Fakta: Det står der om beskæftigelse i regeringens lovprogram

Del artiklen:
Statsminister Mette Frederiksen (S) holder åbningstale i Folketinget mandag den 2. oktober.
Statsminister Mette Frederiksen (S) holder åbningstale i Folketinget mandag den 2. oktober. - Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Større og nye præmier til folkepensionister, der arbejder, og bedre mulighed for fastholdelsesfleksjob. Den tidligere regerings aftale med DF og Radikale om seniorpension vedtages i flere runder i det kommende folketingsår. Derudover følger regeringen op på tidligere politiske aftaler og lovgivning. Få et overblik her.

Af NB Medier

Regeringen lægger i sit lovprogram op til, at dele af en ny seniorpension skal vedtages hurtigt, mens den samlede aftale afventer afklaring af, hvilken myndighed der skal stå for visitering. Et flertal uden om den nuværende socialdemokratiske regering vedtog allerede inden valget en seniorpension, der skal afløse den nuværende seniorførtidspenion.

Den nuværende ordning er blevet brugt alt for lidt af kommunerne. Forligspartierne, Konservative, LA, DF og Radikale ønsker derfor, at en uafhængig myndighed skal visitere nedslidte til ordningen, og det kan tidligst være på plads engang i det nye år, mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Derfor lægger regeringen op til, at selve seniorpensionen først skal vedtages ved lov i januar 2020.

Men andre dele af aftalen kan vedtages inden da. Seniorpensionen skal bl.a. finansieres af, at flere ældre bliver på arbejdsmarkedet længere. Regeringen foreslår, at større og nye præmier til folkepensionister, der arbejder, vedtages allerede i oktober. 

Et stort ønske fra blandt andet Gigtforeningen bliver opfyldt med et lovforslag om bedre mulighed for at få fleksjob på den arbejdsplads, man i forvejen er tilknyttet. Ændringen omfatter personer med seks år til folkepensionsalderen. Det foreslår regeringen vedtaget i november.

Her er overblikket over beskæftigelseslovgivning i regeringens lovprogram:

Oktober:

Det skal være muligt at tage bevilget førtidspension med mellem Grønland, Færøerne og Danmark. Skal nedsætte sagsbehandlingstid.

Forhøjelse af fradrag for lønindkomst for folkepensionister og  forhøjelse af skattefri seniorpræmie. Ny seniorpræmie for arbejde det andet år efter folkepension. Udmøntning af del af aftale om seniorpension mellem V, LA, Konservative, DF og RV og forståelsespapir mellem S, Radikale, SF og Enhedslisten.

November:

Det skal være frivilligt for kommunerne at indhente lægerklæring til den første opfølgningssamtale med en sygemeldt. Udmøntning af bred aftale i Folketinget.

Obligatorisk pensionsordning for fleksjobbere. Opfølgning af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Midlertidigt tilskud til forsørgere på integrationsydelse eller rammer kontanthjælpsloftet. Aftale mellem S, Radikale, SF og Enhedslisten.

Skærpede sanktioner i kontanthjælpssystemet og med forsørgelsesydelser. Aftale mellem tidligere regering (V, Konservative, LA), S og DF

Bedre mulighed for fastholdelsesfleksjob. Udspringer af aftale om seniorpension mellem tidligere regering (V, Konservative, LA), Radikale og DF og forståelsespapir mellem S, Radikale, SF og Enhedslisten.

Januar:

Seniorpension, aftalt mellem tidligere regering, DF og Radikale. Tilkendelsesmyndighed er endnu ikke aftalt.

Februar:

Justering af reformen af førtidspension og fleksjob.

Forår 2020:

Lov om ret til tidlig tilbagetrækning efter overenskomstforhandlingers afslutning.