Ankestyrelsen gennemgår 100 afslag på seniorførtidspension

Del artiklen:
Ankestyrelsen har besluttet at gennemgå alle stadfæstede afslag på seniorførtidspension for at sikre sig, at ingen har fået afslag med henvisning til små fleksjob. (Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix)

Ankestyrelsen har besluttet at gennemgå alle afgørelser, hvor styrelsen har stadfæstet et afslag på seniorførtidspension siden 2014, skriver styrelsen i en mail til NB-Beskæftigelse. Det sker på baggrund af en sag fra Tønder Kommune, hvor en ansøger fik afslag med henvisning til, at han kunne klare et fleksjob på få timer. 

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

På baggrund af en sag, som NB-Beskæftigelse har rejst, har Ankestyrelsen nu besluttet at gennemgå alle de sager, hvor styrelsen har stadfæstet kommunens afslag. Det drejer sig om 94 sager fra 2014 til 2018 og fire, der er afgjort i 2019.

Det sker, fordi Ankestyrelsen har besluttet at behandle en sag om seniorførtidspension principielt “for at afklare, hvilken betydning det har for vurderingen af retten til seniorførtidspension, at borgeren kun har arbejdsevne svarende til et lille fleksjob efter § 70, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.”

Se §70, stk. 2 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats i slutningen af artiklen. 

Ankestyrelsen vil samtidig gennemgå alle stadfæstede afslag “for at sikre os, at vi ikke har stadfæstet afgørelser, hvor borgeren alene har en arbejdsevne svarende til et lille fleksjob.”

Se også: Ni ud af ti afslag på seniorførtidspension bliver anket

94 sager fra 2014-2018

En opgørelse fra Ankestyrelsen viser, at det drejer sig om 94 sager fra 2014 til 2018, der nu skal gennemgås. Dertil kommer nye afgørelser fra de første måneder af 2019.

Som det fremgår af tabellen, er antallet af klager over afslag steget over årene, mens antallet af sager, hvor borgeren får ret, er faldet.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §70, stk.2.

“§70, stk. 2. Jobcenteret kan endvidere give tilbud om fleksjob til personer, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, hvis der er mulighed for, at deres arbejdsevne inden for en rimelig periode kan udvikles.”

Læs denne artikel om det problematiske i at bruge de små fleksjob som begrundelse på afslag til seniorførtidspension: Ekspert: Ankestyrelsen vurderer sag om seniorførtidspension forkert

Læs også om Paul Sønnichsens sag, som er den, Ankestyrelsen nu vil behandle principielt.

Tilføjelse 22.3. kl. 12: Antallet af sager er opdateret med tal fra 2019. Frem til 21. marts i år har Ankestyrelsen afgjort fem sager, hvoraf fire blev stadfæstet.