Dokumentation: Brev fra Hjørring advarer KL om økonomiske konsekvenser af betydelig stigning i førtidspension og fleksjob

Del artiklen:
I et brev til KL advarer Hjørring Kommune om, at budgetterne skrider for nogle af kommunerne, fordi borgere på førtidspension skal gå senere på folkepension. (Foto: Hjørring Kommune)
I et brev til Kommunernes Landsforening (KL) beder Hjørring Kommune om et særligt fokus på stigningen af over 65 årige på førtidspension og fleksjob på grund af den stadigt senere folkepension. Ifølge brevet skrider budgetterne i flere kommuner på førtidspensionsområdet. 

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Hjørring Kommunes økonomifolk har kigget på en række kommuners økonomiopfølgninger og konstaterer i et brev til KL, at der allerede nu er budgetoverskridelser på førtidspensionsområdet i flere kommuner. KL vurderede i april, at kommunerne samlet havde budgetteret med 0,9 mia. kroner for lidt, og det kan være den overskridelse, der nu viser sig.

“I Hjørring er vi optaget af, at KL medvirker til at skaffe dokumentation fra kommunerne, så der kan laves en realistisk og robust budgetlægning fra 2020 til 2023 ift stigningen af førtidspension og fleksjob,” siger økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør Leif Johannes Jensen til NB-Beskæftigelse.

Kommunen opfordrer i brevet KL til at hente konkret dokumentationen fra kommunerne, så der er en præcis vurdering af omfanget, når KL skal til forhandlinger om kommunernes økonomi med regeringen, – og kommunerne efterfølgende kan budgettere med den reelle stigning.

Så stor er stigningen i Hjørring frem til 2023

Forvaltningen i Hjørring har på CPR-numre analyseret, hvor mange i kommunen der præcis forventes at blive forlænget på både førtidspension og fleksjob, som også skal forlænges i takt med, at folkepensionsalderen stiger.

Det ses i denne oversigt:

Mens de borgere, der bliver forlænget i 2019, kun får et halvt år mere på ydelserne, så stiger folkepensionen løbende med et halvt år frem til 2022, hvor den når op på 67 år, og det betyder en stadig større forlængelse på hhv. førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse.

Det koster penge. I princippet penge, som staten betaler, men kun en del af ydelsen får kommunen direkte refusion for. Statsrefusionen er blevet ændret over tid, så det er forskelligt, hvor meget de enkelte førtidspensionister har med sig i refusion. Den sidste del af pengene gives i bloktilskud til kommunerne under ét og fordeles på baggrund af regler, der gør, at nogle kommuner får for meget og andre for lidt, herunder Hjørring.

Hjørring Kommunes overslag over udviklingen i udgifterne ser sådan ud:

Kommunen har ikke regnet de førtidspensionister med, som den med tidligere regler får fuld statsrefusion for.

Samlet set er det en merudgift på knap 118 millioner fra 2019 til 2023. I 2019 er udgiften begrænset, fordi der kun er tale om en forlængelse på et halvt år. Dette er en bruttoudgift og uden Hjørrings andel af stigningen i bloktilskud. Men kommunen siger, at de ekstra blokstilskud langt fra dækker ekstraudgiften.

Ifølge Leif Johannes Jensen vil udgiften til førtidspension og fleksjob allerede i 2020 stige til at udgøre 58 pct. af forsørgelsesudgifterne fra at udgøre 52 pct. i 2019 (464 ud af 891 mio. kr.).

I brevet til KL oplister Hjørring Kommune flere andre grunde til, at der er en stigning i antallet af førtidspensionister.

“Refusionsreformen fra 2016 giver markant højere enhedspriser for kommunerne for nytilkendte førtidspensioner,” og samtidig er der “en markant stigning i antal nytilkendte førtidspensioner.”

“Der er to hoved-forklaringer, som begge hænger sammen med reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013:

  • Da ressourceforløbene har en maksimal længde på 5 år, og de første blev opstartet i 2013 afsluttes der løbende flere og flere ressourceforløb – og en større og større andel afsluttes til førtidspension.
  • Præciseringen af lovgivningen om ressourceforløb i 2018 giver flere tilkendte førtidspensioner uden forudgående ressourceforløb.
  • Tilbagetrækningsreformen øger folkepensionsalderen fra 65 år til 67 år i perioden 2019-2023 – det gælder også for førtidspensionister, som dermed i perioden bliver op til to år længere på denne ydelse.”

NB-Beskæftigelse har bedt om en kommentar til brevet fra Kommunernes Landsforening, men KL’s forhandlere ønsker ikke at udtale sig, før de har set nøjere på brevet fra Hjørring.