Statistik i Jobindsats.dk puster beskæftigelsestal op

Del artiklen:
Under fanen Kontanthjælp kan man bl.a. finde ud af, hvor mange der er i beskæftigelse f.eks. 6 måneder. Hvis man altså vælger den rigtige tabel, for ikke alle er, hvad de giver sig ud for.

Beskæftigelsesministeriets statistikkontor i STAR har valgt en overskrift på en central statistik, som får effekten af regeringens fokus på aktivering til virke større end den reelt er. Det er ifølge beskæftigelsesordfører et klart forsøg på at sminke tallene, og derfor skal ministeren nu svare på spørgsmål i sagen.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]æftigelse

Når man læser overskriften som Andel i beskæftigelse efter aktivering, kan man få man det indtryk, at man kan finde opgørelser over, hvor mange der har fået arbejde efter en aktivering. Det kan man ikke. Tallene dækker nemlig også uddannelse og selvforsørgende, fremgår det af anmærkningerne til statistikken, men det fremgår ikke, hvor stor en andel, det er.

“Det er ikke første gang, vi oplever, at STAR prøver at sminke tingene, fordi de leder efter argumenter og dokumentation for, at aktivering virker,” siger Enhedslistens beskæftigelsesordfører Finn Sørensen. STAR er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

“Det er en hoveddagsorden for regeringen for at få flere i beskæftigelse, at der skal være mere aktivering, hvor de ledige er gratis arbejdskraft i virksomhedspraktik, og mindre der hjælper de ledige, som uddannelse og opkvalificering. De sminker et redskab, der bruges utrolig meget, så man tror, at beskæftigelseseffekten er større, end den er i virkeligheden”, siger Finn Sørensen, der vil stille spørgsmål til ministeren om statistikken.

“De må lave en mere retvisende overskrift og ikke stille tingene op på en måde, så man skal helt ned i bemærkningerne med småt for at finde ud af, hvad undersøgelsen viser.”

Finn Sørensen er også er stødt på talproblemer i forbindelse med konsekvenserne af kontanthjælpsloftet. “Der kunne ministeren ikke dokumentere, at der kom flere i arbejde,” siger han.

En anden statistik viser, hvad tallene dækker

Man skal over i en anden statistik for at kunne anslå, hvor mange uddannelsessøgende og selvforsørgende, der – måske – er i statistikken om beskæftigelse efter aktivering.

I statistikken Kontanthjælp. Arbejdsmarkedsstatus 1, 3, 6 og 12 mdr. efter afsluttet forløb vises alle områder, som kontanthjælpsmodtagere er på efter et bestemt antal måneder. Beskæftigede udgør 33 procent, mens grupperne selvforsørgelse og under uddannelse tilsammen udgør 17 procent.

Hvis forholdet mellem de to grupper kan overføres til statistikken om beskæftigelse efter aktivering, skal man trække over en trediedel fra, og så er tallet ikke 17 procent, men nærmere 11-12 procent, der er i beskæftigelse seks måneder efter aktivering. Se statistikkerne længere nede i artiklen.

STAR: Af overskuelighedshensyn kun ‘Beskæftigelse’ i overskriften

Når man spørger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som står bag Jobindsats.dk, hvorfor statistikken om beskæftigelse efter aktivering kun hedder “Beskæftigelse” og ikke for eksempel “Beskæftigelse og uddannelse mm”, så lyder svaret fra STAR’s presse- og kommunikationsafdeling, at det er for at gøre det mere overskueligt.

“Det er af overskuelighedshensyn, at navngivningen af de enkelte statistikker i Jobindsats ikke indeholder alle præciseringer og definitioner. Disse fremgår i stedet af anmærkningerne til statistikken. Når vi kategoriserer uddannelse, herunder voksenlærling, sammen med beskæftigelse, er det fordi, det er en sammenlignelig positiv udvikling af gå fra kontanthjælp til beskæftigelse og at gå fra kontanthjælp til uddannelse,” skriver STAR til NB-Beskæftigelse.

Spørgsmålet er, om det bliver mere eller mindre overskueligt, når man skal ind i andre tabeller og lave forbehold for usammenlignelige størrelser for at finde ud af, hvor mange der mon reelt er i beskæftigelse efter aktivering.

Vurder selv, når NB-Beskæftigelse går tallene efter.

Det har vi gjort: 

Nedenfor er et træk fra Jobindsats.dk, hvor overskrifter og noter er gengivet med de samme oplysninger som på Jobindsats.dk. Vi har valgt kategorien Kontanthjælp og går ind under overskriften Andel i beskæftigelse efter aktivering.

Af overskriften fremgår det, at det handler om beskæftigelse. I anmærkningen under tabellen beskrives først, hvem der indgår i statistikken, nemlig kontanthjælpsmodtagere, herunder ledige på integrationsydelse og førtidspensionister uden ret til fuld pension. Dernæst følger en række forbehold ift. modtagere af integrationsydelse, – og i fjerde sidste linje fremgår det, at udover beskæftigelse indgår også anden selvforsørgelse, SU-godkendte uddannelser og voksenlærlingeforløb indgår i statistikken.

Selvforsørgelse er, når der hverken er overførselsindkomster eller a-indkomster registeret af skattevæsnet. Man kan så forsørges af en ægtefælle, der tjener penge, have arvet, leve af sort arbejde, tilskud fra familiemedlemmer eller lignende.

Reelt kunne statistikken ligeså godt hedde ‘Væk fra kommunale ydelser efter aktivering,’ foreslår en kommunaløkonomisk embedsmand, som vi har talt med.

En anden statistik over kontanthjælpsmodtagere, der kommer i beskæftigelse på Jobindsats.dk hedder Arbejdsmarkedsstatus 1, 3, 6 og 12 mdr. efter afsluttet forløb. Den indeholder detaljerede oplysninger om, hvor borgerne er seks måneder efter, at de i en måned ikke har fået udbetalt kontanthjælp.

I 2017 var 33 procent i lønmodtagerbeskæftigelse, 8 pct. i uddannelse og 11 pct. var selvforsørgende, seks måneder efter at de havde fået kontanthjælp.

Med forbehold for, at der kan være forskel på grupperne i den første og anden tabel (f.eks. står der ‘uddannelse’ i tabellen, der måler efter kontanthjælp, mens det er SU-modtagere og voksenlærlinge, der indgår i tabellen efter aktivering), har vi overført forholdet mellem gruppen i lønmodtagerbeskæftigelse – 33 pct. – med gruppen i uddannelse og selvforsørgende – 17 pct. Det er ca. to trediedele i beskæftigelse og en trediedel i uddannelse og selvforsørgende.

I statistikken over, hvor mange der kom i beskæftigelse efter aktivering var tallet 17 procent, men her skal så trækkes en trediedel fra, og så er det nærmere 12-13 procent, der er i beskæftigelse seks måneder efter aktivering.

I tabellen nedenfor er teksten gengivet som i Jobindsats.dk, hvor man kan trække tal efter 1,3,6 og 12 måneder. Status efter 12 måneder er endnu ikke opgjort for 2017.