Principafgørelse: Fleksjob på 7½ timer ikke nok til afslag på seniorførtidspension

Del artiklen:
(Arkiv) Ankestyrelsen skriver i en ændret afgørelse, at der ikke kan gives afslag på seniorførtidspension med henvisning til små fleksjob. (Foto: Liselotte Sabroe/ Ritzau Scanpix)

Principafgørelse fra Ankestyrelsen slår fast, at der ikke kan gives afslag på seniorførtidspension med henvisning til et fleksjob på få timer. Det er en sag fra Tønder Kommune, der er grundlaget for principafgørelsen. Paul Sønnichsen fik lørdag mail om, at han får seniorførtidspension med tilbagevirkende kraft.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

“Jeg går ud fra, at det så er den, der gælder”, siger Paul Sønnichsen om afgørelsen, som han læste i sin e-boks lørdag. Ankestyrelsen stadfæstede i december et afslag fra Tønder Kommune på seniorførtidspension med henvisning til, at Sønnichsen kunne varetage et fleksjob på 7½ timer om ugen. Det er den afgørelse, styrelsen nu har lavet om, og som samtidig ligger til grund for en ny principafgørelse om seniorførtidspension og fleksjob.

I principafgørelsen understreger Ankestyrelsen, at et lille fleksjob ikke er nok til et afslag på seniorførtidspension. I brevet til Paul Sønnichsen står der, at styrelsen blandt andet lægger vægt på, “at du kun har en meget begrænset arbejdsevne svarende til et lille fleksjob.”

“I sager om seniorførtidspension skal der ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen. Der kan derfor heller ikke stilles krav om, at du udnytter din meget begrænsede arbejdsevne i et lille fleksjob, hvor det er en betingelse, at arbejdsevnen kan udvikles inden for en rimelig periode.”

Se uddrag af principafgørelsen i slutningen af artiklen.

Da afgørelser om seniorførtidspension skal falde senest et halvt år efter en ansøgning, gælder afgørelsen med tilbagevirkende kraft. Paul Sønnichsen søgte den 30. januar 2018 og får derfor pensionen fra 1. august 2018.

Ikke noget nyt i sagen, – men politisk bevågenhed

Paul Sønnichsen konstaterer, at det ikke er nye oplysninger i sagen, der har betydet, at han nu får den pension, han hele tiden selv har ment, han har ret til.

“Det, de afgjorde det ud fra nu, lå der allerede for et år siden,” siger han. “Der er ikke kommet noget nyt til, andet end at de er blevet ved med at bruge penge på lægeerklæringer.”

NB-Beskæftigelse tog sagen op i februar.  Det var kort før, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i et brev til Folketinget understregede, at fleksjob på få timer ikke var nok til at give afslag på seniorførtidspension. Det er den samme vurdering, der går igen i Ankestyrelsens principafgørelse.

Beskæftigelsesminister: Fleksjob på få timer ikke nok til afslag på seniorførtidspension

Styrelsen gennemgå nu 100 sager, hvor styrelsen har stadfæstet kommuners afslag på seniorførtidspension, for at sikre sig, at der ikke tidligere er givet afslag med henvisning til små fleksjob.

Fakta: Ankestyrelsens principafgørelse

Ankestyrelsen skriver:

“Fleksjob, herunder når borgeren har en meget begrænset arbejdsevne (lille fleksjob)

Kommunen kan give tilbud om fleksjob, hvis borgerens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat.

Kommunen kan også give tilbud om fleksjob til en borger, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne.

Det er dog en betingelse, at kommunen vurderer, at der er mulighed for, at borgerens arbejdsevne kan udvikles, således at borgeren kan øge sin arbejdsindsats indenfor en rimelig periode.

I sager om seniorførtidspension skal der ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen. Der kan derfor ikke stilles krav om, at borgeren udnytter sin meget begrænsede arbejdsevne i et lille fleksjob, hvor det er en betingelse, at arbejdsevnen kan udvikles inden for en rimelig periode.

I den konkrete sag havde en 62-årig borger søgt om seniorførtidspension på grund af slidgigt efter et langt arbejdsliv med fysiske belastninger. Hans helbredsmæssige forhold var afklarede, og der var ikke yderligere muligheder for behandling.

Borgeren deltog under en sygemelding i en afklaring af arbejdsevnen med henblik på et fleksjob. Den effektive arbejdstid blev stadig kortere under afklaringen, og han havde en effektiv arbejdstid på ca. 7½ timer om ugen ved afslutningen af afklaringen af arbejdsevnen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at det var dokumenteret, at han havde varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, der medførte, at han ikke kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Det var desuden udvalgets opfattelse, at borgerens arbejdsevne var meget begrænset svarende til et lille fleksjob. Borgeren havde derfor ret til seniorførtidspension.”

 

Læs mere om NB-Beskæftigelses afdækning af seniorførtidspension i disse artikler:

Ankestyrelsen gennemgår 100 afslag på seniorførtidspension

Ekspert: Ankestyrelsen vurderer sag om seniorførtidspension forkert

Fik afslag på seniorførtidspension, men er nu indstillet til førtidspension

Uklarhed om reglerne for seniorførtidspension i både folketinget, kommuner og Ankestyrelse

Ministerbrev skal få kommuner til at tildele flere seniorførtidspensioner

Kommune: 27 borgere på førtidspension skulle måske have haft seniorførtidspension

Analyse: Lettere adgang til seniorførtidspension kan afgøre folketingsvalget