Fakta: 3.600 førtidspensionister har fået forlænget pensionen pga. stigning i folkepensionsalder

Del artiklen:

I kommunerne er der stor opmærksomhed på, hvor mange førtidspensionister, der får forlænget deres pension, fordi de skal senere på folkepension. Det kan blive en stor udgift for nogle af kommunerne. Godt 3.600 førtidspensionister har fået forlænget deres pension siden årsskiftet. Se hvor forskelligt de fordeler sig i kommunerne.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Samlet set har der været en stigning i førtidspensionister på godt 4.000 i hele landet siden årsskiftet. Af dem udgør førtidspensionister over 65 år de 3.600, der har fået forlænget deres førtidspension, fordi folkepensionsalderen er steget.

Tallene for de +65 årige følger her i en række grafikker. I Danmarkskortet kan man bl.a. se, hvor mange over 65 år, der har fået forlænget deres førtidspension.

Nedenfor er der tabel med alle kommuner og landstallene.

I nedenstående tabel kan man få overblik over forskellen er på, hvor stor en andel de 65+ årige udgjorde af den samlede gruppe førtidspensionister i maj 2019 i kommunerne.

Bemærk at der er to sider med kommuner.