Regeringen når ikke mål om otte ud af ti i beskæftigelse i 2020

Del artiklen:
(Arkiv) Væksten fortsætter, forudser regeringen, og derfor vil en større andel af danskerne komme i arbejde. (Foto: Sofie Mathiassen / Ritzau Scanpix)

Danmark er blandt de lande i EU, der har den højeste andel i beskæftigelse. Men regeringen får svært ved at nå sit mål om, at otte ud af ti skal arbejde i 2020, viser en ny rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Og en nedgang i væksten kan gøre det sværere. 

Af Helle Schøler Kjær

Danmark er blandt de lande i EU, der har den højeste andel i beskæftigelse. Men regeringen får svært ved at nå sit mål om, at otte ud af ti skal arbejde i 2020, viser en ny rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Og en nedgang i væksten kan gøre det sværere. 
Af Helle Schøler Kjær, [email protected]
Ifølge beregninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vil beskæftigelsesfrekvensen i 2020 ikke nå de 80 procent, som regeringen sigter på, men i stedet lande på 78,3 procent. Det viser en ny rapport om Danmarks Nationale Reformprogram fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der kommer en gang om året som et led i EUs vækststrategi.
At så mange er på arbejdsmarkedet i Danmark, skyldes især, at kvinder i Danmark arbejder mere end i de øvrige EU-Lande. Beskæftigelsesfrekvensen var 76,9 procent i 2017 for de 20-64-årige, som opgørelsen til EU omfatter.
Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) er klar til flere reformer for at nå det sidste, siger han i en pressemeddelse:

”Vi er inde i et historisk opsving, hvor flere end nogensinde er blevet en del af arbejdsmarkedet. Det er derfor tydeligt, at reformerne af arbejdsmarkedet har virket. Derfor ærgrer det mig, at vi næppe helt når vores mål om, at otte ud af ti voksne skal være i beskæftigelse i 2020. Jeg er parat til yderligere reformer, men der ser ikke ud til at være den fornødne velvilje i Folketinget på denne side af valget.”

Vækst trues af den globale økonomi

Cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Erik Bjørsted er mindre sikker på, at beskæftigelsesfrekvensen kan nå tættere på de 80 procent i 2020. Det er især udsigterne i den globale økonomi, der kan stå i vejen, siger han til Berlingske.

»Det er rigtigt godt, at beskæftigelsen er steget så meget. Vores samfundsmodel bygger på, at så mange som muligt er i arbejde. Det afgørende er, at vi har lavet reformer, som gør, at vi kan nå målsætningen, og det har vi gjort. Det er ikke manglen på reformer, som er problemet. Det er spørgsmålet om, hvorvidt efterspørgslen bliver god nok. Både herhjemme og i udlandet,« siger Erik Bjørsted, der er bekymret for blandt andet Brexit, handelskrig og den politiske situation i Italien.

Fakta fra rapport om Danmarks Nationale Reformprogram

Beskæftigelsesfrekvensen i Danmark for de 20-64-årige var 76,9 procent i 2017. Det var cirka 4,5 procent-point højere end gennemsnittet for EU.

Fra 2015 til 2018 er bruttonationalproduktet steget med to procent om året, mens beskæftigelsen er steget med 181.000.

Reformer af senere folkepension og efterløn skønnes i rapporten årligt at tilføre 13.000 flere, der står til rådighed for beskæftigelse, fra 2018 til 2020, mens andre reformer bidrager med 4.500 personer.

Beskæftigelseseffekten i rapporten er opgjort blandt de 20-64-årige for at gøre tallene sammenlignelige i EU. I Danmarks Statistiks arbejdskraftundersøgelser er beskæftigelsesfrekvensen opgjort blandt 15-64-årige.