Flygtninge og faglærte fra tredielande må arbejde i Danmark

Del artiklen:
Morten Østergaard (RV) vil lade det være op til andre at vurdere, om paradigmeskiftt blev brudt, sagde han på Radikale Venstres pressemøde om de nu afsluttede regeringsforhandlinger. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Det, som den den borgerlige VLAK-regering ikke kunne få igennem ift. udenlandsk arbejdskraft, fik De Radikale lirket op i den indgåede aftale med S, SF og Enhedslisten. I forståelsespapiret mellem de fire partier vurderes det, at der i løbet af få år kommer til at mangle “titusindvis af faglærte”.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Flygtninge kan blive, hvis de har haft arbejde i to år, og faglærte kan komme til Danmark fra lande uden for EU for at arbejde. Det er de fire partier bag den kommende socialdemokratiske regering enige om.

VLAK regeringen har i flere omgang forsøgt at få Socialdemokratiet med på et lovforslag, men er blevet stemt ned, da også Dansk Folkeparti stemte imod. Nu har Mette Frederiksen i stedet givet indrømmelsen til den radikale partileder Morten Østergaard.

Det skal kunne dokumenteres, at der er brug for den faglærte arbejdskraft, for at den kan hentes til Danmark fra lande uden for EU. Men det er der ikke problemer med. I de fire partiers forståelsespapir vurderer de selv, at der kommer til at mangle titusindvis af faglærte i de kommende år.

Godt 70.000 forgæves rekrutteringer

Også en række erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer har løbende opgjort, hvor mange faglærte der vi mangle i de kommende år. Og den hyppige rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) opgjorde i februar forgæves rekrutteringer til i alt 70.300 på et halvt år. Det var en stigning fra en tidligere survey i december, hvor der var 66.700 forgæves rekrutteringer.

Det skal understreges, at halvdelen af jobbene blev besat med en anden profil, end virksomhederne havde søgt. Det kan blive afgørende i de forhandlinger, som arbejdsmarkedets parter ifølge papiret skal i gang med for at udarbejde en konkret model, der skal bruges til at afgøre, hvor mange faglærte, der reelt er brug for, og som kan komme hertil fra tredielande.

Det bliver en ny beskæftigelsesminister, der skal tage stilling til de stillingsbetegnelser, der kan komme på positivlisten. I dag skal man mindst have en bachelor for at komme hertil. Se positivlisten, som den ser ud i dag.

Her er overblikket over de 40 faggrupper, der ifølge STAR er mest mangel på. Langt de fleste er faglærte eller har en bachelor. Artiklen fortsætter efter tabellen.

Arbejdsgivere ønsker at beholde flygtninge i job

Partierne blev også enige om, at flygtninge kan blive i Danmark, hvis de har haft to års arbejde hos den samme arbejdsgiver, selvom der ikke er andet grundlag for at forlænge deres opholdstilladelse. En flygtning dog godt kan skifte arbejde, hvis det er “i samme branche og på tilsvarende ansættelses- og lønvilkår” og er godkendt af myndighederne.

Mette Frederiksen (S) henviste på et pressemøde natten til onsdag til, at arbejdsgivere mister arbejdskraft, når deres ansatte flygtninge sendes ud af landet. Der skal “fornuft” i udlændingepolitikken, gentog hun flere gange.

Brud på paradigmeskifte, at flygtninge i job kan blive?

Hvor mange flygtninge, det drejer sig om, fremgår ikke af partiernes aftale, men både Dansk Folkeparti og Altingets kommentator Erik Holstein mener, at De Radikale med netop denne indrømmelse har fået Socialdemokratiet til at bryde med det såkaldte paradigmeskifte, der flyttede fokus fra integration til hjemsendelse af flygtninge.

”Fremover kan flygtninge få lov til at blive, hvis de er i beskæftigelse og har arbejdet i to år i samme branche – selvom der er blevet fred i deres hjemland. Morten Østergaard fik banket et stort hul i paradigmeskiftet,” siger Erik Holstein i Altinget.

Morten Østergaard (RV) afviste dog natten til tirsdag, at det drejer sig om flygtningepolitik. Han kaldte det ‘erhvervspolitik’, at flygtninge kan blive i landet, så længe de arbejder.

I et interview med Ritzau siger Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører Mattias Tesfaye (S), at aftaler om familiesammenføring, statsborgerskab, permanent ophold og retten til asyl står fast. Han er ikke enig i kritikken om, at det er et brud på pardigmeskiftet, at flygtninge i arbejde kan blive.

“Det er almindelig sund fornuft, hvis folk er her, og de er i beskæftigelse, så giver det ikke mening at rykke dem på udrejsecenter på offentlig forsørgelse,” siger Mattias Tesfaye.

De fire partier vil derudover også oprette danske jobcentre i “andre lande i Europa”. Bemærk, at der ikke står EU, men Europa.

Derudover vil partierne øge arbejdsudbuddet ved at….

  • Opkvalificere ufaglærte
  • Give bedre mulighed for fuldtid, evt. gennem en rettighed for offentligt ansatte på deltid til at gå på fuldtid.
  • Nedbringe sygefravær
  • Nedbringe fravær på erhvervs- og velfærdsuddannelser, så flere bliver uddannet
  • Videreføre integrationsgrunduddannelsen (IGU)
  • Gennemføre beskæftigelses- og opkvalificeringsindsats over for flygtninge og familiesammenførte
  • Sørge for fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet
  • Få flere ældre til at blive på arbejdsmarkedet
  • Fastholde internationale studerende og fjerne loftet over engelsksprogede uddannelser

Se hele aftalen her.