Kronjuvelen skal gøre Thyborøn til en turistmagnet

Del artiklen:
Målet med at renovere og omdanne kulturmiljøet De Røde Barakker er at bevare de gamle bygninger og gøre området attraktivt for lokale beboere og gæster.

De Røde Barakker er kronjuvelen og de gamle barakker er en vigtig del af arbejdet med at trække flere gæster og turister til Thyborøn. Sidste fase med at omdanne det lokale kulturmiljø går i gang nu med midler fra Lemvig Kommune og Realdania.

Af Lene Vind, [email protected]

Lene Vind, [email protected]

En gang var der livlig aktivitet i og omkring de røde træbarakker i klitterne ved Thyborøn tæt på havnen, og det kan der måske komme igen. En del af de enkle røde bygninger er bevaret og dette kulturmiljø er nu ved at blive renoveret og omdannet til et attraktiv for lokalbefolkningen og gæsterne i området.

Barakkerne blev opført i årene 1930-45 af det daværende vandbygningsvæsen, og indenfor blev der støbt elementer til kystsikring. Elementerne blev fragtet med jernbanen ad en smal skinnevej på diget ud til høfderne og ned til havnen.

Første fase af projektet blev indledt i 2015, hvor fire barakker blev renoveret og omdannet til Sea War Museum. Arbejdet blev dengang finansieret af  Realdania, Lemvig Kommune og Gert Normann Andersen, der står bag Sea War Museum.

En helhedsplan for området

Den anden og sidste fase går i gang nu, hvor Lemvig Kommune og Realdania hver især bidrager med 600.000 kroner til et skitseprojekt, som skal undersøge mulighederne for, at Sea War Museum kan udvides og en gammel arbejdsgade kan genskabes.

Projektet indeholder også en analyse af anlæggets bærende værdier og områdets særlige karakter, forslag til bæredygtig anvendelse af bygningerne og styrkelse af forbindelsen i det samlede kulturmiljø med havn, by, klit og strand.

Analysen skal vise, hvordan den særlige stemning og miljøet omkring bygningerne bevares, når der renoveres, og når de omdannes til nye funktioner, og hvordan, der kan bygges nyt i samspil med de gamle bygninger.

På udearealerne skal der arbejdes med parkering og ophold. Der bliver særligt fokus på at genskabe den tidligere arbejdsgade, som via togspor forbandt “arbejdsbyen” med diger og strand til den ene side og med den gamle havn og byen til den anden side.

”Lemvig Kommune har for nylig oprettet fonden Westcoast Center Jutland netop med det formål at udvikle arealet omkring de gamle arbejdsbarakker i Thyborøn. Det glæder mig, at Realdania på denne måde går ind og støtter dette udviklingsarbejde,” siger Erik Flyvholm, borgmester i Lemvig Kommune i en pressemeddelelse.

Gennemførelsen af projektet afhænger af bevillinger fra fonde, som Fonden Westcoast Center Jutland, projektets hovedinteressenter og Lemvig Kommune går i gang med at søge, når arkitekturprojektet er udarbejdet og godkendt.

Der kan blive tale om at gennemføre projektet i etaper i takt med bevillinger til projektet. Byggestart forventes i 2020.