Statistik overdriver andel passive aktivitetsparate ved at udelade mentorstøtte

Del artiklen:
Arbejdsmarkedschef i Høje-Taastrup Kommune Henrik Dons Christensen er utilfreds med statistik over kontanthjælpsmodtagere på passiv forsørgelse. Den tager bl.a. ikke mentorstøtte med. (Foto: NB-Beskæftigelse)

En statistik over andelen af passive aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er misvisende, for den ikke har alle aktive indsatser med, lyder det fra arbejdsmarkedschefen i Høje-Taastrup Kommune. STAR bekræfter over for NB-Beskæftigelse, at mentorstøtte ikke er talt med i statistikken. 

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Hele tyve procentpoint af Høje-Taastrup Kommunes aktive indsats over for aktivitetsparate i kontanthjælpssystemet blev ikke talt med i en statistik, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) offentliggjorde i sidste uge. Det vurderer arbejdsmarkedschef Henrik Dons Christensen på baggrund af en gennemgang af tallene. DA havde hentet statistikken i Jobindsats.dk, der udgives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Se NB-Beskæftigelses omtale af statistikken: Danmarkskort og interview med beskæftigelseschefer

Arbejdsmarkedschef i Høje-Taastrup Henrik Dons Christensen kunne ikke forstå, at næsten 47 procent af de aktivitetsparate kommunen skulle være på passiv forsørgelse, som statistikken viste, så han bad et par medarbejdere kigge nærmere på statistikken. De kunne se på tallene, at blandt andet mentorstøtte til ledige længst væk fra arbejdsmarkedet ikke er talt med i statistikken. At det er tilfældet, har STAR senere bekræftet i en mail til NB-Beskæftigelse.

“Helt overordnet bliver vores beskæftigelsesindsats ikke afspejlet i statistikken,” siger Henrik Dons Christensen.

“Vi ser mentorstøtte som en meget vigtig indsats over for den gruppe, der er meget langt fra arbejdsmarkedet, og vi har prioriteret at bruge mentorer meget aktivt. Vi gør også meget ud af samtalerne, så vi kan lave en individuel og jobskabende indsats.”

På begge områder ligger Høje-Taastrup over landsgennemsnittet. Fx fik 20 procent af de aktivitetetsparate i en periode i 2018 mentorstøtte som eneste tilbud.

Se kommunernes brug af mentorstøtte i denne artikel: Mellem hver tredie og hver femte aktivitetsparate får mentorstøtte som eneste indsats

Ud over de lovbestemte indsatser som mentorstøtte, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse, laver kommunen bl.a. en fremskudt beskæftigelsesindsats i udvalgte boligområder. Heller ikke det tæller med i statistikken.

Den samlede gennemgang af tallene viste ifølge arbejdsmarkedschefen, at omkring ti procent af Høje-Taastrup Kommunes beskæftigelsesindsats ikke er talt med. Derudover var ti procent fritaget for en aktiv indsats. Der bliver i omtalen af statistikken taget forbehold for netop de kontanthjælpsmodtagere, der er fritaget, men antallet er ifølge Henrik Dons Christensen højere, end man måske umiddelbart skulle tro. Konkret i Høje Taastrup altså ti procent. Se grunde til fritagelse i bunden af artiklen.

Alt i alt mener Høje-Taastrups arbejdsmarkedschef, at det rigtige tal for de passive aktivitetsparate i hans kommune skulle opgøres til 27 procent og ikke 47.

Derudover gennemfører Høje-Taastrup en del flere samtaler med aktivitetsparate ledige end landsgennemsnittet. Derfor er der også løbende en indsats i gang for langt de fleste af de sidste 27 procent, siger Henrik Dons Christensen:

“Den sker i form af dialog og samtaler med fokus på, at borgeren er i centrum. Vi arbejder på at opnå en god relation mellem borger og sagsbehandler, hvor der kan arbejdes med og rykkes på borgerens udfordringer i en god fælles plan.”

Høje-Taastrups beskæftigelsesindsats er inspireret af beskæftigelsesindikatorprojektet fra Væksthuset, hvor det vigtigste element er, at sagsbehandleren tror på, at den ledige kan komme i job. Arbejdsmarkedschefeb understreger, at fokus hele tiden er uddannelse og beskæftigelse.

Læs og lyt: Podcasts: Paradigmeskifte i jobcentrene

 

Fakta: Fritagelse for aktiv beskæftigelsesindsats

Ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan man fritages fra “pligt til personligt fremmøde til samtaler og fra pligt til tilbud”, hvis man

  • kan dokumentere, at pågældende inden for de næste 6 uger skal påbegynde ordinær beskæftigelse på fuld tid, fleksjob, skal på barsel, overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension, eller
  • er omfattet af en arbejdsfordelingsordning eller kan dokumentere, at pågældende er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel.

Derudover undtages borgere, der har en sygdom eller eller et helbred, der forværres ved aktivering.

Rettelse: Overskriften er rettet 15.4. – så der ikke længere står “bl.a. mentorstøtte”.
Derudover er denne sætning tilføjet: “Fx fik 20 procent af de aktivitetetsparate i en periode i 2018 mentorstøtte som eneste tilbud.”