Kommuner ønsker mere tillid fra ny beskæftigelsesminister

Del artiklen:
(Arkiv) Mere tillid til borgerne. Det ønsker beskæftigelseschef i Silkeborg Kommune Jørgen Skovhus Haunstrup, af den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). (Foto: VIA UNiversity College)
Tillid til kommunerne og tillid til borgerne. Det står højt på ønskelisten fra kommunerne og KL til den nytiltrådte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Ministeren siger til NB-Beskæftigelse, at han er klar til at imødekomme kommunernes ønsker.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Kommunerne vil have mere frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen, så den tilpasses de lediges og arbejdsgivernes behov. Det kræver mere tillid fra lovgivere og minister, lyder det fra flere kommuner. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er positiv.

Sagsbehandlernes mulighed for at vise de arbejdsløse tillid, står øverst på listen hos beskæftigelseschef i Silkeborg Kommune, Jørgen Skovhus Haunstrup.

“Vi har forskning, der viser, at beskæftigelsesindsatsen virker bedst, hvis man motiverer og engagerer den enkelte selv. Her kunne man virkelig flytte noget i beskæftigelsespolitikken,” siger han.

“Det passer også med det menneskesyn, vi er kendt for som land, at vi tør møde borgerne med tillid. Vi ved, at det virker, når man involverer folk i en plan, de selv har lagt. Det skal man udnytte, men der er desværre en masse benspænd i reglerne.”

Det gælder for eksempel krav til samtaler mellem sagsbehandler og borger, siger Jørgen Skovhus Haunstrup.

“Listen bliver så lang, når der er over tyve ting, sagsbehandleren skal dokumentere, der er talt om. I stedet burde man tage udgangspunkt i, at der sidder en faglig kompetent medarbejder og et kompetent medmenneske, og de to kan godt finde ud af at lægge en fornuftig plan. Vi skal uddanne medarbejderne til, at de kan motivere borgerne til at lægge deres egen plan.”

Se mere om den forskning, Skovhus Haunstrup henviser til, i bunden af artiklen.

Selvstyrereform med mere tillid

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er positiv over for tanken.

“Det hænger meget godt sammen med det, Socialdemokratiet gik til valg på. Vi ønsker en selvstyrereform og større tillid, mindre bureaukrati og mere sund fornuft,” siger Hummelgaard, dog uden at gå ned i substansen, som han først skal sætte sig grundigt ind i.

Også andre kommuner understreger mere afbureaukratisering; det gælder både socialdemokratiske og Venstre kommuner. Det er ikke gjort med de regelforenklinger, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, og som træder i kraft første januar, lyder det også fra Kommunernes Landsforening (KL).

“I KL er vi glade for de regelforenklinger, der kommer, men det er ingen hemmelighed, at vi synes, man skal gå meget videre,” siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KLs Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget og socialdemokratisk borgmester i Aalborg og nævner samtaleforløb som et eksempel.

“Det et unyttigt krav, at et samtaleforløb skal starte helt forfra, hvis en borger skifter ydelse og for eksempel bliver syg. Det er til gene for borgerne, som opfatter det som en mistillid til dem, og det er spild af sagsbehandlerens tid.”

Det samme gælder mange af de krav, der indgår i jobafklaring før tildeling af førtidspension eller fleksjob.

“Vi har brug for større fleksibilitet,” siger Thomas Kastrup-Larsen, der påpeger, at der i forvejen er klare økonomiske incitamenter for kommunerne til at få borgerne ud på arbejdsmarkedet, og at det er job, der er det afgørende.

Kritik af kontrol under tidligere minister

Der er andre områder af beskæftigelsespolitikken, hvor kommunerne ønsker mere fleksible regler. Det gælder bureaukratiske regler for jobrotation, hvor folk i job kan komme i uddannelse, mens ledige kan få arbejde så længe. Samtidig kritiseres tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) for at slå ned på kommuner, der ikke fulgte proceskravene. Breve til de omtalte kommuner og kaffemøder med ministeren skulle få dem til at rette ind. Men man skal koncentrere sig om væsentlige, nemlig at få folk i job, lyder det fra kommunerne.

KLs Thomas Kastrup-Larsen anerkender tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens indsats for at gå i gang med regelforenklingerne.

“Der har været en vilje til at ville noget,” siger han. “Vi ser det som første skridt i en proces, hvor vi får endnu større frihed til at gøre det bedst muligt for borgerne.”

Mens beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard gerne vil give kommunerne mere frihed i beskæftigelsespolitikken, er han ligesom sin forgænger klar til at indskrænke friheden igen, hvis det går skidt, siger han.

“Første skridt er, at vi tør udvise den tillid, og så må vi jo se, hvordan den bliver forvaltet. Vi ønsker mere tillid hele vejen igennem den offentlige sektor. Større tillid mellem systemer indbyrdes og mellem systemerne og borger.”

FAKTA: 

Beskæftigelseschef i Silkeborg Jørgen Skovhus Haunstrup taler om forskningsprojektet LISES på Aalborg Universitet, der gennemføres i samarbejde med KL og kommunerne Holstebro, Herning, Aarhus, Gladsaxe, Vesthimmerland og Silkeborg.