Kommune: 27 borgere på førtidspension skulle måske have haft seniorførtidspension

Del artiklen:
Silkeborg Kommune har søgt og fundet mørketal for seniorførtidspension blandt borgere, der har fået almindelig førtidspension. (Foto: Silkeborg Kommune)

En gennemgang af over 100 sager i Silkeborg Kommune viser, at knap en fjerdedel kunne have søgt seniorførtidspension i stedet for almindelig førtidspension. Mørketallene blandt førtidspensionister kan være en af forklaringerne på, hvorfor der er givet så få seniorførtidspensioner i forhold til det forventede.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

27 borgere i Silkeborg kunne måske have fået seniorførtidspension. I stedet fik de tildelt almindelig førtidspension i perioden 2015 til 2017. Det viser en opgørelse fra kommunens afdeling for sygedagpenge og jobafklaring, der søgte blandt 114 førtidspensioner og fandt 27, der kunne være ansøgt og behandlet som en seniorførtidspensionssag.

Det var et brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i december om kommunens lave tildeling af seniorførtidspensioner, der fik Silkeborg til at undersøge, om der var mørketal blandt borgere, der havde fået førtidspension.

Ifølge en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet havde kommunen kun tildelt fem seniorførtidspenioner fra 2014 til midten af 2018. Silkeborgs egen gennemgang viser, at der er tildelt seks seniorførtidspensioner i 2015-2018.

Det starter med, at borgerne ønsker tilknytning til arbejdsmarkedet

I de 27 sager, hvor førtidspensionister i Silkeborg kunne have fået en seniorførtidspension,  har der hverken været lange udredningsforløb eller afprøvning af arbejdsevnen, fortæller Dorthe Riber Bang, der er funktionsleder for Silkeborgs jobafklaring og rehabiliteringsteamet. Det har derimod været borgerens ønske, der i høj grad styrede forløbet.

“Vi har i Silkeborg en tillidsbaseret tilgang, hvor vi går med borgerens ønske, så langt som vi kan,” siger hun.

“Jeg tror, en af forklaringerne er, at når en sag starter fra sygedagpenge eller jobafklaring, så starter vi ikke med at snakke pension, men om det er muligt at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, som nogle af de her borgere har haft et ønske om. Så er det noget af det, der sker i processen, at man kan have et ønske, men det er måske ikke realistisk.”

“Nogle af dem fik bevilget fleksjob, men allerede ved bevillingen kan man se, at der er helbredsmæssige udfordringer, som så bliver forværret, og så har de fået en §18.”

§18 i lov om social pension giver mulighed for at tilkende førtidspension uden arbejdsprøvning og ressourceforløb, når det er “dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres.”

§17, stk.3. giver mulighed for seniorførtidspension af samme grunde. Her er ansøgeren dog eksplicit undtaget for “beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen,” og der skal træffes en afgørelse inden for et halvt år.

Ingen er blevet stillet dårligere økonomisk

Dorthe Riber Bang understreger, at der ikke er nogen borgere, der er blevet stillet dårligere økonomisk, fordi de har fået førtidspension. De har ikke skullet vente længere, og de har ikke været i ressourceforløb på lavere satser.

“Vi har heller ikke haft klager overhovedet,” siger hun.

For at få seniorførtidspension skal man have højst fem år til folkepension, være nedslidt og have en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er det ofte gennem sygedagpenge og efterfølgende jobafklaring, at borgere med mulighed for seniorførtidspension skal findes.

“Vi har kigget efter dem i målgruppen og har sorterede på alder og kigget sagerne igennem. Vi har også set på rehabiliteringsteamets indstilling for at se, om nogle af dem kunne falde under §17, stk.3.”

“Når vi vælger at bruge tid på det nu, er det fordi, vi i forvejen har fokus på dokumentarion og arbejder med at blive fuldstændig skarp på målgrupperne. Det er også foranlediget af ministeren, der i juni præciserede, hvem der skal have ressourceforløb, og hvem der skal have førtidspension.”

På baggrund brevet om seniorførtidspension fra beskæftigelsesministeren holdt Silkeborgs ledere møde i december på tværs af funktioner for netop at tale om netop det. Det er funktionsledere fra sygedagpenge, jobafklaring, integration og fleksjob, der jævnligt mødes i kommunens ‘partnerskab’, der også drøfter principafgørelser og konkrete sager for at sikre “en fælles tilgang og sammenhæng for borgere,” forklarer Dorthe Riber Bang.