Læger og psykologer: Jobcentre vrager vores anbefalinger

Del artiklen:
(Arkiv) Jobcentre tager ikke hensyn til udtalelser om syge fra læger og psykologer, lyder det fra Lægeforeningen og Dansk Psykolog. Forening. (Foto: Morten Stricker/Scanpix 2017)

Jobcentrene følger ikke anbefalinger og advarsler fra læger, psykologer og psykiatere. Det kan medføre en forværring af borgernes helbred, lyder advarslen.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Når en syg borger kommer ind på jobcentret med sin journal, kan der være råd eller advarsler fra læge eller psykolog, som jobcentret vælger at se helt bort fra.

Sådan lyder det fra både Lægeforeningen og Dansk Psykolog Forening, efter at det er kommet frem, at op mod hver anden sygemeldt i en undersøgelse oplever, at jobcentret ignorerer udtalelser fra læge, psykolog eller psykiater. Det skriver Fagbladet 3F.

– Vi har ikke selv nogle tal på det, men jeg har klare tilbagemeldinger fra kolleger, der ind imellem oplever, at lægelige oplysninger ikke bliver fulgt eller helt tilsidesættes, siger Anna Mette Nathan, som er formand for Lægeforeningens Attestudvalg til Fagbladet 3F.

48,1 procent har svaret ja til, at de har oplevet, at jobcentret i høj eller nogen grad har set bort fra udtalelser fra læge, psykolog eller psykiater. Det viste en undersøgelse fra Psykiatrifonden, hvor 1400 sygemeldte har deltaget. Den udkom midt i maj.

Kommunen skal typisk indhente udtalelser fra læger, psykiatere eller psykologer for at få en samlet vurdering af, hvordan en syg borgers tilstand er, og hvad borgeren kan magte rent arbejdsmæssigt.

Og at disse udtalelser nogle gange vrages, nikker også Dansk Psykolog Forening og psykiatere genkendende til.

– Vi oplever, at vores anbefalinger bliver tilsidesat. Dels anbefalinger i forhold til, hvad der ikke bør sættes i gang i forhold til patienten, fordi det er for belastende. Dels anbefalinger i forhold til faglige indsatser, der kunne sættes i værk, men som ikke bliver fulgt, siger psykologforeningens formand, Eva Secher Mathiasen til Fagbladet 3F.

Resultaterne i Psykiatrifondens undersøgelse kommer heller ikke bag på overlæge Hans Henrik Ockelmann, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Psykiatrisk Selskab. Han hører netop fra kolleger, at deres udsagn ikke altid tages for gode varer.

– Der er en opfattelse af, at læger er ”patienternes advokat”, og at man dermed ikke kan stole på dem. Men dermed underkender kommunerne jo et fagligt skøn. Og hvis man spørger en fagmand om et fagligt skøn, må man som udgangspunkt tage det for gode varer, siger han.

Det er de kommunale jobcentre, der i dag vurderer, om en syg eller nedslidt borger for eksempel har arbejdsevne nok til et fleksjob, eller om borgeren for eksempel skal ud i noget arbejdsprøvning.

I jobcentrene er der i dag et stort fokus på arbejdsevne. Derfor kan udsagn fra psykologer, læger eller psykiatere nogle gange være en bremseklods, da de for eksempel kan indeholde anbefalinger om skånehensyn.

Anna Mette Nathan fra Lægeforeningens Attestudvalg siger dog, at det er meget problematisk for patienterne, hvis man ikke følger de lægelige oplysninger.

– I sidste ende kan det føre til en forværring af patientens helbredstilstand, hvis de for eksempel bliver presset ud over deres evne, siger Anna Mette Nathan.

Den ansvarlige myndighed tager kritikken alvorligt. Formanden for Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark, Helle Linnet, medgiver, at alt ikke fungerer perfekt. Heller ikke i forhold til jobcentrenes brug af udtalelser fra psykologer, læger og psykiatere.

– Men der er flere nuancer i det. For eksempel har vi også nogle praktiserende læger, der er gode til at holde folk i gang, og så er der andre, der bare siger, at folk er syge og udskriver sygemeldinger. Der er en kvalitetsmæssig forskellighed i forhold til lægernes vurderinger, siger Helle Linnet.

Hun understreger også, at jobcentrene bliver nødt til at se bredere på sygdomsbilledet, end læger, psykologer og psykiatere gør:

– Vi skal gå ind og vurdere alle fag, og er man sygemeldt i forhold til ét, kan man jo ofte godt arbejde i forhold til noget andet, ligesom man skal deltage i behandling, siger Helle Linnet.

Som lovgivningen er i dag, er der ikke noget krav om, at kommunens jobcentre skal redegøre for eller begrunde, når den tilsidesætter et fagligt udsagn. Dén del vil psykologernes formand meget gerne have ændret.

– Hvis jeg skulle foreslå noget, der kunne bidrage til en bedre opgaveløsning, så var det, at jobcentrene var tvunget til at bruge ressourcer på at forklare det tungtvejende beslutningssæt i forhold til for eksempel at fravige en faglig vurdering. Altså, hvorfor er det, at psykologerne anbefaler ét, men jobcentret gør noget andet, siger Eva Secher Mathiasen.

– Så ville man få øje på nogle af de sten og det grus, der er i processen i dag. Så ville det fremgå, hvorfor en anbefaling er blevet tilsidesat. Den reelle baggrund er ikke kendt i dag, siger hun.