Fik du læst: København: 100 sager pr. medarbejder i almindelige kontanthjælpssager

(Arkiv) "Vi er ikke i mål," siger beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om antallet af sager pr. medarbejder på jobcentrene. (Foto: Niels Ahlmann Olesen/ Ritzau Scanpix).

På trods af ekstraordinære milliontilskud har de fleste sagsbehandlere i jobcenter i København stadig 100 sager. “Vi er i gang, men vi er ikke i mål,” siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Af Helle Schøler Kjær, helle@nb-okonomi.dk

100 kontanthjælpsmodtagere pr. medarbejder. Det er så mange, en typisk medarbejder i en almindelig kontanthjælpsafdeling skal arbejde med, skriver Københavns Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning i en mail til NB-Beskæftigelse. Sagsbehandlere, der også er virksomhedskonsulenter, har dog kun 50 sager.

Beskæftigelsesindsatsen fik ellers en mange penge tilført i løbet af 2017, da borgmesteren hed Anna Me Allerslev. I alt 98,3 millioner kroner blev der tilført området efter pres fra utilfredse borgere. De 64 millioner kom fra de statslige satspuljemidler til STAR projektet Flere skal med.

Sagstallet er faldet. Før de mange penge kom til, havde myndighedssagsbehandlere i gennemsnit en sagsmængde på over 150 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, fremgår det af en rapport fra april 2018.

Bevillingen til Flere skal med skal hjælpe kontanthjælpsmodtagere, der har været mere end fem år i systemet, i arbejde eller uddannelse. I København var der knap 7.000 borgere i målgruppen i 2017. Sagsbehandlere i projektet Flere skal med har hver 45 sager, oplyser forvaltningen.

“Vi er ikke i mål, og socialrådgiverne klapper ikke,” siger Cecilia Lonning-Skovgaard. “Men vi har fået flere penge til indsatsen og flere sagsbehandlere, og så fik vi jo en saltvandsindsprøjtning med Flere skal med.”

Halvering af langvarigt ledige på kontanthjælp

I dag er antallet, der har været på kontanthjælp i over fem år, næsten nede på det halve end før bevillingen til Flere skal med i 2017.  Det betyder ikke, at de øvrige er kommet i arbejde, men mange har fået førtidspension, og en del er kommet i ressourceforløb. Det første skridt i Flere skal med er netop at afklare, hvilken indsats, der skal til for at få de langvarigt ledige i gang.

Et centralt element i Flere skal med er en ny viden om, at det helt afgørende for, at en kontanthjælpsmodtager med flere år i systemet kommer i arbejde eller uddannelse er, at sagsbehandleren tror på, at det kan ske. Det er en erkendelse, der går igen i Beskæftigelsesministeriet, STAR og i kommunerne. Derfor er det også blevet en central opgave for kommunerne at bringe sagstallet pr. medarbejder ned. Ingen vil sætte præcise tal på, men et sted mellem 30 og 50 pr. medarbejder bliver ofte nævnt.

Det er Væksthusets Forskningscenter, der har gennemført en stor praksisundersøgelse, der viser, at forholdet mellem sagsbehandler og kontanthjælpsmodtager er afgørende. Lyt til forskningschef Charlotte Liebak Hansen, der fortæller om beskæftigelsesindikator projektet (BIP) her:

Podcast: Alle kommuner kan få udsatte borgere i job, hvis sagsbehandlerne tror på det

Borgerne skal møde færre sagsbehandlere

Københavns Kommune er også i gang med en omlægning af opgaverne i kommunen, så borgerne ikke hele tiden skal møde en ny sagsbehandler,

“For at give borgerne så sammenhængende en indsats som muligt, arbejder vi på flere områder hen imod, at hver enkelt medarbejder løser så mange opgaver som muligt for den enkelte, så borgeren ikke sendes rundt i systemet,”

“I Flere skal Med er flere opgaver ligeledes samlet hos den enkelte,” skriver Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Endelig har Københavns Kommune etableret sin egen forsøgsafdeling for at teste, om kontanthjælpsmodtagere kommer hurtigere i job eller uddannelse, hvis der er færre sager pr. medarbejder.

“Her laver vi et kontrolleret forsøg, hvor vi får hjælp fra Professionshøjskolen til at undersøge, om lavere sagsstammer (sagsantal, red.) pr. medarbejder gør indsatsen kvalitativt bedre, for eksempel om det giver et andet afgangsmønster til job,” fortæller Cecilia Lonning-Skovgaard.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skriver i mailen til NB-Beskæftigelse, at der på nogle områder med særlige problemstillinger kan være en sagsmængde ned til 25 sager pr. medarbejder. Det gælder for eksempel i en målgruppe med alvorligt psykisk syge borgere.

Se også disse artikler:

På kontanthjælp i mere end 10 år: Hver tredie bor i København

Fakta: I København er hver femte langtidsledige ude af kontanthjælpssystemet på to år

Fakta:

Københavns Kommune har været god til at flytte jobparate kontanthjælpsmodtagere ud af systemet, men ikke så gode til at få aktivitetsparate videre, viser tal fra Jobindsats.dk.

Fra 2016 til 2018 var der et fald på 26 procentpoint i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere. I København faldt antallet af jobparate med 34 procentpoint.

Omvendt gik det med de aktivitetsparate, der er længere fra arbejdsmarkedet. Her var faldet på landsplan det samme som for jobparate, nemlig 26 procentpoint, mens det i København kun faldt med 15 procentpoint. Se flere tal i tabellen

Færre på overførselsindkomst

Københavns Kommune har en betydelig mindre andel på overførselsindkomster end resten af landet, viser nøgletal for kommunen for 4. kvartal 2018.

Hvis man undtager SU og folkepension, så er der i alt godt 57.000 på offentlige ydelser. De udgør 12,6 procent af hovedstadens indbyggere mellem 16 og 66 år. Det er næsten 4,9 procentpoint lavere end i landet som helhed, hvor 17,5 er på de samme overførselsindkomster.

De borgere, der har brug for jobcentrets hjælp udgør i København lidt under 44.000, hvis man fratrækker personer på efterløn og førtidspension.

Hvis man går ud fra, at de godt 13.000 på dagpenge fra en a-kasse og 2.500 i fleksjob har mindre brug for en sagsbehandler, så er der i runde tal godt 28.000, som oftere skal have kontakt med jobcentret f.eks. til møder, i aktivering eller virksomhedspraktik.

De samlede nøgletal for Københavns Kommune – og for andre kommuner – kan findes på Jobindsats.dk, der er den statistik, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) løbende offentliggør om beskæftigelsesindsatsen.