Midlertidig ydelse til børnefamilier vil reelt undtage dem fra kontanthjælpsloftet

Del artiklen:
Kort før midnat tirsdag indgik Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, Pia Olsen Dyhr fra SF, Pernille Skipper fra Enhedslisten og Morten Østergaard fra Radikale aftale om fælles indsatser under en socialdemokratisk mindretalsregering. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Familier, der er omfattet af kontanthjælpsloftet, vil stort set blive undtaget for loftet med indførsel af en ekstraordinær ydelse, hvis man skal tro den beregning, der er i ‘forståelsespapiret’ mellem de fire partier, der vil gøre Mette Frederiksen (S) til statsminister. Det viser en sammenligning med en tidligere analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

En enlig mor med to børn, der har ramt kontanthjælpsloftet eller er på integrationsydelse, vil få 1700 kroner ekstra om måneden “hurtigst muligt”. Det fremgår af det fælles papir, som Radikale, SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet blev enige om sent i går aftes.

I en beregning i forståelsespapiret vurderer partierne, at en enlig mor med to børn vil kunne få omkring 1.700 kroner om måneden i ordningen. Det er et par hundrede kroner mindre end det beløb, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) i en analyse gjorde op, at en enlig mor med to børn mister i boligstøtte, hvis hun rammer kontanthjælpsloftet.

I september sidste år var over 20.000 omfattet af kontanthjælpsloftet. Af dem var knap halvdelen – godt 9.000 – enlige forsørgere. Enlige med børn mistede ifølge AE’s beregninger boligstøtte på mellem 1.700 kr. (med et barn) og 2.400 kr. (med fire børn eller mere).

Dermed kompenseres den enlige mor med de to børn næsten for tabet ved at ramme kontanthjælpsloftt.

Ultimativt radikalt krav i sidste time

Det var De Radikale, der den sidste dag i forhandlingerne stillede krav om, at der skulle gøres noget ved børnefattigdommen her og nu. De ville ikke vente på en ydelseskommision, som Socialdemokratiet havde foreslået.

Resultatet blev en overgangsordning, hvor de fire partier vil afsætte 250-300 millioner årligt til et “midlertidigt, kontant børnetilskud, som indføres hurtigst muligt og målrettes børn fra 0-14 år i familier, der er omfattet af kontanthjælpsloft eller integrationsydelsen.”

Samtidig indføres en fattigdomsgrænse, og den planlagte nedsættelse af integrationsydelsen annulleres. Den blev vedtaget under VLAK-regeringen i forbindelse med det såkaldte paradigmeskifte. Socialdemokratiet stemte for paradigmeskiftet, dog med forbehold for at sætte integrationsydelsen yderligere ned.

Ydelseskommissionen skal sætte et nyt loft

Socialdemokratiet holdt dog fast på, at der skal nedsættes en ydelseskommission, der i løbet af 12 måneder skal komme med forslag til et mere enkelt ydelsessystem, herunder “en erstatning for kontanthjælpsloftet, således at det afskaffes, uden at det omvendt bliver muligt at modtage offentlige ydelser i ubegrænset omfang.”

Der kommer altså et loft over ydelserne. Hvordan det skal se ud, er op til ydelseskommissionen og efterfølgende politiske forhandlinger.

For kommunerne er det godt nyt, at ydelsessystemet generelt skal “indrettes mere enkelt,” som der står i papiret. Det har Kommunernes Landsforening efterlyst længe. I dag er der omkring 15 forskellige forsørgelsesydelser, over 80 forskellige satser og flere hundrede tillægsydelser, lyder det fra fagfolk. Det har i dag ikke været muligt at få de præcise tal, men der er mange.

Radikale fik integrationsydelsen med

Med kontantydelsen til familier, der er omfattet af kontanthjælpsloft eller på integrationsydelse, fik De Radikale på sidstedagen for forhandlingerne ikke blot hjælp til de mest trængte børnefamilier. De slog også hul i den mur, som blandt andet SF byggede op mellem de lave ydelser til danskere under kontanthjælpsloftet og de lave ydelser til  flygtninge på integrationsydelse.

SF har prioriteret kontanthjælpsloftet over integrationsydelsen, mens både De Radikale og Enhedslisten har holdt fast i, at integrationsydelsen skal fjernes i samme ombæring som kontanthjælpsloftet. At det nu lykkedes at få en kontantydelse til begge grupper, kan få betydning for de kommende forhandlinger om ydelserne, når kommissionen har gjort sit arbejde færdigt.

Enhedslisten har som De Radikale ønsket at få fjernet både kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timers-reglen nu.

“Børnefamilierne får et lille beløb, og det er jeg glad for. Men der er stadig mange mennesker, der det næste år vil leve i fattigdom på grund af de her ydelser. Det er jeg rigtig ked af,” siger Pernille Skipper til Ritzau.

Hun siger i samme ombæring, at Enhedslisten fortsat vil arbejde for at få ydelserne sat op.

NB

Når partierne i det fælles papir skriver, at kontantydelsen skal gives “hurtigst muligt”, bliver det tidligst hen på det sene efterår. Folketinget åbner som bekendt den første tirsdag i oktober, og først derefter kan regeringen fremlægge lovforslag, der skal behandles tre gange i Folketinget, før det kan indføres.


Fakta: Det står der i aftalen

Det vil regeringen:

(….)

“Bekæmpe børnefattigdom.

Uanset børns baggrund og deres forældres situation skal det sikres, at alle børn i Danmark vokser op under ordentlige forhold og med mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet.

En ny regering vil bekæmpe fattigdom, og vil derfor indføre en fattigdomsgrænse, så udviklingen kan følges. Blandt andet med henblik på at bekæmpe fattigdom nedsættes endvidere en ydelseskommission, som efter senest 12 måneder skal foreslå anbefalinger på ydelsesområdet. Anbefalingerne skal afhjælpe problemerne med børnefattigdom og understøtte, at flere kommer i beskæftigelse og at ydelsessystemet indrettes mere enkelt. Anbefalingerne skal også anvise en erstatning for kontanthjælpsloftet, således at det afskaffes, uden at det omvendt bliver muligt at modtage offentlige ydelser i ubegrænset omfang.

Indtil kommissionen har fremlagt sine anbefalinger ydes en målrettet hjælp til de berørte børnefamilier. Der afsættes 250-300 mio. kr. årligt til et midlertidigt, kontant børnetilskud som indføres hurtigst muligt og målrettes børn fra 0-14 år i familier, der er omfattet af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen. Det midlertidige, kontante tilskud udløber når et fremtidigt ydelsessystem træder i kraft.

Såfremt midlerne udmøntes således, at børnetilskuddet udgør omkring 60 pct. af den nuværende børne- og ungeydelse vil det svare til, at en enlig mor med to børn på 2 og 4 år vil modtage et skattefrit beløb på cirka 1.700 kr. om måneden. Tilskuddet skal udbetales på månedlig basis og træde i kraft hurtigst muligt.

Finansieringen findes på udisponerede reserver på finansloven for 2019. Den nærmere udmøntning af tilskuddet aftales mellem partierne.

Udover det midlertidige børnetilskud sættes den tidligere regerings planlagte ændringer i kontanthjælpssystemet i bero indtil ydelseskommissionen har fremlagt sine anbefalinger. Derfor annulleres den vedtagne reduktion af integrationsydelsen pr. 1. januar 2020, hvilket også er indeholdt i den afsatte finansiering.”