Fakta: Knap halvdelen i arbejde eller uddannelse efter kontanthjælp

Lidt under halvdelen af dem, der forlod kontanthjælpssystemet efter april 2016, er i arbejde eller uddannelse. Det viser en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet. Læs tallene for din kommune her

Af Helle Schøler Kjær, helle@nb-okonomi.dk

Ud af de næsten 84.000, der siden april 2016 har forladt kontanthjælpssystemet, var næsten halvdelen i arbejde eller uddannelse i oktober 2018. Det skriver beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Her kan du se din kommune:

Opgørelsen tager udgangspunkt i de 162.200 personer, der var i kontanthjælpssystemet i april 2016. I oktober 2018 havde 83.900 af personerne forladt kontanthjælpssystemet, som er et fællesbegreb for kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Heraf var 47 procent kommet i beskæftigelse eller uddannelse i oktober 2018.

Man skal ikke forveksle dem med Beskæftigelsesministeriets optælling af, hvor mange der har forladt kontanthjælpssystemet i alt. På forsiden af ministeriets hjemmeside viser en tæller, at der siden april 2016 er 31.900 færre i kontanthjælpssystemet. Det skyldes, at der hele tiden kommer nye til, samtidig med at nogen stopper med at få ydelserne.

Ministeriet gør tallene op fra april 2016, fordi det var der, kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen trådte i kraft.

25 procentpoints forskel mellem kommunerne 

Tallene er procentvis opgjort for kommunerne. I toppen har Holstebro fået 63 procent i arbejde eller uddannelse, mens Kerteminde har fået 38 procent i arbejde eller uddannelse.

Mest bemærkelsesværdigt er det måske, at storbyerne København, Odense, Aarhus og Aalborg fordeler sig med hhv. 41, 45, 46 og 50 procent, der er kommet i arbejde. Det er i den laveste ende af feltet, hvor kommunerne placerer sig mellem cirka 40 og 60 procent, men der er ingen større udsving i forhold til resten af landet.

Beskæftigelseschef i Silkeborg mener ikke, tallene kan stå alene. Læs mere om det her

I denne tabel ses forskellen på de enkelte kommunerne

Skæringsdatoen april 2016 er valgt, fordi spørgsmålet til ministeren fra beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V) lød sådan her:

”Vil ministeren redegøre for, hvor stor en andel af de personer, der ikke længere er
i kontanthjælpssystemet, men som var det i april 2016, hvor kontanthjælpsloftet
trådte i kraft, der i dag er enten i job eller uddannelse? Hvis det er muligt, bedes
ministeren samtidig opgøre det på kommuneniveau.”