Forskere efterlyser fotos af livskvalitet på landet

Del artiklen:
Hvad er livskvalitet for dig? Et forskerteam undersøger hvad der skaber livskvalitet på landet. Foto: Carsten Ingemann, Realdania.

Et forskerteam opfordrer beboerne i fem geografiske områder til at sende fotos af det, de opfatter som livskvalitet i deres hverdag. Områderne er: Lemvig-Struer, Norddjurs, Faaborg-Midtfyn, Vordingborg og Bornholm.

Af Lene Vind, [email protected]

Lene Vind, [email protected]

I Danmark har folk tilsyneladende en lidt højere livskvalitet på landet end i byerne, og forskere prøver nu at finde ud af, hvordan det kan være. I én af flere undersøgelser har Foreningen Realdania sammen med Gallup spurgt godt 7.000 danskerne til deres livskvalitet. I landdistrikterne svarer 82 procent, at de har ’en høj livskvalitet’. Landsgennemsnittet er 76,8 procent.

Forskerne fra hhv. Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Universitet er gået i gang med at undersøge, hvilke faktorer der skaber livskvalitet på landet. Ét af de faglige spor i projektet har fokus på hverdagslivet – og det er her, forskerne lige nu har brug for billeddokumentation.

”Vi vil gerne tæt på hverdagen. Vi vil gerne forstå, hvad livskvalitet er, når man bor på landet, og hvordan livskvalitet er en del af hverdagslivet. Vi håber, at borgere i de udvalgte områder vil give os et glimt af deres liv,” siger Pia Heike Johansen, som er lektor på Syddansk Universitet og leder af forskningsprojektet.

Hun understreger, at det er anonymt at deltage, og at forskerne derfor ikke ønsker billeder, hvor det muligt at genkende personer.

I løbet af september måned tager forskerne på feltarbejde i fem geografiske områder. Men allerede nu vil de gerne se billeder af livskvalitet fra de områder, de skal besøge.

Sammen med foto er der brug for et par informationer:

  • Hvad viser billedet?
  • Hvilket af de fem udvalgte områder bor du i?
  • Hvor gammel er du?
  • Hvem bor du sammen med?
  • Må forskerne vende tilbage med opfølgende spørgsmål? Hvis ja, skal man huske at angive kontaktoplysninger.

Når man indsender foto, accepterer man, at forskerne kan anvende det som en del af projektet – for eksempel i videnskabelige artikler, rapporter og på hjemmesider i relation til feltarbejdet. Foto og tekst sendes til [email protected]

Følgende områder er udvalgt til feltarbejde:

I. Lemvig-Struer
(Thyholm + Trans-Ferring-Fjaltring) periode for feltarbejde: 19.9-23.9
II. Norddjurs
(Udby-Estruplund-Voer-Holbæk) periode for feltarbejde: 15.9-18.9
III. Faaborg-Midtfyn
(Lyø + Avernakø) periode for feltarbejde: 25.9-27.9
IV. a) Vordingborg (Jungshoved + Borre-Magleby) periode for feltarbejde: 4.9-7.9
b) Odsherred (Egebjerg) periode for feltarbejde: 12.9-14.9
V. Bornholm
(Svaneke-Østermarie-Ibsker-Poulsker-Pedersker-Bodilsker) periode for feltarbejde: 8.9-11.9

Forskningsprojektet ’Livskvalitet i yderområder og landdistrikter’ løber til januar 2022 og er støttet af Foreningen Realdania. Der er flere detaljer om forskningsprojektet her.