Ankestyrelsen går i rette med regering om seniorpension

Del artiklen:
Om seniorførtidspension i dag kan gives ved en arbejdsevne på 7½ timer, 9-10 timer eller 12 timer er uvist, skriver lektor i socialret ved Aalborg Universitet, John Klausen, til NB-Beskæftigelse.

Lektor i socialret undsiger regeringens udlægning af, at den nuværende seniorførtidspension kun tildeles til personer med arbejdsevne under 7,5 timer. Det kan ligeså godt være 12 timer, siger han. Også Ankestyrelsen skaber usikkerhed om den forbedring til 15 timer, som regeringen har kaldt en fordobling.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Det er forkert, når beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) siger, at en indstilling til en seniorførtidspension er begrænset til personer med en arbejdsevne under 7½ time om ugen. Ankestyrelsen skriver i en mail til Jyllands Posten, at styrelsen i en principafgørelse ikke har slået fast, “at man højst må have en arbejdsevne på 7,5 timer om ugen for at kunne få tilkendt seniorførtidspension.” Se svaret til Jyllands Posten her.

Ankestyrelsens svar betyder, at regeringen, DF og Radikale med en 15 timers ugentlig begrænsning af arbejdsevnen ikke hæver den til det dobbelte, som de ellers har fremstillet det.

Principafgørelsen fra Ankestyrelsen faldt i sagen om landmand Paul Sønnichsen, der havde fået afslag på seniorførtidspension med henvisning til, at han havde en arbejdsevne på mellem 7½ og 10 timer. Det mente en ekspert i socialret var forkert, og dagen efter, at NB-Beskæftigelse skrev om sagen, genoptog Ankestyrelsen Paul Sønnichsens anke. Han har nu fået seniorførtidspension med tilbagevirkende kraft, og Ankestyrelsen fastslog derefter i en principafgørelse, at da “borgerens arbejdsevne var meget begrænset svarende til et lille fleksjob”, var han berettiget til seniorførtidspension.

Konkret handlede sagen altså om en landmand, der var vurderet til at have en arbejdsevne på under 7½ timer om ugen. Principielt slog Ankestyrelsen fast, at han kunne få seniorførtidspension, fordi hans arbejdsevne var begrænset til et lille fleksjob.

Det store spørgsmål er derfor:

Hvad er et lille fleksjob?

Det er der en masse usikkerhed om, blandt andet fordi det kun er godt en måned siden, at  Ankestyrelsens kom med den første principafgørelse et lille fleksjob.

Lektor i socialret ved Aalborg Universitet John Klausen skriver i dag i en mail til NB-Beskæftigelse:

“Det eneste der kan siges med sikkerhed i dag er, at en person der har en arbejdsevne på ca. 7,5 time om ugen er berettiget til seniorførtidspension. Om grænsen i Ankestyrelsens praksis er 8, 9, 10, 11 eller 12 (timer, red.) er på nuværende tidspunkt usikkert.”

De 12 timer er relevante, fordi det tidligere var sådan, at en arbejdsgiver højst kunne få to trediedels tilskud til et fleksjob, og derfor blev der ikke ansat nogen på et fleksjob, der var under 12 timer om ugen.

De små fleksjob blev indført med reformen af førtidspension og fleksjob i 2013, dog på den udtrykkelige betingelse, at visitering til små fleksjob kun kunne gives, hvis borgerne kunne udvikle deres erbejdsevne og over tid komme op på flere timer.

7,5, måske 9-10 eller 12 timer om ugen

John Klausen skriver:

“Med reformen i 2013 blev der ikke ændret i reglerne for seniorførtidspension, og det fremgik af forarbejderne til reformen, at der i forhold til kravet om nedsættelse af arbejdsevnen henses til hidtil gældende praksis for tilkendelse af førtidspension. Så meget tyder på, at grænsen for seniorførtidspension er uændret, det vil sige ca. 12 timer om ugen.”

“Der har dog været tvivl om Ankestyrelsens praksis,” fortsætter John Klausen.

Nu er der tre kilder til, hvad mange ugentlige timer det lille fleksjob er, som har betydning for, om man kan få en seniorførtidspension efter den gældende ordning:

Der er principafgørelsen fra slutningen af marts, som Ankestyrelsen nu til Jyllands Posten omtaler som en afgørelse, der ikke har slået fast, at en arbejdsevne skal være under 7½ timer om ugen for at få seniorførtidspension. Der er forarbejderne til loven, der foreskriver at et lille fleksjob er under 12 timer. Og endelig er der også en tidligere praksisundersøgelse, der godt nok ikke handler direkte om seniorførtidspension, men som ifølge JOhn Klausen indirekte lægger op til, at en seniorførtidspension kan afvises, hvis arbejdsevnen er under 9-10 timer om ugen.

Som lektor i socialret John Klausen skriver til NB-Beskæftigelse:

“Om grænsen i Ankestyrelsens praksis er 8, 9, 10, 11 eller 12 er på nuværende tidspunkt usikkert.”