Knap 1.000 rammes af opholdskrav for ret til dagpenge før lovændring

Del artiklen:
Det bliver først i 2021, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil afskaffe opholdskravet for at få ret til dagpenge ved arbejdsløshed.
Det bliver først i 2021, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil afskaffe opholdskravet for at få ret til dagpenge ved arbejdsløshed. - Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Ifølge Beskæftigelsesministeriet vil 600 danskere og mere end 3.000 tredjelandsborgere blive ramt af opholdskravet for ret til dagpenge i 2019 og 2020. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har lovet at “skrotte” opholdskravet, men det bliver tidligst i 2021.

Af NB Medier

Det bliver ikke i finansloven for 2020, at opholdskravet for at få dagpenge bliver erstattet af anden lovgivning, bekræfter Beskæftigelsesministeriet i dag. Dermed vil en del danskere og såkaldt “tredjelandsborgere” blive ramt af kravet både i år og næste år.

Det er uvist, om det også vil få betydning for, om de samme mennesker melder sig ud af en a-kasse eller ikke melder sig ind.

I et svar til Folketinget fremgår det hvor mange, der forventes at rammes af opholdsskravet. Hvis man alene tæller berørte i 2019 og 2020, drejer det sig om 600 med danskere og 3.200 tredjelandsborgere. Artiklen fortsætter under grafikken.

null

I 2019 skal en borger – uanset statsborgerskab – have opholdt sig i Danmark i fem ud af tolv år for at have ret til dagpenge. I 2020 er kravet seks ud af tolv år. Statistikken er en opgørelse over nyindplacerede ledige, skriver Beskæftigelsesministeriet.

Færre medlemmer i a-kasserne

Beskæftigelsesministeren har især været bekymret over, om opholdskravet vil betyde noget for medlemsskab af a-kasserne. I svaret til Folketinget skriver Peter Hummelgaard bl.a.

“Opholdskravet for ret til dagpenge svækker opbakningen til dagpengesystemet. Det kan direkte læses af forarbejderne til lov nr. 1710 af 27. december 2018 om opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v., hvor det skønnes, at 13.600 fuldt indfaset vil melde sig ud af deres a-kasse som følge af opholdskravet. “

Ministeriet har ikke lavet aktuelle beregninger på, hvor store konsekvenser fastholdelse af opholdskravet i 2019 og 2020 vil have for a-kasserne.