side,” sagde Bent Bøgsted, beskæftigelsesordfører for DF, til NB-Økonomi i går.

I dag viser nye tal for 3. kvartal 2019, at stigningen fortsætter. Kommunerne visiterede i perioden tre gange så mange til seniorførtidspension, som de gjorde i 3. kvartal 2018.

Læs også:
Kommuner tildeler nu tre gange så mange seniorførtidspensioner

Men den bratte vækst i brugen af seniorførtidspensionen i 2. kvartal skyldes ikke en kommunal charmeoffensiv. Forklaringen er snarere den store offentlige debat om tidlig tilbagetrækning for nedslidte, som opstod forud for folketingsvalget, mener KL’s formand, Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard (S).

”Det spiller helt sikkert en rolle, at flere borgere nu er blevet opmærksomme på ordningen og selv efterspørger den,” siger han og kalder kritikken af kommunerne ”forfejlet”.

”Vi tilkender seniorførtidspension i 90 procent af tilfældene og har en meget lav omgørelsesprocent (i Ankestyrelsen, red.), så kritikken er for mig at se forfejlet. Men hvis man vil have flere på ordningen, så skulle man hellere kigge på reglerne og samtidig gå i dialog med kommunerne i stedet for at skælde ud. Det ville i hvert fald være en billigere måde at nå de intentioner, man har.”

Tragikomisk

KL-formanden tager kraftigt afstand fra det politiske ønske på Christiansborg om at skabe en ny myndighed til at behandle den kommende seniorpension.

”Det er tudetosset at opbygge et parallelt system, når man kan se, at vi tilkender pension til stort set alle dem, der søger, og at at tallet nu er i stigning. ”

Politikerne på Christiansborg glemmer efter KL’s mening, at alligevel bliver kommunerne, som vil skulle sende borgerne videre til den nye myndighed.

”Det er meget få, man forventervil komme direkte fra beskæftigelse til seniorførtidspension, og det betyder, at stort set alle de borgere , som skal over på den nye ordning, allerede har været hos kommunerne. Så den vejledning (af borgerne, red.), som bliver kritiseret, den skal vi stadig varetage, vi skal bare vejlede folk et andet sted hen. Oven i købet et sted, som ofte vil ligge rigtig langt væk fra borgeren – der findes ni arbejdsmedicinske klinikker, og ATP er fem steder i landet. Det er en lille smule tragikomisk.”

Samtidig vil der være en risiko for parallel sagsbehandling – især hvis en borger selv henvender sig til den nye pensionsmyndighed, mens der kører en sag i kommunen.

Et politisk flertal uden om regeringen ønsker, at seniorpensionen skal visiteres i en myndighed uden for kommunerne.

ATP er privat

Det er ikke politisk afgjort, hvem der skal have opgaven med at tildele seniorpension, men ATP er en mulighed, siger Bent Bøgsted til NB-Økonomi.

”Det vil i så fald være en nyskabelse i Danmark at lægge myndighedsopgaver over til private,” sige Jacob Bundsgaard.

”Det gør vi i ikke andre steder. Så det er lidt svært at overskue, hvad det får af principielle konsekvenser for borgerne. Selv om ATP er etableret ved lov, så arbejder ATP på privatretligt grundlag, og hvilke forvaltningsretlige regler gælder så for dem? Direktionen står til ansvar over for ATP’s bestyrelse, og ikke over for ministeriet. Det vil sige, at det er hensynet til virksomheden ATP, de skal arbejde efter, og ikke til andet.”

Bent Bøgsted fastholder, at opgaven skal tages ud af kommunerne. Det bekymrer ham ikke, at ATP er en selvejende institution. 

”Det er stadig staten, der styrer ATP og har hånd i hanke med opgaveløsningen. Og det gælder også AES, når det kommer til stykket, så jeg tager ikke den kritik så tungt; spørgsmålet er mere, om de kan løfte opgaven eller ej,” siger Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører.