Fra Odense til Furesø: Stor forskel på aktiv indsats for aktivitetsparate

Del artiklen:
I Odense Kommune er næsten alle aktivitetesparate ledige i aktiv tilbud. (Foto: Odense Kommune)

Knap 95 procent af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Odense Kommune med over et års anciennitet har inden for det sidste år fået en aktiv indsats, der skal hjælpe dem tættere på arbejdsmarkedet. I 2017 var det under halvdelen. I den anden ende af skalaen ligger Furesø Kommune, hvor kun en trediedel af de aktivitetsparate fik en aktiv indsats i 2018.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Rettelse: Efter at være blevet opmærksom på, at mentorstøtte ikke er med i den omtalte statistik, er der skrevet en række forbehold ind i artiklen/hsk den 14.5.2019

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

I denne uge kunne beskæftigelsesforvaltningen i Odense Kommune konstatere, at nu har i alt 94,1 af de aktivitetsparate ledige, der har været på kontanthjælp og uddannelseshjælp  i over et år, fået en aktiv indsats. I Furesø fik kun en trediedel af de aktivitetsparate en aktiv indsats i 2018.

Forbehold 14.5.2019: Tallene er dog ikke direkte sammenlignelige, da tal for Furesø stammer fra en statistik i Jobindsats.dk, der ikke tæller mentorstøtte med. Det gør Odenses egen statistik.

Odense Kommune opdaterer tallene for den aktive indsats hver uge. Grafikken nedenfor er fra 5. maj. Den blå linje viser stigningen i aktiv indsatsen, – den grønne viser, hvor mange færre, der har væet på passiv forsørgelse. Kurven knækker for alvor i 2018.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Tallene i grafikken er opgjort for aktivitetsparate på både kontant- og uddannelseshjælp.

En anden oversigt over den aktuelle indsats for kontanthjælpsmodtagere over 30 år viste i sidste uge (uge 18), at den største gruppe får vejledning og opkvalificering, cirka hver femte er i virksomhedspraktik eller løntilskud, og hver ottende får mentorstøtte til at få dagligdagen til at fungere.

Koncernchef for Jobrehabilitering i Odense Kommune Susanne Kvolsgaard siger til NB-Beskæftigelse, at hun er “rigtig glad for og rigtig stolt over, at vi via en målrettet og fokuseret tilgang har fået så mange i en aktiv indsats for at nå målet om at komme i job og uddannelse.”

Vejledning så kortvarig som mulig

Det er økonomisk støtte fra projektet Flere skal med, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) står for, der har gjort det muligt at løfte indsatsen med næsten 50 procent i Odense Kommune. Dertil har byrådet bevilget 10 millioner over fire år til et investeringsprojekt, Alle skal med, som retter sig mod aktivitetsparate nyledige.

Alt i alt betyder det flere jobrådgivere med færre sager..

At der er næsten dobbelt så mange i vejledning og opkvalificering er et udtryk for, at mange af de aktivitetsparate er meget langt fra arbejdsmarkedet.

“Man vi forsøger at gøre vejledningsperioden så kort som muligt,” siger Susanne Kvolsgaard. “Vi tager dem også med ud på forskellige virksomheder, så de får det rigtige match.”

Og det går overraskende godt med virksomhedspraktikkken.

“Vi har en tæt opfølgning og er hurtige til at sikre, at vi kan gå en anden vej, og det betyder noget for virksomheden og borgeren.”

Se i denne artikel Danmarkskort over, hvor meget andelen af aktivitetsparate uden en aktiv indsats er steget eller faldet på et år. Det er Dansk Arbejdsgiverforening, der har beregnet data.

Større andel aktivitetsparate på passiv forsørgelse

Forbehold 14.5.2019: Disse data er uden mentorstøtte. Se kritik af opgørelsen i denne artikel: Statistik overdriver andel passive aktivitetsparate, bl.a. indgår mentorstøtte ikke

68 procent aktivitetsparate i Furesø uden aktiv indsats

Furesø er den kommune med færrest aktivitetsparate i en aktiv indsats. Hele 68 procent, der havde været på kontant- og uddannelseshjælp i mere end et år, blev ifølge DA’s statistik ikke aktiveret eller vejledt i 2018.

Jobcenterchef Flemming Sommer erkender, at det ser skidt ud.

“Vi er den kommune i landet, der får flest kontanthjælpsmodtagere i arbejde, og vi ligger i top 10 i Beskæftigelsesministeriets benchmark, men jeg kan jo ikke komme uden om tallene her.”

Forbehold 14.5.2019: I tallene, der henvises til, er mentorstøtte ikke med.

Furesø er som Odense med i STAR projekter Flere skal med, men målgruppen for projektet er de ledige, der har været på kontanthjælpsydelserne i mere end fem år, og dem har Furesø kun 60 af, mens der er omkring 240 i hele gruppen af aktivitetsparate.

Kommunen har en investeringsstrategi, der retter sig mod alle på kontanthjælpsydelserne, og det er med den strategi, det er lykkedes at få så mange i arbejde. Ikke alene jobparate, men også en del af de aktivitetsparate, der jo er vurderet til at være meget længere væk fra arbejdsmarkedet.

“Når jeg ser på tallene, kan jeg se, at der kun er en trediedel af de aktivitetsparate, der har fået et tilbud. Det er sværere at få de aktivitetsparate klar til arbejdsmarkedet, men de skal selvfølgelig kende arbejdsmarkedet for at kunne komme ud på det,” siger jobcenterchef i Furesø, Flemming Sommer.

Nødvendigt med konstant ledelsesmæssig opmærksomhed

Mens STAR projektet Flere skal med startede i august 2018, var Aabenraa Kommune allerede i 2015 gået i gang med et investeringsprojekt, hvor målgruppen var koncentretret til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Som vi tidligere har beskrevet i NB-Beskæftigelse, var der dengang godt 1.000 i målgruppen, og gennem en afklaring af deres situation gennem en aktiv indsats lykkedes det at få halvdelen af dem væk fra kontanthjælp og over på andre ydelser eller i job og uddannelse. Se denne artikel:

De svageste på kontanthjælp risikerer at blive glemt på grund af måltal for beskæftigelse

Aabenraa har dog haft en lille stigning på to procent i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der ikke får en aktiv indsats. Fra 17,9 pct. i 2017 til 20,6 pct. i 2018. Det ærgrer stabs- og arbejdsmarkedsdirektør Søren Lorenzen.

“Jeg har før sagt, at hvis man ikke hele tiden har en ledelsesmæssig opmærksomhed på, at der skal laves en aktiv indsats for de grupper, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, så risikerer vi, at de bliver overset.”

“Vi ligger jo fornuftigt i forhold til, hvor mange der får en aktiv indsats. Men man skal hele tiden være opmærksom på, at det udvikler sig i den rigtige retning,” siger altså Søren Lorenzen, stabs- og arbejdsmarkedsdirektør i Aabenraa Kommune.

Forbehold 14.5.2019: I tallene, der henvises til, er mentorstøtte ikke med.